250 vluchtelingen in Bungalowpark De Lindenberg

HOLTEN –  250 vluchtelingen en vergunninghouders maximaal één jaar opvangen. De gemeente Rijssen-Holten gaat in op het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om Bungalowpark De Lindenberg in Holten in te richten als noodopvanglocatie. 250 vluchtelingen en vergunninghouders zullen vanaf 1 oktober 2016 maximaal 1 jaar gehuisvest worden in afwachting van doorplaatsing naar asielzoekerscentra. In Holten heeft de familie Van Lindenberg van het bungalowpark De Lindenberg samen met het COA afgesproken vluchtelingen en vergunninghouders tijdelijk op te vangen in hun accommodaties. Direct omwonenden van De Lindenberg zijn persoonlijk uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, waar het college van burgemeester en wethouders plus medewerkers van het COA aanwezig zijn om iedereen informatie te geven en te woord te staan.

Uitnodiging openbare inloopavond 14 juni
Alle inwoners van Rijssen-Holten zijn van harte welkom op de openbare inloopavond op 14 juni van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Rijssen, Schild 1. Ook daar zijn burgemeester en wethouders, plus medewerkers van het COA aanwezig om iedereen informatie te geven en te woord te staan. Burgemeester Arco Hofland geeft aan: “Sinds najaar 2015 is het COA in samenwerking met onze gemeente op zoek naar een vorm van opvang, passend bij aard en schaal van Rijssen-Holten. Het college ziet het als een morele plicht en sociale verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk”.

De gemeenteraad heeft op 24 september 2015 raadsbreed het college ruimte gegeven een actieve houding aan te nemen inzake “opvang vluchtelingen en/of vergunninghouders en naar de mogelijkheden te kijken voor realisatie van een opvanglocatie voor deze doelgroep(en)”.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer