Rijssen-Holten kleurt groen

HOLTEN/RIJSSEN – De provincie Overijssel onderzoekt ieder jaar of de gemeenten zijn zaken goed voor elkaar hebben. Uit de monitor van de provincie blijkt dat Rijssen-Holten op alle toezichtdomeinen voldoet aan de wettelijke vereisten. Rijssen-Holten scoort groen en dat betekent doorgaan.

Verschillende domeinen zijn onderzocht
De provincie onderzocht financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders. Ieder domein krijgt een kleurenoordeel van groen, oranje tot rood. Rijssen-Holten scoort op alles groen en voert daarmee de taken uit volgens wettelijke criteria, daarbij zijn er geen risico’s.

Druk op financiën
Er staat druk op de gemeentefinanciën, bijvoorbeeld door herverdeeleffecten van het gemeentefonds en veranderende regelgeving op grondexploitaties. Verder hebben gemeenten door decentralisaties extra taken gekregen, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg terwijl ze daarvoor minder geld krijgen van het Rijk. Desondanks is Rijssen-Holten erin geslaagd een sluitende begroting 2016 en een meerjarenraming 2017-2019 te maken die structureel en reëel in evenwicht zijn.

Rest van de gemeenten
Samen met de gemeenten Oldenzaal, Olst-Wijhe, Dalfsen en Tubbergen scoort Rijssen-Holten groen, dit betekent dat de provincie deze gemeenten op afstand volgt. De andere gemeenten worden intensiever gevolgd.

Burgemeester Arco Hofland: “Het is goed dat de provincie toezicht houdt op de gemeenten. Blij ben ik met het resultaat dat we op alle domeinen groen scoren”. We wisten al dat we financieel een gezonde gemeente zijn, nu ook de andere domeinen worden gekwalificeerd als zijnde goed, kan ik niet anders concluderen dan dat we zo blijven doorgaan. Ook dankzij de inzet van onze medewerkers en raad hebben we deze resultaten samen gehaald”.

Reacties zijn gesloten.