125 jaar 48th Highlanders of Canada start met een herdenking in Holten

HOLTEN – Op zondag 10 april zullen de militairen van het regiment 48th Highlanders of Canada op de Canadese Erebegraafplaats in Holten worden herdacht.

Onder de naam Cannonshot waren de Canadese regimenten onderweg om de Veluwe te bevrijden van de Duiters . Bij de oversteek van de IJssel sloeg het noodlot toe al toe voor  het regiment 48th Highlanders of Canada. Het verloor bij de bevrijding van de Veluwe 19 militairen waaronder hun commandant Donald MacKenzie. In 1982 onthulde Prins Bernard een plaquette bij het kerkje in Wilp ter nagedachtenis aan het verlies van 19 soldaten van dit Canadees regiment uit Toronto,Het regiment 48th Highlanders was één van de regimenten die Apeldoorn bevrijden in de nacht van 16 op 17 april 1945.

De herdenking begint om 14.30 uur op de begraafplaats.Jhr dr,P.A.C. Beelearts van Blokland voormalig  voorzitter van Thank You Canada & Allied Forces zal een toespraak houden, daarna zal Mr. G.J.de Graaf voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 enkele gedichten voorlezen.Aaan de herdenking werken mee de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.en   leerlingen van enkele Apeldoornse scholen die dit jaar een bezoek zullen brengen aan Canada in het kader van een school uitwisselingsprogramma .Als genodigden zullen aanwezig o.a. aanwezig zijn de burgemeester van Apeldoorn  MrJ.C.G.M. Berends  en de loco-burgemeesters van Voorst en Holten Rijssen en een lid van de Canadese Ambassade. Tijdens deze herdenking zullen er bloemstukken worden gelegd bij het “Cross of Sacrifice”.In dit bijzondere herdenkingsjaar verwacht de organisatie veel bezoek..Het regiment in Canada bestaat dit jaar 125 jaar en de 48th Highlanders of Holland bestaan 25 jaar.

Reacties zijn gesloten.