Gemeentebelang in het geweer

0

Geacht college,

In regionale en lokale media verschijnen artikelen over mogelijke overlast en milieuschade in de regio als gevolg van de uitbreiding van vluchten en vliegroutes naar vliegveld Lelystad.

De actiegroep “Hoog Over(ijssel)” streeft naar hogere aanvlieg- en wachtroutes, die volgens deskundigen tot de mogelijkheden behoren.
Gemeld wordt dat boven het Vechtdal en boven de Sallandse Heuvelrug/Holterberg passagiersvliegtuigen rondjes gaan draaien als ze bij aankomst in de wachtstand worden gezet.
De hoogte van de wachtstand zou tussen de 1 en 2 km. zijn en daardoor overlast en milieuschade veroorzaken.
Voor zover ons bekend is er geen MER rapportage opgesteld voor het nu voorliggende gebied.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft al over dit onderwerp een informele en openbare informatiebijeenkomst gehouden.

Over dit onderwerp hebben wij de volgende vragen:

• Is er sprake van mogelijke toekomstige overlast en zo ja, is er inzicht in de mate van overlast waarmee onze Gemeente wordt geconfronteerd?

• Is het college bereid alsnog aan te dringen op de niet uitgevoerde MER rapportage?

• Heeft het college overleg gehad met de gemeente Hellendoorn over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen voor de Sallandse Heuvelrug? Zowel betreffende de natuur/milieu-aspecten als ook voor de inwoners en verblijvenden in het gebied.

• De aanvliegroutes naar Lelystad gaan over de hele provincie. Heeft het college al overleg met de provincie over dit dossier gehad of is op korte termijn overleg in de planning?

• De actiegroep Hoog Over(ijssel) stelt dat het hoger aanvliegen een verantwoord alternatief is om overlast en milieuschade te beperken. Kunt u deze standpunten in samenwerking met betrokken gemeenten en provincie laten onderzoeken?

Gezien de urgentie van dit onderwerp verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te antwoorden.

Annie Kuiper
Gemeentebelang Rijssen-Holten

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.