voor Holten, door Holten

Geluidsschermen in Rijssen en Holten

0

HOLTEN – De drukte op het spoor neemt toe. Steeds vaker rijden treinen en goederenwagons over het spoor langs Holten en dwars door Rijssen. Dat kan geluidsoverlast geven. Om die reden worden er langs het spoor in Rijssen en Holten geluidsschermen geplaatst. Deze schermen zijn nodig omdat het spoorweglawaai de maximaal toegestane geluidsnorm overschrijdt.

Er zijn vier geluidschermen in voorbereiding. Het gaat om twee schermen in Rijssen en twee schermen in Holten. De ligging van de schermen in Holten is op de bijgevoegde tekening weergegeven. De schermen bestaan uit elementen die gemaakt worden van houtvezelcement. Een voorbeeld van de schermen is op de foto te zien.

Tekening schermen in Holten

Voor de schermen zijn vergunningen nodig, deze zijn inmiddels verleend. Het Rijk heeft de subsidieaanvraag nog in behandeling. Wij hebben over dit traject met het Rijk een regelmatig en goed contact en verwachten medio dit jaar duidelijkheid over de gevraagde subsidie. Bij een positief besluit kan eind 2009 gestart worden met de realisatie van de schermen. Wanneer er in Holten geluidsschermen geplaatst worden, dan zijn er ook zogenaamde raildempers nodig. De raildempers worden aan de rails bevestigd en reduceren het spoorweglawaai. Ook hiervoor geldt dat de subsidieaanvraag nog bij het Rijk in behandeling is. Naar verwachting worden de raildempers in 2010 aangebracht.

Er zijn ook maatregelen nodig aan het spoorviaduct in de Dorpsstraat. Hiervoor wordt een geluidswerende beplating aangebracht aan de onderzijde van het viaduct. Om voldoende doorrijdhoogte onder het spoorviaduct te handhaven wordt de weg ter plekke verlaagd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het aanbrengen van de geluidschermen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.