Raadstheater over VSP Holten

76

HOLTEN – Op 2 juli 2009 was tijdens de raadsvergadering  een deeloplossing voor het VSP Holten weer in de raad voor besluitvorming. Maar de raad maakte er dit keer zo’n bende van, dat niemand meer heeft kunnen volgen wat er nu uiteindelijk precies is besloten.

De goedgevulde publieke tribune  zag met verbijstering dit circus aan. Dat werd ingeluid door de discussie over de toekenning van het krediet voor het kunstgras voor de hockey. Normaliter wordt er per fractie gestemd onder de fractiediscipline  Maar in dit geval, meende het Holtense raadslid Dul tegen te moeten stemmen omdat hij het met de financieringsoplossing niet eens was.Toen het vervolgens ging om de besluiten over het VSP regende het amendementen op het voorstel van het college.

Tijdens de discussie over die amendementen werd de vergadering ook nog een keer door de voorzitter geschorst, omdat  wethouder Wolterink wellicht het verkeerde antwoord zou kunnen geven op vragen die door fractievoorzitter Kevelam van de VVD waren gesteld. Nadat de wethouder vervolgens tijdens de schorsing door de voorzitter was gesouffleerd kwam hij, zoals te verwachten met een vaag antwoord, maar waarmee toch de schijn niet kan worden weggenomen dat er met een dubbele agenda wordt gewerkt. 

Ook de pers lijkt grote moeite te hebben om nog te kunnen volgen wat hier gebeurd. Zo schrijft het Rijssens Nieuwsblad op 7 juli dat de CU een noordelijke rondweg voor 2016 wil, maar de CU heeft dat standpunt in de raadsvergadering van 2 juli verlaten om de coalitie te kunnen volgen. En zo kopt de Tubantia in dat de raad voorstander is van een Noordelijke rondweg. Ja iedereen is voorstander behalve de PvdA. Maar de coalitiepartijen wensen daar niet  over te besluiten.

Nee eerst maar weer een onderzoek om een besluit daarover te ontlopen. Behalve SGP en VVD: De enigste twee partijen die voor de kiezer helder zijn in hun standpunt tegen de verlengde Waagweg en voor een Noordelijke rondweg. Zij maken bovendien klip en klaar duidelijk dat ze daar ook voor de burgers zitten. Dat is niet vanuit het zicht op de komende verkiezingen, maar dat is een constante lijn van communiceren op basis van zakelijke argumenten.

Tja en dan de beschikbaarstelling van het krediet voor het Zilverzandtrace. Dat leidt tot verwonderlijke uitspraken. Het bestemmingsplan Zilverzandtrace  was toch een bestemmingsplan voor een wijkontsluitingsweg zoals het college altijd heeft beweerd en zoals in het bestemmingsplan verwoord: “Uitdrukkelijk niet bedoeld voor doorgaand verkeer”. Waarom wordt het krediet dan beschikbaar gesteld, waarbij wordt besloten dat het Zilverzandtrace nu slechts gedeeltelijk wordt  ingericht als wijkontsluitingsweg.

Wat is dan de bedoeling van dat andere deel wat nu kennelijk niet als wijkontsluitingsweg wordt ingericht ? En  wat is er dan  nu anders dan al was vastgesteld? Wordt het nu 30 km zoals in het VSP was afgesproken en wordt het doorgaand verkeer nu daadwerkelijk ontmoedigd. Naar ons idee weet niemand meer wat er nu gebeurd. En wat moet de burger nu van deze onnavolgbare manier van besluitvorming van de coalitie denken?  

76 Reacties
 1. JoJo zegt

  Dat de PvdA geen enkele voeling heeft met een groot deel van zijn kiezers wordt steeds duidelijker.Plassterk zei het onlangs nog;-)e PvdA is te elitair geworden.Plaatselijk is dat niet anders.
  Er zijn al diverse “van ouds her” PvdA stemmers die mij hebben verzekerd bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de SGP te gaan stemmen.
  Nog erger is dat GB en CDA niet kiezen voor de duidelijke meerderheid van de Holtense bevolking.
  Nee zij moeten zonodig samen met de PvdA de eindstreep halen. Daarom de beslissing over de Noordelijke rondweg maar weer vooruit geschoven.
  Er komt weer een onderzoek. De hoeveelste?? En wat kost het deze keer weer??
  En ondertussen zeggen dat je eigenlijk wel voor de Noordelijke rondweg bent.Maar zo dom is de burger ook weer niet.CDA eb GB maak je borst maar nat voor de volgende verkiezingen.
  Het moet lukken om van de huidige 3 college partijen, minstens 3 (holtense)raadszetels naar de huidige oppositie te laten verhuizen. De CDA kiezers hebben een uitstekend alternatief bij de CU en van de GB kiezers kan de meerderheid naar de VVD.Dan hebben de huidige oppositie fracties er samen 15 en kunnen zij samen eens laten zien dat ze krachtdadig de zaken aanpakken.
  Een coalitie van SGP,CU en VVD lijkt een prima optie.
  Zes dagen per week een krachtig beleid voeren en voor de zevende dag moet de VVD dan maar zorgen dat de ander twee niet te veel doorslaan.
  Ik zie de komende verkiezingen met spanning tegemoet.

 2. JoJo zegt

  Dat de PvdA geen enkele voeling heeft met een groot deel van zijn kiezers wordt steeds duidelijker.Plassterk zei het onlangs nog;-)e PvdA is te elitair geworden.Plaatselijk is dat niet anders.
  Er zijn al diverse “van ouds her” PvdA stemmers die mij hebben verzekerd bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de SGP te gaan stemmen.
  Nog erger is dat GB en CDA niet kiezen voor de duidelijke meerderheid van de Holtense bevolking.
  Nee zij moeten zonodig samen met de PvdA de eindstreep halen. Daarom de beslissing over de Noordelijke rondweg maar weer vooruit geschoven.
  Er komt weer een onderzoek. De hoeveelste?? En wat kost het deze keer weer??
  En ondertussen zeggen dat je eigenlijk wel voor de Noordelijke rondweg bent.Maar zo dom is de burger ook weer niet.CDA eb GB maak je borst maar nat voor de volgende verkiezingen.
  Het moet lukken om van de huidige 3 college partijen, minstens 3 (holtense)raadszetels naar de huidige oppositie te laten verhuizen. De CDA kiezers hebben een uitstekend alternatief bij de CU en van de GB kiezers kan de meerderheid naar de VVD.Dan hebben de huidige oppositie fracties er samen 15 en kunnen zij samen eens laten zien dat ze krachtdadig de zaken aanpakken.
  Een coalitie van SGP,CU en VVD lijkt een prima optie.
  Zes dagen per week een krachtig beleid voeren en voor de zevende dag moet de VVD dan maar zorgen dat de ander twee niet te veel doorslaan.
  Ik zie de komende verkiezingen met spanning tegemoet.

 3. R zegt

  Een stem op de VVD wordt hiermee dus een stem op de SGP. Goed om te weten wanneer het door JoJo voorgestelde college komt met het voorstel de zwembaden op zondag te sluiten. En hoe moet het dan met de triathlon die de ambitie heeft wereldbekerwedstrijd te worden (op zondag)? Je op zondag geen ijsje meer kunt eten bij Nijkamp met mooi weer. Hoe moet het dan met de Keunefeesten? Zaterdagsavonds om 11.30 uur stoppen? En de kinderboerderij op zondag?
  Oh, dan moet de dan oppositie ineens helpen om de VVD te redden uit een penibele situatie?
  Denk je nou echt dat de SGP zich iets gelegen laat liggen aan de VVD wanneer het aankomt op dit soort principiële zaken op zondag? Wie dat gelooft is pas echt knettergek.
  Voor de VVD zou dit echt de snelste manier zijn om zelfmoord te plegen.

  Mmm, bij nader inzien misschien toch nog niet zo’n slecht plan van onze JoJo.

 4. R zegt

  Een stem op de VVD wordt hiermee dus een stem op de SGP. Goed om te weten wanneer het door JoJo voorgestelde college komt met het voorstel de zwembaden op zondag te sluiten. En hoe moet het dan met de triathlon die de ambitie heeft wereldbekerwedstrijd te worden (op zondag)? Je op zondag geen ijsje meer kunt eten bij Nijkamp met mooi weer. Hoe moet het dan met de Keunefeesten? Zaterdagsavonds om 11.30 uur stoppen? En de kinderboerderij op zondag?
  Oh, dan moet de dan oppositie ineens helpen om de VVD te redden uit een penibele situatie?
  Denk je nou echt dat de SGP zich iets gelegen laat liggen aan de VVD wanneer het aankomt op dit soort principiële zaken op zondag? Wie dat gelooft is pas echt knettergek.
  Voor de VVD zou dit echt de snelste manier zijn om zelfmoord te plegen.

  Mmm, bij nader inzien misschien toch nog niet zo’n slecht plan van onze JoJo.

 5. JoJo zegt

  Ik denk dat de SGP daar zelfs wel een oplossing voor heeft.
  Ze zullen zich best wel realiseren wat ze in Holten wel en niet kan.
  Arrevee in Rijssen heeft al 100 jaar op zondag gevoetbald!!
  En de hockey krijgt ook wel kunstgras, zonder Zondagsverbod!!Als het aan de SGP ligt niet op Zondag maar er is voldoende tegenwicht van de andere partijen.
  We moeten ons we realiseren dat de partijen die nu in de coalitie zitten ons ook zwaar in de steek laten!!
  En niet alleen met de rondweg maar wat denk je van Lookerbroek???En was het niet Gemeentebelang die, als enige partij, voor een EXTRA verhoging van 10%, van de WOZ stemde
  Voor mij is het de moeite van het proberen waard!!
  Tenslotte duurt het maar 4 jaar en worden de andere partijen misschien eens wakker.
  Overigens zou het handig zijn als je weet met wie je over dingen spreekt.
  Dat anonieme vind ik maar niks.

