Resultaten Rijssen-Holten Panel over openbare ruimte

HOLTEN – 474 mensen van het Rijssen-Holten Panel hebben in oktober deelgenomen aan de peiling over de openbare ruimte. Dat is een respons van maar liefst 88%. Mensen konden hun mening geven over onderwerpen als groen, wegen en meldingen openbare ruimte. Jan Aanstoot, portefeuillehouder beheer openbare ruimte: ‘We willen de leden van het Rijssen-Holten Panel bedanken voor hun tijd en bijdrage. Het is een compliment dat het gemiddelde cijfer een 7,3 is en 87% van de mensen de kwaliteit v/d buitenruimte als gelijk of beter dan omliggende gemeenten ervaart.’ Waar mogelijk gaat de gemeente aan de slag met de aandachtspunten die naar voren komen uit deze peiling. Een aantal zaken, zoals aspecten van groenonderhoud en bestrating, worden direct aangepakt.

Sommige onderwerpen die het Panel naar voren bracht, zijn al meegenomen in de plannen van de gemeente. Zoals het uitvoeren van verbetermaatregelen voor de verkeersveiligheid in het buitengebied en het doorvoeren van duurzame ontwikkelingen rondom openbare verlichting (bijvoorbeeld LED). Ook onoverzichtelijke en onveilige fietsroutes in het buitengebied worden in kaart gebracht. Voor deze plannen is budget ingeruimd in de begroting, die 11 november is vastgesteld.

De resultaten zijn verwerkt in een factsheet, te vinden op http://www.rijssen-holten.nl/burgerpanel

Veelgenoemde onderwerpen en actiepunten
In een open vraag konden leden van het Panel aangeven welke specifieke situaties in hun ogen te veel overlast geven. De genoemde locaties waren erg divers, maar er was wel een onderverdeling te maken in de vijf meest genoemde categorieën: bestrating/verharding, onderhoud groen, tegels, onkruid en hondenpoep/hondentoilet. De begraafplaatsen in Rijssen, de inrichting van het centrum rond de Smidsbelt in Holten en de Enterstraat in Rijssen zijn het vaakst genoemd als locaties waar klachten over zijn.  

Locaties
De opmerkingen over de begraafplaatsen in Rijssen hadden betrekking op het scheefzakken van graven, onder andere door overlast van konijnen. De gemeente is heel blij met de vrijwilligers die actief zijn op de oude gemeentelijke begraafplaats. In 2017 wordt gekeken hoe de toegankelijkheid en uitstraling van de oude gemeentelijke begraafplaats (Verlengde Oranjestraat) verbeterd kan worden. Het afgelopen jaar is het aantal konijnen verminderd met een speciaal verjagingsmiddel wat ook in 2017 zal worden ingezet.

In Holten gingen de opmerkingen met name over de inrichting van het centrumgebied rondom de Albert Heijn en Smidsbelt. De reacties over de onderwerpen binnen het Albert Heijn-gebied gaan over zaken die niet op gemeentegrond staan. Dit betekent dat bijvoorbeeld prullenbakken en lantaarnpalen in dit gebied niet door ons opgepakt kunnen worden, omdat dit geen gemeentelijk eigendom is. Zodra de ontwikkelingen verder vorm krijgen, worden deze aspecten ook meegenomen en de inrichting verbeterd. Ook het autoverkeer in het centrum is een veelgenoemd aandachtspunt. De hoeveelheid verkeer is de oorzaak van kapotte en scheve bestrating. In gesprek met ondernemers wordt gekeken of de Smidsbelt volledig autovrij gemaakt kan worden.

In de Enterstraat komt in  2017 een pilot voor een deel van de plantvakken tussen de weghelften. Doel is om te kijken naar welke beplanting daar het beste gedijt.

Categorieën
Verharding (veelal klinkerwegen) en scheefliggende tegels zijn meermaals  genoemd. Die locaties worden bekeken en beoordeeld en waar nodig hersteld.

Bij het onderhoud groen en onkruid worden klachten die het zicht belemmeren en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen, zo snel mogelijk opgepakt. Overige locaties krijgen aandacht wanneer ze in de jaarplanning aan de beurt zijn.

De opmerkingen over het onkruid op de verharding geven we door aan de aannemer die deze werkzaamheden voor ons uitvoert. De aannemer voert zijn werkzaamheden uit op basis van het afgesproken onderhoudsniveau.

Overlast door hondenpoep is een bekend fenomeen. De klachtenregistraties geven aan dat het aantal meldingen de afgelopen jaren van meer dan 100 is teruggebracht tot enkele tientallen. De boa’s zullen extra gaan opletten bij de locaties die door het Panel zijn genoemd. Het is een illusie dat een paar gemeentelijke boa’s alle overlast op dit onderwerp kunnen voorkomen. Daarom vraagt de gemeente aan hondenbezitters om hun verantwoordelijkheid te nemen en de poep van hun hond op te ruimen. U kunt ook een buurtgenoot aanspreken, als u ziet dat hij of zij een hondendrol niet opruimt. De gemeente gaat kijken of de hondenpoepzakjes op meer plaatsen beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Meldingen openbare ruimte: verbeterpunten
Uit de peiling blijkt dat te veel mensen ontevreden zijn over het melden van een klacht over de buitenruimte bij de gemeente. De gemeente gaat uitzoeken hoe dat beter kan.  
 

Reacties zijn gesloten.