voor Holten, door Holten

Eikenprocessierups gesignaleerd in Holten

0

In de gemeente Rijssen-Holten is de eikenprocessierups waargenomen. Het betreft een kleine populatie aan de rand van Holten, aan het Lange Pad nabij de Aaltinksweg.
De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken, wanneer de rups in hoge dichtheden voorkomt. De risico’s worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren wegblijven uit de omgeving van eikenbomen waar deze rups voorkomt.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die eitjes in de toppen van eikenbomen legt. Eind april, begin mei komen de eitjes uit. De rupsen vervellen een paar keer en na de derde vervelling krijgen de rupsen de beruchte brandharen (half mei tot en met half augustus). De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken nesten die bestaan uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes met brandharen en uitwerpselen. Vanuit de nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel.

Eikenprocessierupsen op niet gemeentelijke grond
Particulieren die eigenaar zijn van gronden of bomen met eikenprocessierups zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups. Het wordt afgeraden om zelf en ondeskundig de bestrijding uit te voeren. In de ´Leidraad beheersing eikenprocessierups´ (ministerie LNV) staat nadere informatie.

Voorkom klachten
Wanneer de onbedekte huid in contact komt met de brandharen ontstaat binnen 8 uur een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. Door krabben of wrijven kunnen de brandharen zich gemakkelijk verspreiden naar andere delen van het lichaam. Als brandharen in de ogen terechtkomen, kan dat binnen 1 tot 4 uur een heftige reactie geven. Na inademing kunnen de brandharen ook irritatie of ontsteking geven van neus, keel of bovenste gedeelte van de luchtwegen. De klachten lijken dan in eerste instantie op een neusverkoudheid. Vermijd contact met de rupsen, nesten en spinsels. Ga niet op de grond zitten in een verdacht gebied met eikenbomen. Hetzelfde geldt voor uw (huis)dieren.

Wat kunt u doen
Indien er toch contact met de brandharen van de rups heeft plaatsgevonden, is het beste de huid en/of ogen te spoelen met water, vermijd wrijven en krabben. Kleding moet u wassen op 60 graden.
Bij een heftige reactie na aanraking moet de huisarts geraadpleegd worden, deze wordt door de GGD nader geïnformeerd. Als u rupsen waarneemt bij of in eikenbomen dan wordt u verzocht dit te melden bij het gemeentelijk meldpunt t (0548) 854 856.

Meer informatie
Informatiefolders zijn verkrijgbaar bij de gemeentewinkel te Rijssen, bij de publieksbalie te Holten, of klikt u hier. Ook is meer informatie beschikbaar via www.minlnv.nl/eikenprocessierups, of www.natuurkalender.nl (zoeken bij eikenprocessierups).

Bestrijding
waarneming    kern    straat    huisnr.    aantal bomen    bestrijding uitgevoerd
30-mei-08    Holten    Aaltinksweg hoek Lange pad    12    1    binnenkort
4-jun-08    Holten    Tolweg    12    5    binnenkort
4-jun-08    Holten    Langstraat    3    2    binnenkort
5-jun-08    Holten    Langstraat AC-restaurant parkeerplaats            geen eigendom