  Johan Jansen

 6. JoJo zegt

  Ik denk dat de SGP daar zelfs wel een oplossing voor heeft.
  Ze zullen zich best wel realiseren wat ze in Holten wel en niet kan.
  Arrevee in Rijssen heeft al 100 jaar op zondag gevoetbald!!
  En de hockey krijgt ook wel kunstgras, zonder Zondagsverbod!!Als het aan de SGP ligt niet op Zondag maar er is voldoende tegenwicht van de andere partijen.
  We moeten ons we realiseren dat de partijen die nu in de coalitie zitten ons ook zwaar in de steek laten!!
  En niet alleen met de rondweg maar wat denk je van Lookerbroek???En was het niet Gemeentebelang die, als enige partij, voor een EXTRA verhoging van 10%, van de WOZ stemde
  Voor mij is het de moeite van het proberen waard!!
  Tenslotte duurt het maar 4 jaar en worden de andere partijen misschien eens wakker.
  Overigens zou het handig zijn als je weet met wie je over dingen spreekt.
  Dat anonieme vind ik maar niks.

  Johan Jansen

 7. JoJo zegt

  En dan nog even dit……
  We hebben eerst nog iets zoals een coalitieaccoord.
  Daarin kunnen we toch regelen dat wat is gewoon blijft!!
  Niet zo krampachtig!!

 8. JoJo zegt

  En dan nog even dit……
  We hebben eerst nog iets zoals een coalitieaccoord.
  Daarin kunnen we toch regelen dat wat is gewoon blijft!!
  Niet zo krampachtig!!

 9. A zegt

  Dan ken jij de SGP niet. De SGP zit in de zak van de dominees die ook zo tegen Elsrock zijn.
  Ik ben benieuwd of de jongens en meisjes in Holten ook zo blij zullen zijn met de SGP aan de macht en de VVD als bijwagentje. Als puntje bij paaltje komt zal de Christenunie zich aansluiten bij de SGP als het om principiële zondagszaken gaat; de VVD zal daar verder geen tegenwicht aan kunnen bieden in haar eentje. De overige partijen zitten dan in de oppositie en hebben er natuurlijk geen belang bij om het hachje van de VVD te redden. Als de VVD er voor kiest om met SGP en Christenunie samen in een college te gaan zitten zal deze partij zelf haar eigen boontjes moeten doppen en aan de kiezer uitleggen waarom ze meewerkt aan allerlei zondagsbeperkingen.
  Ik denk dat de VVD dit niet kan en al helemaal niet wil doen. Ze kan dan beter meteen stoppen, vooral in Rijssen want de Rijssense VVD’ ers zijn van oudsher verschrikkelijk anti-SGP. De VVD zetel die in 2006 verloren ging werd ook in Rijssen verloren omdat de VVD toen ook al teveel op de SGP bagagedrager zat. Dat was ook de conclusie van de VVD na die verkiezingen.

  Zouden ze echt zo dom zijn als een ezel? Jij hoopt dat misschien JoJo, maar ik geloof dat toch niet.
  En als puntje helemaal bij paaltje komt wil ik wel eens zien welke keuze de VVD uiteindelijk echt maakt, en dat kon je dan wel eens bitter tegen vallen.

 10. A zegt

  Dan ken jij de SGP niet. De SGP zit in de zak van de dominees die ook zo tegen Elsrock zijn.
  Ik ben benieuwd of de jongens en meisjes in Holten ook zo blij zullen zijn met de SGP aan de macht en de VVD als bijwagentje. Als puntje bij paaltje komt zal de Christenunie zich aansluiten bij de SGP als het om principiële zondagszaken gaat; de VVD zal daar verder geen tegenwicht aan kunnen bieden in haar eentje. De overige partijen zitten dan in de oppositie en hebben er natuurlijk geen belang bij om het hachje van de VVD te redden. Als de VVD er voor kiest om met SGP en Christenunie samen in een college te gaan zitten zal deze partij zelf haar eigen boontjes moeten doppen en aan de kiezer uitleggen waarom ze meewerkt aan allerlei zondagsbeperkingen.
  Ik denk dat de VVD dit niet kan en al helemaal niet wil doen. Ze kan dan beter meteen stoppen, vooral in Rijssen want de Rijssense VVD’ ers zijn van oudsher verschrikkelijk anti-SGP. De VVD zetel die in 2006 verloren ging werd ook in Rijssen verloren omdat de VVD toen ook al teveel op de SGP bagagedrager zat. Dat was ook de conclusie van de VVD na die verkiezingen.

  Zouden ze echt zo dom zijn als een ezel? Jij hoopt dat misschien JoJo, maar ik geloof dat toch niet.
  En als puntje helemaal bij paaltje komt wil ik wel eens zien welke keuze de VVD uiteindelijk echt maakt, en dat kon je dan wel eens bitter tegen vallen.

 11. X zegt

  Naar mijn idee is dit op dit moment de verkeerde discussie. Feitelijk zou de raad een afspiegeling moeten zijn van wat de burger beweegt. Maar helaas blijkt dat in Holten bij lange na niet (meer) het geval te zijn. Gedegen argumentatie en een fatsoenlijk gecommuniceerde visie lijken plaats te hebben gemaakt voor ‘loopgravenstandpunten’, waarbij de mening van de kiezer er niet meer toe lijkt te doen. Teleurstellend is ook dat het er af en toe veel van weg heeft dat de Rijssense raadsleden meer oog hebben voor de belangen van Holten dan de meerderheid van de Holtense raadsleden in de afgelopen jaren hebben getoond. Als het gaat om belangrijke zaken zouden zowel oppositie als coalitie elkaar moeten kunnen vinden om een correcte afspiegeling te verkrijgen van wat de burger beweegt. Draagvlak heet dat. Maar daar lijkt de huidige coalitie zich niet druk over te maken. En dat vraagt om een logische stevige correctie in welke richting dan ook.

 12. X zegt

  Naar mijn idee is dit op dit moment de verkeerde discussie. Feitelijk zou de raad een afspiegeling moeten zijn van wat de burger beweegt. Maar helaas blijkt dat in Holten bij lange na niet (meer) het geval te zijn. Gedegen argumentatie en een fatsoenlijk gecommuniceerde visie lijken plaats te hebben gemaakt voor ‘loopgravenstandpunten’, waarbij de mening van de kiezer er niet meer toe lijkt te doen. Teleurstellend is ook dat het er af en toe veel van weg heeft dat de Rijssense raadsleden meer oog hebben voor de belangen van Holten dan de meerderheid van de Holtense raadsleden in de afgelopen jaren hebben getoond. Als het gaat om belangrijke zaken zouden zowel oppositie als coalitie elkaar moeten kunnen vinden om een correcte afspiegeling te verkrijgen van wat de burger beweegt. Draagvlak heet dat. Maar daar lijkt de huidige coalitie zich niet druk over te maken. En dat vraagt om een logische stevige correctie in welke richting dan ook.

 13. JoJo zegt

  X het is jammer dat je zo heet!
  Maar je standpunt kan ik volledig delen.
  Nu de oplossing nog.
  Als we het zonder SGP kunnen wat mij betreft OK.
  We moetenn echter 2 zaken niet uit het oog verliezen:
  1) Wat de SGP samen met de PvdA in Rijssen tot stand hebben gebracht kunnen we in Holten een puntje aan zuigen.
  Zelfs wat er nu bij de Reggesingel allemaal gebeurt komt nog op hun Conto!!
  2)Het is nog des te erger als je weet hoe de huidige 3 coalitie partijen aan hun 13 tegen 12 meerderheid zijn gekomen. Zowel GB, als het CDA en PvdA hebben elks 1 restzetel gekregen. Dus rechtstreekse zetels hebben ze maar 10 !!! Ook het aantal stemmen dat ze samen kregen was minder dan de stemmen van de oppositie samen.
  De arrogantie was er dus al van het begin af aan.

  Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te denken dat bij de volgende verkiezingen deze arrogantie genadeloos wordt afgestraft!! Holten denk mee!! En ga straks vooral stemmen !!!

 14. JoJo zegt

  X het is jammer dat je zo heet!
  Maar je standpunt kan ik volledig delen.
  Nu de oplossing nog.
  Als we het zonder SGP kunnen wat mij betreft OK.
  We moetenn echter 2 zaken niet uit het oog verliezen:
  1) Wat de SGP samen met de PvdA in Rijssen tot stand hebben gebracht kunnen we in Holten een puntje aan zuigen.
  Zelfs wat er nu bij de Reggesingel allemaal gebeurt komt nog op hun Conto!!
  2)Het is nog des te erger als je weet hoe de huidige 3 coalitie partijen aan hun 13 tegen 12 meerderheid zijn gekomen. Zowel GB, als het CDA en PvdA hebben elks 1 restzetel gekregen. Dus rechtstreekse zetels hebben ze maar 10 !!! Ook het aantal stemmen dat ze samen kregen was minder dan de stemmen van de oppositie samen.
  De arrogantie was er dus al van het begin af aan.

  Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te denken dat bij de volgende verkiezingen deze arrogantie genadeloos wordt afgestraft!! Holten denk mee!! En ga straks vooral stemmen !!!

