Schriftelijke vragen SGP over samenwerking en haalbaarheid Exploratorium

3

HOLTEN – Onlangs is bekend geworden dat de initiatiefnemers van het project Exploratorium Ontdekking Aarde(EOA) hebben gekozen voor een locatie in onze gemeente. Op 12 mei hebben we als gemeenteraad nadere informatie ontvangen over de voortgang van dit project. Met behulp van de Regio Twente en de provincie Overijssel zijn er voor 200.000 euro aan gemeenschapsgeld wat schetsen en een ideologisch plan op papier gezet.

De keuze voor onze gemeente is, naast de gunstige ligging ten opzichte van de A1, ook op onze gemeente gevallen omdat de samenwerking met onze gemeente zo geweldig is. Als SGP fractie hebben wij naast bedenkingen van principiële aard, ook onze bezwaren met betrekking tot de locatiekeuze en zeer grote vraagtekens bij de haalbaarheid van dit project. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar de ervaringen met dit soort initiatieven leren ons wel dat het meestal na de (zwaar) gesubsidieerde onderzoeken bij plannen blijven.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoe ziet de samenwerking met EOA eruit?

2. Onder welke programmabegroting valt deze samenwerking?

3. Is er een gemeentelijk budget voor dit project? Zo ja wat is de hoogte daarvan?

4. Hoeveel is en wordt er al in dit project geïnvesteerd (uren en middelen)?

5. Is het college van plan om zelf nog meer gemeenschapsgeld of subsidie (naast de 200.000

euro van de Regio Twente en de prov. Overijssel) te verlenen aan dit project?

6. Welk raads- of collegebesluit ligt ten grondslag aan deze samenwerking?

7. Is het college ervan op de hoogte dat een ondernemer tot overeenstemming is gekomen om

50 hectare van het voormalig vliegveld Twente over te nemen en hier een evenementenpark

op het gebied van innovatie en technologie onder de naam Strip Engineering Playgroud te

vestigen? Bent u ook van mening dat de realisatie van dit park de kansen op het doorgaan en

exploitabel houden van EOA nog kleiner maken?

3 Reacties
 1. Jan Kevelam zegt

  Er zijn nog vast een heleboel hobbels te nemen totdat het exploratorium in Holten een feit is. En misschien blijft het bij plannen. Ik ben blij met de positieve inzet van het vorige College van Rijssen-Holten om alle medewerking te geven om deze geweldige toeristische trekpleister naar Holten te krijgen. Het brengt werkgelegenheid !!! en geeft onze toeristisch- recreatieve sector een enorme “boost”.

  Het exploratorium zoomt in op het ontstaan en beheer van de aarde. Dat men name de achterban van de SGP anders denkt over hoe de aarde is ontstaan (dat zijn de “bedenkingen van principiële aard”) mag geen reden zijn om deze ontwikkeling te dwarsbomen. En dat probeert de SGP nu wel.

 2. Jan Kevelam zegt

  Er zijn nog vast een heleboel hobbels te nemen totdat het exploratorium in Holten een feit is. En misschien blijft het bij plannen. Ik ben blij met de positieve inzet van het vorige College van Rijssen-Holten om alle medewerking te geven om deze geweldige toeristische trekpleister naar Holten te krijgen. Het brengt werkgelegenheid !!! en geeft onze toeristisch- recreatieve sector een enorme “boost”.

  Het exploratorium zoomt in op het ontstaan en beheer van de aarde. Dat men name de achterban van de SGP anders denkt over hoe de aarde is ontstaan (dat zijn de “bedenkingen van principiële aard”) mag geen reden zijn om deze ontwikkeling te dwarsbomen. En dat probeert de SGP nu wel.

 3. Geert zegt

  Ik sluit me aan bij Jan. Het zou een geweldige “boost” zijn voor de werkgelegenheid en de recreatieve sector. Eerlijk gezegd twijfel ik of de SGP hier echt principiële bezwaren tegen of kan hebben. De Bijbel verteld het scheppingsverhaal. De eerste dag, de tweede dag enz. Er staat ook dat voor God één dag als duizend jaren zijn en duizend jaren als één dag.
  Er staat niet hoe God de aarde heeft geschapen. Was dit met de knip in de vingers of misschien wel door een oerknal…..
  Dus ook als goed gelovige kun je best meegaan in de wetenschappelijke verklaring van het ontstaan van de aarde.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.