Thema-avond Sportraad

0

HOLTEN – De sportraad Rijssen-Holten hoort graag de visie van de sportverenigingen op de inhoud van de huidige sportnota ‘Rijssen-Holten beweegt’. De sportraad neemt deze visie zoveel mogelijk mee in de actualisatie van de huidige sportnota. Tijdens komende thema-avond op maandag 21 november 2011 kunnen sportverenigingen hun visie uitspreken.

Is de sportvisie van uw vereniging nog dezelfde als een paar jaar terug?

Op dit moment hebben we te maken hebben met een terugtrekkende overheid. Dit betekent dat er minder geld voor de sport beschikbaar is. Wat betekent dit voor uw vereniging?

Uit onderzoek blijkt onder andere dat veel sportverenigingen uit de gemeente Rijssen-Holten verwachten dat zij in de toekomst een probleem krijgen met het invullen van vacatures binnen de vereniging. Hoe is dit binnen uw vereniging?  Hoe spelen we als sportverenigingen in op de ontwikkelingen? En wat betekent dit voor de verenigingen die het op dit moment al zwaar hebben?

Tijdens de thema-avond ‘De sportvereniging als centrale plaats in de wijk’ proberen we een antwoord te geven op deze vragen en worden de verenigingen meegenomen in een veranderende rol van de sportvereniging.
Inhoud van de thema-avond

Naast een terugblik van het afgelopen sportjaar wil de sportraad informeren en handreikingen geven van die veranderende rol van sportverenigingen. Twee sprekers vertellen hun ervaringen op dit gebied. De eerste spreker: de heer H. Maartens, manager wijkontwikkeling gemeente Enschede vertelt over ‘de vitale sportvereniging’ zoals dat binnen de gemeente Enschede op buurt- en wijkniveau gestalte krijgt. De tweede spreker: de heer W. Dugardijn, bestuurslid van voetbalvereniging Rigtersbleek met de portefeuille Sociale trajecten en de jeugd, vertelt over de praktijk en geeft handreikingen over de samenwerking op wijk- en buurtniveau.
Uitnodiging

Alle sportverenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze thema-avond op maandag 21 november 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Rijssen.
Informatie

Contactpersoon voor meer informatie is de voorzitter van de sportraad de heer Luit Meijer, telefoonnummer 06-51993174 of via e-mail [email protected].

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.