 15. A zegt

  Ik ben benieuwd hoe dat dan moet zonder de SGP. Dan zul je toch minimaal 1 van de huidige coalitiepartijen nodig hebben, die je nu zo verfoeit.

 16. A zegt

  Ik ben benieuwd hoe dat dan moet zonder de SGP. Dan zul je toch minimaal 1 van de huidige coalitiepartijen nodig hebben, die je nu zo verfoeit.

 17. A zegt

  Mr. X,

  Je wilt het misschien niet, maar dit is de discussie dus wel. Anders krijg je straks na de verkiezingen dezelfde discussie als nu over de Noordelijke Rondweg, maar dan over de zondag en alles wat daar bij hoort.
  Bedenk dat de SGP geen verantwoording schuldig is aan de kiezer; zij luisteren alleen naar God (via de Elsrockdominees).
  Zoals R al schreef: straks geen wereldbeker triathlon, geen Keunefeesten want alle wereldse muziek is uit den boze. De SGP heeft destijds een optreden van de Golden Earring in Rijssen voorkomen omdat het Godslasterlijk was. Om dezelfde reden werd destijds BZN geweigerd. Geen Elsrock.
  Je kunt die discussie dus beter nu hebben dan achteraf. Bovendien heb je dan een duidelijke keuze.
  JoJo heeft die keuze kennelijk al gemaakt, die is kennelijk bereid al z’n vrijheden en verworvenheden op te geven.

  Dus alle Holtenaren: als je geeft om je vrijheden, om de triathlon, om de keunefeesten, om een ijsje op zondag, een bezoekje aan de kinderboerderij, dan weet je in ieder geval dat je niet met JoJo en z’n SGP vrienden moet meegaan.
  Kies je daar dan toch voor, dan moet je achteraf niet zeuren en klagen.

  Daarom is het dus heel verstandig het daar nu juist wel over te hebben.

 18. A zegt

  Mr. X,

  Je wilt het misschien niet, maar dit is de discussie dus wel. Anders krijg je straks na de verkiezingen dezelfde discussie als nu over de Noordelijke Rondweg, maar dan over de zondag en alles wat daar bij hoort.
  Bedenk dat de SGP geen verantwoording schuldig is aan de kiezer; zij luisteren alleen naar God (via de Elsrockdominees).
  Zoals R al schreef: straks geen wereldbeker triathlon, geen Keunefeesten want alle wereldse muziek is uit den boze. De SGP heeft destijds een optreden van de Golden Earring in Rijssen voorkomen omdat het Godslasterlijk was. Om dezelfde reden werd destijds BZN geweigerd. Geen Elsrock.
  Je kunt die discussie dus beter nu hebben dan achteraf. Bovendien heb je dan een duidelijke keuze.
  JoJo heeft die keuze kennelijk al gemaakt, die is kennelijk bereid al z’n vrijheden en verworvenheden op te geven.

  Dus alle Holtenaren: als je geeft om je vrijheden, om de triathlon, om de keunefeesten, om een ijsje op zondag, een bezoekje aan de kinderboerderij, dan weet je in ieder geval dat je niet met JoJo en z’n SGP vrienden moet meegaan.
  Kies je daar dan toch voor, dan moet je achteraf niet zeuren en klagen.

  Daarom is het dus heel verstandig het daar nu juist wel over te hebben.

 19. JoJo zegt

  Klopt helemaal. Dat ik geen goed woord over heb voor de huidige 3 lijkt mij niet meer dan normaal.
  Geen van de 3 heeft zich ook maar iets gelegen laten liggen aan een duidelijke mening van de burger.
  Maar ja ook zij kunnen rekenen en zijn arrogant genoeg zoals uit het voorgaande mag blijken.
  Maar ik ben benieuwd wie met een echte oplossing komt!!

 20. JoJo zegt

  Klopt helemaal. Dat ik geen goed woord over heb voor de huidige 3 lijkt mij niet meer dan normaal.
  Geen van de 3 heeft zich ook maar iets gelegen laten liggen aan een duidelijke mening van de burger.
  Maar ja ook zij kunnen rekenen en zijn arrogant genoeg zoals uit het voorgaande mag blijken.
  Maar ik ben benieuwd wie met een echte oplossing komt!!

 21. @win zegt

  @ Jojo
  Als jij vindt dat wij maar op de SGP moeten stemmen om de noordelijke rondweg te krijgen. Vergeet het maar, op de SGP stem ik never nooit niet. Op deze manier wil ik die “arrogantie” niet afstraffen, dan maar geen Noordelijke rondweg.

 22. @win zegt

  @ Jojo
  Als jij vindt dat wij maar op de SGP moeten stemmen om de noordelijke rondweg te krijgen. Vergeet het maar, op de SGP stem ik never nooit niet. Op deze manier wil ik die “arrogantie” niet afstraffen, dan maar geen Noordelijke rondweg.

 23. ikke zegt

  De rondweg komt er de eerste jaren toch niet,Bij nieuwe verkiezingen zal iedereen zijn standpunt weer duidelijk maken, als er dan een partij echt opstaat krijgt hij vast veel stemmen,maar ja politiek is het dus veel beloven weinig doen.Wat koste het gemeentehuis ook al weer?Wat zou het gaan kosten,riep er toen niet al iemand van wie is er straks verantwoordelijk voor de extra kosten? ach kom ook dat kwam weer goed.Politiek veel stemmen winnen en dan doen wat je zelf wilt.
  Als je echt wilt laten blijken ga dan niet stemmen,oke ik weet geen mening kom je ook nergens mee maar als maar genoeg mensen niet stemmen dan helpt het misschien wel een keer.Maar zeg nu zelf even er zijn veel mensen die stemmen al 30jaar op hun partij en blijven dat toch doen.Die mensen hebben geen mening maar volgen gewoon blind.De SGP is geen oplossing Johan dat weet jij ook,niet alleen maar de rondweg zien ook al is dat jou ding maar ook verder blijven kijken.Is een eigen partij niet wat??je hebt er de tijd en drive wel voor,in het zakenleven weet je ook van door pakken en kwam je ver dus waarom geen politiek?

 24. ikke zegt

  De rondweg komt er de eerste jaren toch niet,Bij nieuwe verkiezingen zal iedereen zijn standpunt weer duidelijk maken, als er dan een partij echt opstaat krijgt hij vast veel stemmen,maar ja politiek is het dus veel beloven weinig doen.Wat koste het gemeentehuis ook al weer?Wat zou het gaan kosten,riep er toen niet al iemand van wie is er straks verantwoordelijk voor de extra kosten? ach kom ook dat kwam weer goed.Politiek veel stemmen winnen en dan doen wat je zelf wilt.
  Als je echt wilt laten blijken ga dan niet stemmen,oke ik weet geen mening kom je ook nergens mee maar als maar genoeg mensen niet stemmen dan helpt het misschien wel een keer.Maar zeg nu zelf even er zijn veel mensen die stemmen al 30jaar op hun partij en blijven dat toch doen.Die mensen hebben geen mening maar volgen gewoon blind.De SGP is geen oplossing Johan dat weet jij ook,niet alleen maar de rondweg zien ook al is dat jou ding maar ook verder blijven kijken.Is een eigen partij niet wat??je hebt er de tijd en drive wel voor,in het zakenleven weet je ook van door pakken en kwam je ver dus waarom geen politiek?

 25. JoJo zegt

  Ìk heb het serieus overwogen, maar dan krijg ik een echtscheiding en dat is het me ook weer niet waard.
  Bovendien speelt helaas mijn gezondheid mij danig parten.
  De rondweg is echter niet mijn speeltje maar van 80% van de Holtenaren.
  Bovendien was het opkomstpercentage veel hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen.
  Het stoort me ontzettend dat onze z.g. volksvertegenwoordigers maar niet naar het volk luisteren.
  We zullen er alles aan moeten doen om wie niet horen wil het te laten voelen.
  Wie er ideeën heeft dit te bereiken nodig ik van harte uit te reageren!!

 26. JoJo zegt

  Ìk heb het serieus overwogen, maar dan krijg ik een echtscheiding en dat is het me ook weer niet waard.
  Bovendien speelt helaas mijn gezondheid mij danig parten.
  De rondweg is echter niet mijn speeltje maar van 80% van de Holtenaren.
  Bovendien was het opkomstpercentage veel hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen.
  Het stoort me ontzettend dat onze z.g. volksvertegenwoordigers maar niet naar het volk luisteren.
  We zullen er alles aan moeten doen om wie niet horen wil het te laten voelen.
  Wie er ideeën heeft dit te bereiken nodig ik van harte uit te reageren!!

 27. snies zegt

  Een idee?
  stemmen op de nummer laatst van je partij.
  Deze personen komen dan met voorkeurstemmen in de raad.

  Johan Schuppert

 28. snies zegt

  Een idee?
  stemmen op de nummer laatst van je partij.
  Deze personen komen dan met voorkeurstemmen in de raad.

  Johan Schuppert

 29. JoJo zegt

  goed idee Johan !!

 30. JoJo zegt

  goed idee Johan !!

 31. @win zegt

  Hier, kijk eens aan, lekker actueel!
  Stem SGP en je krijgt dit soort toestanden.

  [url]http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/309331/SGP-Elburg-geen-horeca-op-zondag.htm[/url]

 32. @win zegt

  Hier, kijk eens aan, lekker actueel!
  Stem SGP en je krijgt dit soort toestanden.

  [url]http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/309331/SGP-Elburg-geen-horeca-op-zondag.htm[/url]

 33. C4th zegt

  Ach JoJo,

  De enige reden dat jij je zo druk maakt om de Noordelijke rondweg is dat je hem niet door je eigen achtertuin wilt.
  Als ze de hele noordelijke rondweg onder de grond zouden kunnen aanleggen, zou ik er geen enkel probleem mee hebben, maar zo langs het groene wegje en het Beukenlaantje, ik moet er toch echt niet aan denken.

