25 jaar houthakkers

HOLTEN – Sinds begin jaren 90 zijn elke woensdagmiddag en ook op zaterdagmiddag vrijwilligers actief met het beheer en onderhoud van de natuur en het landschap in het Holtense buitengebied. Begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud in de door de ruilverkaveling aangeplante singels in de jaren 70 is het vrijwilligerswerk nu véél ruimer geworden. Aan de hand van de opgestelde beheersplannen worden nog steeds randen afgezet en percelen gedund. Daarnaast wordt ook de vogelkers en het vlierhout bestreden, wordt rommel in de elementen opgeruimd, wordt bijna elk jaar wel een nieuwe poel aangelegd, worden meidoornhagen geplant, afrasteringen hersteld en natuurlijk de weidevogels beschermd.

De stichting kan daarbij terugvallen op een enthousiaste groep van zo’n 25 vrijwilligers die als ze tijd en zin hebben vaak fanatiek aan het werk gaan. Ieder werkt mee naar eigen vermogen. Het resultaat is een meer gevarieerde biotoop, patrijs, fazant, zangvogels en kleinere zoogdieren hebben baat bij het onderhoud. Hun nest- en schuil gelegeneheid en natuurlijk ook het fourageergebied gaan er op vooruit.

Zondag 17 juli willen de “houthakkers” graag een breed publiek kennis laten maken met hun werkzaamheden. Vrijwilligers geven die dag een korte rondleiding door de beheerde bosjes en aangelegde kikkerpoelen. Op de locatie zelf (tegenover huisnr. 8 aan de Pasmansweg, in het kleine bosje) worden demonstraties houtkloven/zagen gegeven, verder zijn er schilderijen, foto’s, is er een imker met bijen, een standje over het reewild, wordt er zalm gerookt, is er een film over het gedane werk en zijn er natuurlijk hapjes en drankjes.

Vanwege het jubileum is een optreden van de Tiroler Alpenschwung (met natuurlijk houthakkersmuziek) en is er een accordeonist aanwezig. Een groot deel van het terrein zal overdekt worden, de regen kan dus géén spelbreker zijn. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten, ze kunnen onder anderen zelf een hut bouwen en daarvoor op een kampvuurtje brood bakken. Langs het zandpad naar de houtopslag heeft de stichting dit jaar een kruidenrijke akkerrand aangelegd. Een paradijs voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit jaar heeft de club zelfs zo’n 2,5 hectare aan akkerranden aangelegd! Allemaal zelf bekostigd uit de verkoop van het brandhout uit de beheerde bosjes.

Maak dus op deze middag, die tot 6 uur duurt, kennis met het werk van de stichting behoud natuur en landschap Holten en omgeving oftewel Greun Hoolt’n.

Reacties zijn gesloten.