Strop van elf miljoen op bouwgrond

0

HOLTEN/RIJSSEN – Het afwaarderen van gronden, ooit gekocht om huizen te bouwen, kost Rijssen-Holten vele miljoenen.

Dit komt vooral doordat provincie de rem op nieuwbouw heeft gezet. De gemeente komt hierdoor echter niet in de financiële problemen.

Ooit was het de bedoeling om 1600 woningen in ’t Opbroek te bouwen. De toenmalige gemeente Rijssen kocht daartoe landbouwpercelen aan waarvoor grif vijf keer de gangbare prijs van vijf euro per vierkante meter werd bepaald. Inmiddels heeft Rijssen-Holten de ambitieuze plannen voor ’t Opbroek, op last van de provincie Overijssel, drastisch naar beneden moeten bijstellen. Er zullen niet meer dan 1000 huizen komen.

Een en ander houdt in dat op ongeveer de helft van de 21 hectare die de gemeente in ’t Opbroek heeft gekocht, nooit huizen zullen komen. Deze gronden, langs de N347, blijven dus een agrarische bestemming houden. Voor Rijssen-Holten betekent dit een strop van bijna vier miljoen euro in ’t Opbroek. Ook op andere plekken heeft de gemeente, als gevolg van een kleiner woningbouwcontingent, op de grondwaarde moeten afboeken.

De gemeente komt door het afboeken overigens niet in financiële problemen. De grondopbrengsten zijn namelijk niet opgevoerd in de reguliere begroting. Tegenvallende resultaten tasten zo het voorzieningenniveau niet aan.

(bron tubantia)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.