  Ik ben geen PVDA stemmer, maar ik moet zeggen dat ze hier mijn sympathie hebben en van mijn leven zal ik geen SGP stemmen, ik heb liever nog enige vrijheid in mijn doen en laten, op alle dagen, zeker op zondag!

 34. C4th zegt

  Ach JoJo,

  De enige reden dat jij je zo druk maakt om de Noordelijke rondweg is dat je hem niet door je eigen achtertuin wilt.
  Als ze de hele noordelijke rondweg onder de grond zouden kunnen aanleggen, zou ik er geen enkel probleem mee hebben, maar zo langs het groene wegje en het Beukenlaantje, ik moet er toch echt niet aan denken.

  Ik ben geen PVDA stemmer, maar ik moet zeggen dat ze hier mijn sympathie hebben en van mijn leven zal ik geen SGP stemmen, ik heb liever nog enige vrijheid in mijn doen en laten, op alle dagen, zeker op zondag!

 35. snies zegt

  Beste mensen,

  Johan Jansen zal echt niet SGP stemmen.
  Hij zei dit om reacties uit te lokken.
  Dat is hem prima gelukt. Gefeliciteerd JoJo!
  Zijn punt is dat je veel van de SGP kunt zeggen,
  maar ze doen in ieder geval wat ze zeggen.
  Die mensen heb je ook zeker bij andere coalitiepartijen.
  Kiezen voor een Noordelijke rondweg is een standpunt.
  Kiezen voor geen rondweg is ook een standpunt.
  Johan Jansen wil dat mensen staan voor hun standpunt.
  Niet dat ze (meer dan 30 jaar) om de hete brij heen draaien en weer een nieuw onderzoek willen.
  Een stem op de nummer laatst van de PVDA, CDA, VVD of gemeentebelang is een signaal dat we geen machtspelletjes willen, maar volksvertegenwoordigers.

  Johan Schuppert

 36. snies zegt

  Beste mensen,

  Johan Jansen zal echt niet SGP stemmen.
  Hij zei dit om reacties uit te lokken.
  Dat is hem prima gelukt. Gefeliciteerd JoJo!
  Zijn punt is dat je veel van de SGP kunt zeggen,
  maar ze doen in ieder geval wat ze zeggen.
  Die mensen heb je ook zeker bij andere coalitiepartijen.
  Kiezen voor een Noordelijke rondweg is een standpunt.
  Kiezen voor geen rondweg is ook een standpunt.
  Johan Jansen wil dat mensen staan voor hun standpunt.
  Niet dat ze (meer dan 30 jaar) om de hete brij heen draaien en weer een nieuw onderzoek willen.
  Een stem op de nummer laatst van de PVDA, CDA, VVD of gemeentebelang is een signaal dat we geen machtspelletjes willen, maar volksvertegenwoordigers.

  Johan Schuppert

 37. JoJo zegt

  Johan Schuppert: gelukkig dat er tenminste iemand is die het precies begrijpt.
  C4th:Beste jongeman, als ik werkelijk zo naief was hield ik me toch wel stil.Dan had ik eind tachtiger jaren me al wel stil gehouden toen er in grote lijnen hetzelfde plan lag.Nee ik zie, en met mij 80% van de Holtenaren, de beste oplossing aan de Noordkant van het spoor en wat mij betreft voor het grootste gedeelte onder de grond!! Dan krijgt Holten de kans om echt toeristisch te worden.
  Ik mis in Holten 2 dingen, VISIE en DAADKRACHT. Als ons gemeentebestuur nu eens net zo als onze Holtense bedrijven zou hebben gehandeld was deze hele discussie niet nodig geweest.
  Zoals al vaker gezegd: CDA en PvdA en in iets mindere mate GB hebben al jaren ontwikkelingen in Holten tegengehouden of waren steeds te laat. Kijk maar eens naar de nieuwbouwwijken en industrieterreinen die steeds te laat waren. Als de industrie zelf niet zo alert was geweest was het nieuwe industrie terrein niet op Vletgaarsmaten gekomen maar was aansluitend aan het huidige Liesen plan gelegd. Voor de derde keer op rij tegen een woonwijk.En helaas het moet gezegd worden ze doen nog steeeds niks anders dan vertragen en dure rapporten en onderzoeken laten maken.En maar schermen dat de provincie niet wil, terwijl ze nog nooit een fatsoenlijk gesprek met de verantwoordelijke Gedeputeerde hebben gevoerd.
  Laat ze maar eens een voorbeeld aan Dijkerhoek nemen.
  Die hebben gedeputeerde Klaassen naar Dijkerhoek gehaald en hem gewezen op de gevaarlijke situatie daar.
  Het afgelopen jaar is de weg daar door de provincie gereconstrueerd. Als je maar initiatief toont.
  En nog even dit: De eerste zes jaar van Rijssen Holten zat de SGP ook in het college.Met voldoende tegenwicht van de andere partijen is er zondags toch niks geks gebeurd? Zesagen per week doen ze goed werk en de zevende moeten we ze met elkaar maar in bedwang houden.

 38. JoJo zegt

  Johan Schuppert: gelukkig dat er tenminste iemand is die het precies begrijpt.
  C4th:Beste jongeman, als ik werkelijk zo naief was hield ik me toch wel stil.Dan had ik eind tachtiger jaren me al wel stil gehouden toen er in grote lijnen hetzelfde plan lag.Nee ik zie, en met mij 80% van de Holtenaren, de beste oplossing aan de Noordkant van het spoor en wat mij betreft voor het grootste gedeelte onder de grond!! Dan krijgt Holten de kans om echt toeristisch te worden.
  Ik mis in Holten 2 dingen, VISIE en DAADKRACHT. Als ons gemeentebestuur nu eens net zo als onze Holtense bedrijven zou hebben gehandeld was deze hele discussie niet nodig geweest.
  Zoals al vaker gezegd: CDA en PvdA en in iets mindere mate GB hebben al jaren ontwikkelingen in Holten tegengehouden of waren steeds te laat. Kijk maar eens naar de nieuwbouwwijken en industrieterreinen die steeds te laat waren. Als de industrie zelf niet zo alert was geweest was het nieuwe industrie terrein niet op Vletgaarsmaten gekomen maar was aansluitend aan het huidige Liesen plan gelegd. Voor de derde keer op rij tegen een woonwijk.En helaas het moet gezegd worden ze doen nog steeeds niks anders dan vertragen en dure rapporten en onderzoeken laten maken.En maar schermen dat de provincie niet wil, terwijl ze nog nooit een fatsoenlijk gesprek met de verantwoordelijke Gedeputeerde hebben gevoerd.
  Laat ze maar eens een voorbeeld aan Dijkerhoek nemen.
  Die hebben gedeputeerde Klaassen naar Dijkerhoek gehaald en hem gewezen op de gevaarlijke situatie daar.
  Het afgelopen jaar is de weg daar door de provincie gereconstrueerd. Als je maar initiatief toont.
  En nog even dit: De eerste zes jaar van Rijssen Holten zat de SGP ook in het college.Met voldoende tegenwicht van de andere partijen is er zondags toch niks geks gebeurd? Zesagen per week doen ze goed werk en de zevende moeten we ze met elkaar maar in bedwang houden.

 39. A zegt

  @ JoJo

  De tijden zijn wel wat veranderd en een college met 5 partijen en 1 partij in de oppositie zal er wel niet meer komen (te veel wethouders en te duur). Met als gevolg dat als er dan een college zit met de SGP (en CU en VVD, zoals jij graag wilt), de SGP veel meer invloed heeft in het college. De CU zal ze daarbij geen strobreed in de weg leggen en de VVD alleen redt het niet. En in de dan oppositie zijn ze natuurlijk niet gek: eerst weggestuurd worden, maar vervolgens wel mogen komen opdraven om de VVD uit een netelige situatie te halen waarin ze zelf met open ogen is ingestapt; je weet zelf wel beter.
  Je zult moeten accepteren dat de Holtense kiezers de SGP niet willen; ik hoor meer en meer dat ze daar zelfs de Noordelijke Rondweg voor willen opofferen. De vrijheid op zondag en de vrijheid in het algemeen is hen daar toch, gelukkig, te lief voor.

  Volgens mij weet jij zelf heel goed dat de Noordelijke Rondweg er voor 2020 niet komt, zelfs niet als de hele gemeenteraad en heel Holten roepen dat hij er wel moet komen. Maar je weet ook heel goed dat hij na 2020 hoogst waarschijnlijk onvermijdelijk eraan zit te komen, en dat hij dan niet meer tegen te houden zal zijn.
  Maar jij weet ook dat vertragingen vaker bij mensen die in beroep gaan zitten, dan bij de overheid.
  Mensen vinden ook altijd dat alles veel te traag gaat, totdat ze zelf ergens tegen zijn; dan zijn ze erg blij dat er zoveel mogelijkheden bestaan om zaken te vertragen/tegen te houden.

