Verkrijgen van alcohol door minderjarigen gaat nog te gemakkelijk

0

HOLTEN – In september en oktober 2016 is het jaarlijkse mystery guestonderzoek gehouden naar de naleving van de Drank- en Horecawet in de gemeente Rijssen-Holten. Twee zeventienjarige jongeren hebben, onder begeleiding van overheidsprofessionals, 19 verkoopkanalen bezocht. Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of deze jongeren alcoholhoudende drank konden kopen.

Burgemeester Arco Hofland: ‘’Ten opzichte van 2015 is enige verbetering te zien. In enkele gevallen, vooral bij horecaondernemingen, werd naar een ID gevraagd en werd geen alcohol verstrekt aan de minderjarige. Toch is de uitkomst van het onderzoek nog verontrustend te noemen, want in 11 van 19 gevallen kon de mystery guest zonder problemen wel aan alcohol komen.”

Wat gaat er gebeuren met de resultaten?
De resultaten van het mystery guest onderzoek worden gepubliceerd, waarbij alle inrichtingen met naam en toenaam worden genoemd. Meerdere informatiebijeenkomsten en mogelijkheden voor inrichtingen om maatregelen te treffen hebben tot niets geleid. De gemeente gaat ervan uit dat hierdoor het besef komt dat de regels uit de Drank- en Horecawet nageleefd moeten worden. Naast de taak van de gemeente om toe zien op de naleving van de Drank- en Horecawet is het ook de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen hierop aan te spreken. 

De resultaten van het mystery guest onderzoek worden meegenomen in de evaluatie van het handhavings- en preventieplan. Op basis hiervan wordt onderzocht op welke wijze de gemeente in 2017 het alcoholmatigings- en preventiebeleid richting sportverenigingen vorm gaat geven.

In ieder geval staat vast dat ook in het jaar 2017 weer een mystery guestonderzoek plaatsvindt. 

Handhaving
Vanaf 2017 wordt niet alleen meer ingestoken op preventie en waarschuwen. Besloten is om daadwerkelijk handhavend op te treden tegen bedrijven en verenigingen die de Drank- en Horecawet overtreden. Dit betekent dat bij geconstateerde overtredingen een bestuurlijke boete van € 1.360,- wordt opgelegd. Bij een herhaalde overtreding kan uiteindelijk zelfs sprake zijn van schorsing van de drank- en horecavergunning voor bepaalde tijd en uiteindelijk onbepaalde tijd.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.