 40. A zegt

  @ JoJo

  De tijden zijn wel wat veranderd en een college met 5 partijen en 1 partij in de oppositie zal er wel niet meer komen (te veel wethouders en te duur). Met als gevolg dat als er dan een college zit met de SGP (en CU en VVD, zoals jij graag wilt), de SGP veel meer invloed heeft in het college. De CU zal ze daarbij geen strobreed in de weg leggen en de VVD alleen redt het niet. En in de dan oppositie zijn ze natuurlijk niet gek: eerst weggestuurd worden, maar vervolgens wel mogen komen opdraven om de VVD uit een netelige situatie te halen waarin ze zelf met open ogen is ingestapt; je weet zelf wel beter.
  Je zult moeten accepteren dat de Holtense kiezers de SGP niet willen; ik hoor meer en meer dat ze daar zelfs de Noordelijke Rondweg voor willen opofferen. De vrijheid op zondag en de vrijheid in het algemeen is hen daar toch, gelukkig, te lief voor.

  Volgens mij weet jij zelf heel goed dat de Noordelijke Rondweg er voor 2020 niet komt, zelfs niet als de hele gemeenteraad en heel Holten roepen dat hij er wel moet komen. Maar je weet ook heel goed dat hij na 2020 hoogst waarschijnlijk onvermijdelijk eraan zit te komen, en dat hij dan niet meer tegen te houden zal zijn.
  Maar jij weet ook dat vertragingen vaker bij mensen die in beroep gaan zitten, dan bij de overheid.
  Mensen vinden ook altijd dat alles veel te traag gaat, totdat ze zelf ergens tegen zijn; dan zijn ze erg blij dat er zoveel mogelijkheden bestaan om zaken te vertragen/tegen te houden.

 41. JoJo zegt

  Laten we alles even op de rij zetten:
  Nee ik stem geen SGP, maar veel Holtenaren hebben mij aangesproken en zeggen dat ze het gaan doen.
  Ik zeg wel dat de SGP duidelijk is. Je weet wat je er aan hebt.
  Ik zeg dat het CDA en de PvdA al sinds midden jaren 80 vaak aan het roer hebben gezeten en nog weinig goeds in Holten gedaan hebben.Altijd te laat met plannen of plannen die de burger niet wilde.
  Je weet dus niet wat je er aan hebt!!
  Wat mij betreft is GB ook een onduidelijke partij.
  Zij hebben ook niet echt iets krachtigs laten zien, behalve dat ze destijds tegen de Maisweg waren.Toen hebben ze veel stemmen gekregen.
  Dat hadden ze nu ook weer kunnen krijgen als ze maar duidelijk voor de Noordelijke Rondweg waren geweest.
  Maar kennelijk zijn er binnen die Partij toch krachten die sterker zijn dan de mening van de burgers van Holten.
  Ik zit nu wel met een dilemma: Waar meten de burgers van Holten die nog één keer hun stem willen laten horen dan wel op kiezen??
  Daarom is het idee van Johan Schuppert misschien niet zo gek.Ik zou er nog aan toe willen voegen: Kies eerst de partij op wie je vertrouwen hebt daat ze wel naar de burger luisteren en als je dat niet zeker weet kies dan op de partij die je in het algemeen het meest aanspreekt maar stem op nde onderstre van de lijst om zo je protest duidelijk te maken!

  Verder nog even over het CDA en met name de Heer Dul.
  Heb je zijn verhaal in Holtens Nieuwsblad al gelezen?
  Hij zit weer op de dominees stoel en zegt dat hij het toch allemaal zo goed voor heeft met het volk.
  Hij behoort ook tot de groepering die ons al jaren een rad voor de ogen probeert te draaien.Probeert nu de veren in zijn eigen achterste te steken door te zeggen dat het toch maar weer het CDA was die een amendement heeft ingediend, ondersteund door een ruime raadsmeerderheid.En dan ook nog zeggen dat er een belangrijke stap is gezet naar de oplossing van de Holtense verkeersproblematiek. Ik weet niet of er een naam is voor zo’n………Ho Ho Stop nu zou ik bijna te ver gaan!!
  En maar zeggen dat het niet kan omdat de provincie tegen is etc.etc.en maar uitstellen en vertragen.
  Hij heeft ook al 25 jaar niets anders gedaan, zal hiervoor straks ook wel een lintje ontvangen.
  Als dat gebeurt ga ik mijn lintje inleveren!!

 42. JoJo zegt

  Laten we alles even op de rij zetten:
  Nee ik stem geen SGP, maar veel Holtenaren hebben mij aangesproken en zeggen dat ze het gaan doen.
  Ik zeg wel dat de SGP duidelijk is. Je weet wat je er aan hebt.
  Ik zeg dat het CDA en de PvdA al sinds midden jaren 80 vaak aan het roer hebben gezeten en nog weinig goeds in Holten gedaan hebben.Altijd te laat met plannen of plannen die de burger niet wilde.
  Je weet dus niet wat je er aan hebt!!
  Wat mij betreft is GB ook een onduidelijke partij.
  Zij hebben ook niet echt iets krachtigs laten zien, behalve dat ze destijds tegen de Maisweg waren.Toen hebben ze veel stemmen gekregen.
  Dat hadden ze nu ook weer kunnen krijgen als ze maar duidelijk voor de Noordelijke Rondweg waren geweest.
  Maar kennelijk zijn er binnen die Partij toch krachten die sterker zijn dan de mening van de burgers van Holten.
  Ik zit nu wel met een dilemma: Waar meten de burgers van Holten die nog één keer hun stem willen laten horen dan wel op kiezen??
  Daarom is het idee van Johan Schuppert misschien niet zo gek.Ik zou er nog aan toe willen voegen: Kies eerst de partij op wie je vertrouwen hebt daat ze wel naar de burger luisteren en als je dat niet zeker weet kies dan op de partij die je in het algemeen het meest aanspreekt maar stem op nde onderstre van de lijst om zo je protest duidelijk te maken!

  Verder nog even over het CDA en met name de Heer Dul.
  Heb je zijn verhaal in Holtens Nieuwsblad al gelezen?
  Hij zit weer op de dominees stoel en zegt dat hij het toch allemaal zo goed voor heeft met het volk.
  Hij behoort ook tot de groepering die ons al jaren een rad voor de ogen probeert te draaien.Probeert nu de veren in zijn eigen achterste te steken door te zeggen dat het toch maar weer het CDA was die een amendement heeft ingediend, ondersteund door een ruime raadsmeerderheid.En dan ook nog zeggen dat er een belangrijke stap is gezet naar de oplossing van de Holtense verkeersproblematiek. Ik weet niet of er een naam is voor zo’n………Ho Ho Stop nu zou ik bijna te ver gaan!!
  En maar zeggen dat het niet kan omdat de provincie tegen is etc.etc.en maar uitstellen en vertragen.
  Hij heeft ook al 25 jaar niets anders gedaan, zal hiervoor straks ook wel een lintje ontvangen.
  Als dat gebeurt ga ik mijn lintje inleveren!!

 43. Erik zegt

  Ik kan het toch niet laten om te reageren.

  Als eerste stelt Johan dat de PvdA maar niet naar de Holtense bevolking wil luisteren. Ik heb als eerste grote moeite met de inhoud van de enquête die is gehouden, organisatie was professioneel maar ik zou de kleuterschool er nog niet mee halen zo gekleurd en bevooroordeeld alles is wat op de deurmat viel. Maargoed 80% zegt dus voor, 20% zegt tegen. De Pvda haalt 20% van de stemmen dus misschien is dit juist wel heeeel tekenend en representatief voor de PvdA-mening. Een politieke partij met een standpunt hoeft niet blind achter alles aan te hollen, de burger kiest haar eigen partij (of richt er een op). De democratie, het volk bepaald, en dan niet bij een gekleurde enquête maar bij verkiezingen, dus daar wordt bepaald, we zullen dus zien in 2010.

  Dan de feiten over de verkeersproblematiek, want daar is in dit hele stuk nog nergens over gesproken. (En kom niet aan met “het is druk in de spits”, dat is het in heel Nederland)
  Uit de onderzoeken blijkt heel erg duidelijk dat er géén noodzaak is voor een Verlengde Waagweg, er is ook géén noodzaak voor een Noordelijke Rondweg. Het onderzoek stelt heel duidelijk dat Holten in ieder geval wel veel baat heeft bij het VSP (waar 5 partijen voor zijn). Dat lijkt mij ook logisch omdat 70% van het verkeer intern verkeer is. Dan wordt het argument gebruikt dat de helft van het doorgaande verkeer verdwijnt uit Holten als er een NR komt. Ja dat klopt maar weet wel dat dit dus de helft is van 30% en dus maar 15% van het probleem oplost.

  Als ik de stukken op de gemeentesite erop nasla dan doet het college, zonder VVD toen, in 2005 het voorstel om krediet beschikbaar te stellen om nou eens een keer met de aanleg te beginnen van het VSP. Dat is toen niet gebeurd, waarom dan?, vertragingstechnieken misschien?, ik weet het niet maar wat er wel staat is dat de VVD de partij was die een amendement indiende waardoor het weer op de lange baan geschoven werd omdat ze een extra onderzoek wilden, de VVD ja. Dus iedereen lust wel vertragingstechnieken als het voorstel niet helemaal je mening omschrijft.

  Het staat glashelder dat de NR niet noodzakelijk is. En dan kan je het wel graag willen maar dan heb ik ook nog wel een verlanglijstje waar ik 16 miljoen voor zou willen gebruiken en wat ook niet noodzakelijk is maar wel een verbetering voor onze gemeente. Dat er nu wéér een onderzoek komt is alleen om zo snel mogelijk erachter te komen wanneer een NR nodig is na het VSP, dat deze er ook komt. Maar volgens vorig onderzoek dus niet voor 2020. Het CDA-amendement afgelopen week heeft er juist voor gezorgd dat er nu eens wél begonnen kan worden met het VSP, waar dus in 2005 het amendement van de VVD het weer op de lange baan schoof. Het CDA was heel duidelijk in de raadszaal, de Verlengde Waagweg staat óók ter discussie en is geen heilig doel want daar is de noodzaak ook niet van bewezen…….

 44. Erik zegt

  Ik kan het toch niet laten om te reageren.

  Als eerste stelt Johan dat de PvdA maar niet naar de Holtense bevolking wil luisteren. Ik heb als eerste grote moeite met de inhoud van de enquête die is gehouden, organisatie was professioneel maar ik zou de kleuterschool er nog niet mee halen zo gekleurd en bevooroordeeld alles is wat op de deurmat viel. Maargoed 80% zegt dus voor, 20% zegt tegen. De Pvda haalt 20% van de stemmen dus misschien is dit juist wel heeeel tekenend en representatief voor de PvdA-mening. Een politieke partij met een standpunt hoeft niet blind achter alles aan te hollen, de burger kiest haar eigen partij (of richt er een op). De democratie, het volk bepaald, en dan niet bij een gekleurde enquête maar bij verkiezingen, dus daar wordt bepaald, we zullen dus zien in 2010.

  Dan de feiten over de verkeersproblematiek, want daar is in dit hele stuk nog nergens over gesproken. (En kom niet aan met “het is druk in de spits”, dat is het in heel Nederland)
  Uit de onderzoeken blijkt heel erg duidelijk dat er géén noodzaak is voor een Verlengde Waagweg, er is ook géén noodzaak voor een Noordelijke Rondweg. Het onderzoek stelt heel duidelijk dat Holten in ieder geval wel veel baat heeft bij het VSP (waar 5 partijen voor zijn). Dat lijkt mij ook logisch omdat 70% van het verkeer intern verkeer is. Dan wordt het argument gebruikt dat de helft van het doorgaande verkeer verdwijnt uit Holten als er een NR komt. Ja dat klopt maar weet wel dat dit dus de helft is van 30% en dus maar 15% van het probleem oplost.

  Als ik de stukken op de gemeentesite erop nasla dan doet het college, zonder VVD toen, in 2005 het voorstel om krediet beschikbaar te stellen om nou eens een keer met de aanleg te beginnen van het VSP. Dat is toen niet gebeurd, waarom dan?, vertragingstechnieken misschien?, ik weet het niet maar wat er wel staat is dat de VVD de partij was die een amendement indiende waardoor het weer op de lange baan geschoven werd omdat ze een extra onderzoek wilden, de VVD ja. Dus iedereen lust wel vertragingstechnieken als het voorstel niet helemaal je mening omschrijft.

  Het staat glashelder dat de NR niet noodzakelijk is. En dan kan je het wel graag willen maar dan heb ik ook nog wel een verlanglijstje waar ik 16 miljoen voor zou willen gebruiken en wat ook niet noodzakelijk is maar wel een verbetering voor onze gemeente. Dat er nu wéér een onderzoek komt is alleen om zo snel mogelijk erachter te komen wanneer een NR nodig is na het VSP, dat deze er ook komt. Maar volgens vorig onderzoek dus niet voor 2020. Het CDA-amendement afgelopen week heeft er juist voor gezorgd dat er nu eens wél begonnen kan worden met het VSP, waar dus in 2005 het amendement van de VVD het weer op de lange baan schoof. Het CDA was heel duidelijk in de raadszaal, de Verlengde Waagweg staat óók ter discussie en is geen heilig doel want daar is de noodzaak ook niet van bewezen…….

 45. Erik zegt

  …..Alle partijen, ook de VVD, zijn het erover eens dat het VSP nodig is voor Holten. Er is echter één partij die er tegen is, de SGP. Die willen alleen een NR. Logisch want ze hebben niet het beste voor met Holten maar met Rijssen. Een NR maakt het Rijssense ondernemers makkelijker terwijl er nog steeds een intern verkeersprobleem is hier in Holten. De SGP lijkt mij dus geen optie om Holtense problemen op te lossen. Wil je een proteststem uitbrengen vind ik het idee van Johan Schuppert een goede door op de laatste persoon van je partij te stemmen.

  JoJo heeft het ook over de ‘arrogantie’ van de coalitie. Hij wil het misschien niet weten maar de ‘oppositie partijen’ waren er voor de verkiezingen ook al wel uit dat het een college van SGP, CU en VVD ging worden. Helaas voor hen viel de ene zetel even verkeerd en kregen ze hun eigen gebakken koekje terug. De arrogantie was er dus van alle partijen!

  En ik hekel ook de hele discussie van: CDA en PvdA zaten aan het roer en hebben niets gedaan. Holten, kies dan wat anders!!! Maar dat deed Holten niet, één keer werd GB erg groot maar toen ze daarna samen met VVD regeerden konden ze ook geen pot breken, ook de VVD niet, net zo weinig bereikt dus als dat je criterium is. In 30 jaar zijn alle verschillende partijen in Holten ‘aan de macht’ geweest en niemand heeft jouw geliefde Noordelijke Rondweg aangelegd, ook de VVD niet toen ze wél in het college zaten.

  En dat jij blijkbaar een persoonlijke vete hebt met het CDA is jou probleem maar hou het wel netjes zou ik zeggen. Als een partij zo fout bezig is worden ze niet meer gekozen, jammer voor jou maar het CDA en PvdA zijn in Holten gewoon weer terug gekomen na de winst van GB omdat men zag dat GB en VVD er nog minder van terecht maakten.

  Afsluitend erger ik me nu al aan de gehele discussie over de rondweg en komt het m’n keel uit. Ik heb nu al geen zin in de verkiezingscampagne waarin het een one-issue voor sommigen lijkt te worden. Er kan hier geen bericht verschijnen of de rondweg wordt wel weer aangehaald en wil men vanalles zwart maken. Het raadsbesluit ligt er nu, de schop gaat in de grond voor het VSP en daarna gaan we écht kijken naar wat nodig is, rondweg, waagweg, beide, of niets maar tegen die tijd zijn we al bij de verkiezingen in 2014 en is het grootste probleem in Holten al door het VSP opgelost.

 46. Erik zegt

  …..Alle partijen, ook de VVD, zijn het erover eens dat het VSP nodig is voor Holten. Er is echter één partij die er tegen is, de SGP. Die willen alleen een NR. Logisch want ze hebben niet het beste voor met Holten maar met Rijssen. Een NR maakt het Rijssense ondernemers makkelijker terwijl er nog steeds een intern verkeersprobleem is hier in Holten. De SGP lijkt mij dus geen optie om Holtense problemen op te lossen. Wil je een proteststem uitbrengen vind ik het idee van Johan Schuppert een goede door op de laatste persoon van je partij te stemmen.

  JoJo heeft het ook over de ‘arrogantie’ van de coalitie. Hij wil het misschien niet weten maar de ‘oppositie partijen’ waren er voor de verkiezingen ook al wel uit dat het een college van SGP, CU en VVD ging worden. Helaas voor hen viel de ene zetel even verkeerd en kregen ze hun eigen gebakken koekje terug. De arrogantie was er dus van alle partijen!

  En ik hekel ook de hele discussie van: CDA en PvdA zaten aan het roer en hebben niets gedaan. Holten, kies dan wat anders!!! Maar dat deed Holten niet, één keer werd GB erg groot maar toen ze daarna samen met VVD regeerden konden ze ook geen pot breken, ook de VVD niet, net zo weinig bereikt dus als dat je criterium is. In 30 jaar zijn alle verschillende partijen in Holten ‘aan de macht’ geweest en niemand heeft jouw geliefde Noordelijke Rondweg aangelegd, ook de VVD niet toen ze wél in het college zaten.

  En dat jij blijkbaar een persoonlijke vete hebt met het CDA is jou probleem maar hou het wel netjes zou ik zeggen. Als een partij zo fout bezig is worden ze niet meer gekozen, jammer voor jou maar het CDA en PvdA zijn in Holten gewoon weer terug gekomen na de winst van GB omdat men zag dat GB en VVD er nog minder van terecht maakten.

  Afsluitend erger ik me nu al aan de gehele discussie over de rondweg en komt het m’n keel uit. Ik heb nu al geen zin in de verkiezingscampagne waarin het een one-issue voor sommigen lijkt te worden. Er kan hier geen bericht verschijnen of de rondweg wordt wel weer aangehaald en wil men vanalles zwart maken. Het raadsbesluit ligt er nu, de schop gaat in de grond voor het VSP en daarna gaan we écht kijken naar wat nodig is, rondweg, waagweg, beide, of niets maar tegen die tijd zijn we al bij de verkiezingen in 2014 en is het grootste probleem in Holten al door het VSP opgelost.

 47. JoJo zegt

  Erik, ik zou je in de eerste plaats maar eens aanraden de rapporten goed te lezen en te beginnen in 2005.Dan kom je wel tot andere conclusies.
  En als we dan geen verkeersprobleem hebben, waarom moet er dan wat gebeuren?
  Dat de coalitie van VVD en GB niet met de NRW zijn opgeschoten ligt aan het doodeenvoudige feit dat GB daar niet aan wilde want die wilde er aan de zuidkant langs.Ik wil je er echter wel op wijzen dat de toenmalige VVD wethouder de zaken met het industrieterrein Vletgaarsmaten in beweging heeft gezet,
  Hij kocht de eerste 2 boeren uit en het ging van start!
  Voorwaar geen onbelangrijke stap.Zelfs de eerste bedrijven uit de omgeving (Lochem) komen hier al naar toe.
  Verder zou ik me maar eens verdiepen in de gang van zaken sinds de raadsvergadering van 2005 dan kun je zien wie er vertraagd heeft.
  Bovendien raad ik je ook eens aan naar de begeleidende brieven voor het ZZ bestemmingsplan te kijken.
  Dan kun je zien dat er bij de gemeente over een wijkontsluitingsweg wordt gesproken en bij GS over een rondweg.
  Welke wethouder had er contact met GS en wie heeft daar het ZZ verkocht als rondweg?
  Nee Erik ga maar eens goed de zaken tot je door laten dringen dan kom jij ook wel tot andere inzichten!!

 48. JoJo zegt

  Erik, ik zou je in de eerste plaats maar eens aanraden de rapporten goed te lezen en te beginnen in 2005.Dan kom je wel tot andere conclusies.
  En als we dan geen verkeersprobleem hebben, waarom moet er dan wat gebeuren?
  Dat de coalitie van VVD en GB niet met de NRW zijn opgeschoten ligt aan het doodeenvoudige feit dat GB daar niet aan wilde want die wilde er aan de zuidkant langs.Ik wil je er echter wel op wijzen dat de toenmalige VVD wethouder de zaken met het industrieterrein Vletgaarsmaten in beweging heeft gezet,
  Hij kocht de eerste 2 boeren uit en het ging van start!
  Voorwaar geen onbelangrijke stap.Zelfs de eerste bedrijven uit de omgeving (Lochem) komen hier al naar toe.
  Verder zou ik me maar eens verdiepen in de gang van zaken sinds de raadsvergadering van 2005 dan kun je zien wie er vertraagd heeft.
  Bovendien raad ik je ook eens aan naar de begeleidende brieven voor het ZZ bestemmingsplan te kijken.
  Dan kun je zien dat er bij de gemeente over een wijkontsluitingsweg wordt gesproken en bij GS over een rondweg.
  Welke wethouder had er contact met GS en wie heeft daar het ZZ verkocht als rondweg?
  Nee Erik ga maar eens goed de zaken tot je door laten dringen dan kom jij ook wel tot andere inzichten!!

 49. C4th zegt

  Jojo, heeft u geen andere hobbies dan de Noordelijke rondweg?
  Ik ben het zeer eens met Erik dat die enquête die over de Noordelijke rondweg rondgestuurd is dermate bevooroordeeld opgesteld was, dat deze mij op mijn opleiding een dikke onvoldoende opgeleverd zou hebben.

  Enniewee, succes met je kruistocht. Ik ga maar eens slapen.

 50. C4th zegt

  Jojo, heeft u geen andere hobbies dan de Noordelijke rondweg?
  Ik ben het zeer eens met Erik dat die enquête die over de Noordelijke rondweg rondgestuurd is dermate bevooroordeeld opgesteld was, dat deze mij op mijn opleiding een dikke onvoldoende opgeleverd zou hebben.

  Enniewee, succes met je kruistocht. Ik ga maar eens slapen.

 51. zonny zegt

  erik,
  eindelijk iemand die eens een ander lampje aansteekt, en de enquete ter discussie stelt.
  Het grote probleem is volgens mij ook inderdaad het interne verkeer, laten we daar eerst eens een goede oplossing voor vinden. en niet JOJO’s kindje (al is 80% het er me eens volgens de enquete) de noordelijke rondweg aanleggen, want daarmee los je intern niets op.
  JOJO succes met de “Rondweg” en Erik bedankt voor deze woorden.

 52. zonny zegt

  erik,
  eindelijk iemand die eens een ander lampje aansteekt, en de enquete ter discussie stelt.
  Het grote probleem is volgens mij ook inderdaad het interne verkeer, laten we daar eerst eens een goede oplossing voor vinden. en niet JOJO’s kindje (al is 80% het er me eens volgens de enquete) de noordelijke rondweg aanleggen, want daarmee los je intern niets op.
  JOJO succes met de “Rondweg” en Erik bedankt voor deze woorden.

 53. Dick zegt

  Eindelijk gaat men door krijgen dat het “verkeersprobleem” dat we volgens het DHV rapport helemaal niet hebben (in ieder geval tot 2020) wordt veroorzaakt door het interne, dus Holtense verkeer, u en ik dus. Dat was al de analyse ten tijde van de wethouders Westerik en Dalhuisen en (VVD) burgemeester Van Rappard. Het verbaast mij steeds weer dat er nog altijd Holtenaren zijn die denken dat het doorgaande verkeer het “probleem” is (wat we dus niet hebben).
  Ik vrees dat er altijd Holtenaren zullen blijven die dit fabeltje zullen blijven geloven, hoeveel rapporten het tegendeel ook bewijzen dan ook.

 54. Dick zegt

  Eindelijk gaat men door krijgen dat het “verkeersprobleem” dat we volgens het DHV rapport helemaal niet hebben (in ieder geval tot 2020) wordt veroorzaakt door het interne, dus Holtense verkeer, u en ik dus. Dat was al de analyse ten tijde van de wethouders Westerik en Dalhuisen en (VVD) burgemeester Van Rappard. Het verbaast mij steeds weer dat er nog altijd Holtenaren zijn die denken dat het doorgaande verkeer het “probleem” is (wat we dus niet hebben).
  Ik vrees dat er altijd Holtenaren zullen blijven die dit fabeltje zullen blijven geloven, hoeveel rapporten het tegendeel ook bewijzen dan ook.

 55. X zegt

  Het is te treurig voor woorden, Maar dit is een discussie waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. Op de eerste plaats weten de politieke partijen niet eens meer wat ze onder verkeersluw verstaan. Op de tweede plaats zijn ze stil blijven staan in de vorige eeuw, want ondertussen hebben ze wel een besluit genomen over een visie Holten Kom en Vletgaarsmaten III en dat kan niet los van het VSP worden gezien. Op de derde plaats is het zo dat het percentage doorgaand verkeer bepaald wordt door de ruime definitie die er aan gegeven wordt. Als je die maar ruim genoeg neemt is alles intern verkeer . Zo wordt het verkeer door Holten voor het industrieterrein ook niet tot het doorgaande verkeer gerekend. En zo wordt slecht 30^% van het verkeer op Zilverzandtrace die bedoeld was als wijkontsluitingsweg voor de Kol als doorgaand bestempeld. Met bijna 10000 voertuigen moeten dus 7000 voertuigen bestemmingsverkeer zijn. Met ca 500 woningen ( inclusief de nieuwe woonwijk ) en geen enkele auto die via een ander route naar de Kol rijdt, worden dat dus 14 !!!! autobewegingen per woning. Klinkt dat logisch?? En op de derde plaats wat is eigenlijk het VSP. Vraag een partij of een raadslid en u krijgt een vaag en onduidelijk antwoord. Het is onzin om te besluiten over fase 1 terwijl je niet weet wat fase 2 gaat inhouden. Je gaat toch ook geen fundering voor een huis bouwen terwijl je niet weet hoe het huis er uit moet zien. Maar als het gaat om het VSP doet de coalitie dat wel.Onder aanvoering van het CDA wordt gemeend dat Holten daarmee geholpen wordt. En dan de opmerkingen over verkeerskundige aspecten. Als je een bulldozer voor Holten zet en een doorgaande route baant is er geen enkel verkeerskundig probleem . Maar er is toch meer dan alleen maar verkeer, Het gaat toch ook om leefbaarheid en wooncomfort in de woonwijken. En om de mogelijkheden van toeristische ontwikkeling. Het gaat toch ook op afstemming op andere ontwikkelingen zoals de visie Holten Kom . Het gaat toch ook om efficiënt gebruik van de ruimte en het voorkomen van verspilling van belastinggeld.Door alleen maar over een Noordelijk rondweg te praten lijkt het alsof het alleen daarom gaat. Maar dat is slechts een bouwsteen in het totale bouwwerk voor de toekomst van Holten. En als mensen een compleet plaatje hebben waarbij het doorgaande verkeer op een ander manier wordt geholpen zou het mooi zijn als die iemand dat dan eens naar voren brengt. Maar doe dat dan niet door te zeggen dat de mensen aan het HJ Wansinktrace met maatwerk maar moeten accepteren dat straks met 50 km door hun woonwijk gereden moet gaan worden terwijl door het centrum wel 30 km kan En doe dat dan niet door te zeggen dat het Zilverzandtrace een wijkontsluitingsweg is uitdrukkelijk niet bedoeld voor doorgaand verkeer terwijl je gelijktijdig die weg bij de Provincie samen met de verlengde Waagweg daar al als doorgaande route hebt verkocht.

 56. X zegt

  Het is te treurig voor woorden, Maar dit is een discussie waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. Op de eerste plaats weten de politieke partijen niet eens meer wat ze onder verkeersluw verstaan. Op de tweede plaats zijn ze stil blijven staan in de vorige eeuw, want ondertussen hebben ze wel een besluit genomen over een visie Holten Kom en Vletgaarsmaten III en dat kan niet los van het VSP worden gezien. Op de derde plaats is het zo dat het percentage doorgaand verkeer bepaald wordt door de ruime definitie die er aan gegeven wordt. Als je die maar ruim genoeg neemt is alles intern verkeer . Zo wordt het verkeer door Holten voor het industrieterrein ook niet tot het doorgaande verkeer gerekend. En zo wordt slecht 30^% van het verkeer op Zilverzandtrace die bedoeld was als wijkontsluitingsweg voor de Kol als doorgaand bestempeld. Met bijna 10000 voertuigen moeten dus 7000 voertuigen bestemmingsverkeer zijn. Met ca 500 woningen ( inclusief de nieuwe woonwijk ) en geen enkele auto die via een ander route naar de Kol rijdt, worden dat dus 14 !!!! autobewegingen per woning. Klinkt dat logisch?? En op de derde plaats wat is eigenlijk het VSP. Vraag een partij of een raadslid en u krijgt een vaag en onduidelijk antwoord. Het is onzin om te besluiten over fase 1 terwijl je niet weet wat fase 2 gaat inhouden. Je gaat toch ook geen fundering voor een huis bouwen terwijl je niet weet hoe het huis er uit moet zien. Maar als het gaat om het VSP doet de coalitie dat wel.Onder aanvoering van het CDA wordt gemeend dat Holten daarmee geholpen wordt. En dan de opmerkingen over verkeerskundige aspecten. Als je een bulldozer voor Holten zet en een doorgaande route baant is er geen enkel verkeerskundig probleem . Maar er is toch meer dan alleen maar verkeer, Het gaat toch ook om leefbaarheid en wooncomfort in de woonwijken. En om de mogelijkheden van toeristische ontwikkeling. Het gaat toch ook op afstemming op andere ontwikkelingen zoals de visie Holten Kom . Het gaat toch ook om efficiënt gebruik van de ruimte en het voorkomen van verspilling van belastinggeld.Door alleen maar over een Noordelijk rondweg te praten lijkt het alsof het alleen daarom gaat. Maar dat is slechts een bouwsteen in het totale bouwwerk voor de toekomst van Holten. En als mensen een compleet plaatje hebben waarbij het doorgaande verkeer op een ander manier wordt geholpen zou het mooi zijn als die iemand dat dan eens naar voren brengt. Maar doe dat dan niet door te zeggen dat de mensen aan het HJ Wansinktrace met maatwerk maar moeten accepteren dat straks met 50 km door hun woonwijk gereden moet gaan worden terwijl door het centrum wel 30 km kan En doe dat dan niet door te zeggen dat het Zilverzandtrace een wijkontsluitingsweg is uitdrukkelijk niet bedoeld voor doorgaand verkeer terwijl je gelijktijdig die weg bij de Provincie samen met de verlengde Waagweg daar al als doorgaande route hebt verkocht.

 57. JoJo zegt

  Als we dan geen verkeersprobleem hebben waarom moet dan Holten op de schop.
  Waarom dan omleiden via en langs woonwijken?
  Laten we dan het geld maar in de zak houden en b.v. de WOZ naar beneden doen.
  Nee cijfers per etmaal is ies anders dan drukte tijdens de spits en doorgaand vracht- en landbouwverkeer.
  Waarom zou de provinvie bij Heeten een rondweg hebben aangelegd?
  Niet omdat Heeten meer verkeer te verwerken kreeg dan Holten.
  Er kan gewoon maar 1 conclusie zijn: De PvdA en het CDA willen gewoon niet en GB heeft zich daar via de niet haalbare zuidelijke variant nu maar bij aangesloten.
  Ik zou een ieder nog maar eens willen adviseren naar het stukje van Mr.X van 12 juli te kijken.Hij slaat de spijker echt op zijn kop.
  We zien elkaar bij de verkiezingen!!!

 58. JoJo zegt

  Als we dan geen verkeersprobleem hebben waarom moet dan Holten op de schop.
  Waarom dan omleiden via en langs woonwijken?
  Laten we dan het geld maar in de zak houden en b.v. de WOZ naar beneden doen.
  Nee cijfers per etmaal is ies anders dan drukte tijdens de spits en doorgaand vracht- en landbouwverkeer.
  Waarom zou de provinvie bij Heeten een rondweg hebben aangelegd?
  Niet omdat Heeten meer verkeer te verwerken kreeg dan Holten.
  Er kan gewoon maar 1 conclusie zijn: De PvdA en het CDA willen gewoon niet en GB heeft zich daar via de niet haalbare zuidelijke variant nu maar bij aangesloten.
  Ik zou een ieder nog maar eens willen adviseren naar het stukje van Mr.X van 12 juli te kijken.Hij slaat de spijker echt op zijn kop.
  We zien elkaar bij de verkiezingen!!!

 59. gezus zegt

  Jojo, mister X nu allen lekker gaan slapen.
  Oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker.

 60. gezus zegt

  Jojo, mister X nu allen lekker gaan slapen.
  Oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker.

 61. A zegt

  Slaap lekker. Maar dan slaat de SGP toe. Blijf dus waakzaam.

 62. A zegt

  Slaap lekker. Maar dan slaat de SGP toe. Blijf dus waakzaam.

 63. gezus zegt

  Kan goed slapen ondanks de sgp

 64. gezus zegt

  Kan goed slapen ondanks de sgp

 65. ikke zegt

  MR X,

  In de gedachten gang van jou kan ik me wel vinden.
  Ik neem ook de afslag holten rijssen, en kan de ander wel nemen maar dat is 7km om dus waarom niet de kortste route en volgens mij doen de meeste mensen dat.Heeft Müller geen eigen afslag gekregen ooit, wat doen hun nog midden in het dorp? Iedereen heeft zijn eigen ideeen en overal zit wel een kern van waarheid in.Iedereen is het wel met mij eens dat het te druk is in de dorpstraat.Probeer bij het klavier eens links af te slaan achter in de middag,dat gaat niet snel lukken.
  Misschien moet er eens een fietser worden plat gereden, dan komen de vragen weer over het kruispunt.De rondweg om Heeten heeft heel wat schade en leed midden in Heeten gekost, en elke keer was het kruispunt niet veilig.Nu hebben ze een rondweg Het verkeer is weg en geen ongelukken meer.
  Het verkeer over de kol,dat is toch geen oplossing (wel makkelijk).Ze kunnen de rondweg jaren gaan uitstellen maar hij moet er toch komen.Het centrum van holten is dat aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers?Kijk eens naar het centrum van Wierden, 1 richting en niet aantrekkelijk om met de auto te parkeren.

  De mensen die aan de mogelijke route wonen stemmen altijd tegen, maar ooit moet er een oplossing komen en wat zou dan de beste zijn? JOJO durft teminste wat te doen en te ondernemen.Vaak hebben de meeste een grote mond en daar blijft het bij.Laat maar meer mensen komen met goed uitgewerkte plannen.

 66. ikke zegt

  MR X,

  In de gedachten gang van jou kan ik me wel vinden.
  Ik neem ook de afslag holten rijssen, en kan de ander wel nemen maar dat is 7km om dus waarom niet de kortste route en volgens mij doen de meeste mensen dat.Heeft Müller geen eigen afslag gekregen ooit, wat doen hun nog midden in het dorp? Iedereen heeft zijn eigen ideeen en overal zit wel een kern van waarheid in.Iedereen is het wel met mij eens dat het te druk is in de dorpstraat.Probeer bij het klavier eens links af te slaan achter in de middag,dat gaat niet snel lukken.
  Misschien moet er eens een fietser worden plat gereden, dan komen de vragen weer over het kruispunt.De rondweg om Heeten heeft heel wat schade en leed midden in Heeten gekost, en elke keer was het kruispunt niet veilig.Nu hebben ze een rondweg Het verkeer is weg en geen ongelukken meer.
  Het verkeer over de kol,dat is toch geen oplossing (wel makkelijk).Ze kunnen de rondweg jaren gaan uitstellen maar hij moet er toch komen.Het centrum van holten is dat aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers?Kijk eens naar het centrum van Wierden, 1 richting en niet aantrekkelijk om met de auto te parkeren.

  De mensen die aan de mogelijke route wonen stemmen altijd tegen, maar ooit moet er een oplossing komen en wat zou dan de beste zijn? JOJO durft teminste wat te doen en te ondernemen.Vaak hebben de meeste een grote mond en daar blijft het bij.Laat maar meer mensen komen met goed uitgewerkte plannen.

 67. JoJo zegt

  Afgelopen dagen weer spontane reacties.
  Een PvdA stemmer en een GB (lid) stemmer gaan SGP stemmen.
  Het kunnen nog zeer mooie verkiezingen worden!!

 68. JoJo zegt

  Afgelopen dagen weer spontane reacties.
  Een PvdA stemmer en een GB (lid) stemmer gaan SGP stemmen.
  Het kunnen nog zeer mooie verkiezingen worden!!

 69. René de Koff zegt

  Het lijkt erop dat hier meer een campagne voor de verkiezingen gevoerd wordt! Pak daadwerkelijk het probleem bij de horens en maak van Holten een aantrekkelijk dorp. Met de meest praktische oplossing die het minste mensen raken. Het circus is net weer op camping Holterberg geweest, daarvoor hoef ik niet naar een raadsvergadering.

 70. René de Koff zegt

  Het lijkt erop dat hier meer een campagne voor de verkiezingen gevoerd wordt! Pak daadwerkelijk het probleem bij de horens en maak van Holten een aantrekkelijk dorp. Met de meest praktische oplossing die het minste mensen raken. Het circus is net weer op camping Holterberg geweest, daarvoor hoef ik niet naar een raadsvergadering.

 71. JoJo zegt

  RENE, Vertel eens waar volgens jouw de horens zitten!!

 72. JoJo zegt

  RENE, Vertel eens waar volgens jouw de horens zitten!!

 73. C4th zegt

  Niet waar jij ze zoekt JoJo.
  Om nu iedereen zo gek te gaan krijgen dat ze SGP stemmen lijkt mij absoluut GEEN oplossing.

 74. C4th zegt

  Niet waar jij ze zoekt JoJo.
  Om nu iedereen zo gek te gaan krijgen dat ze SGP stemmen lijkt mij absoluut GEEN oplossing.

 75. A zegt

  Met JoJo en de SGP gooien we onze gemeente op zondag op slot. Heeft JoJo eindelijk z’n zin.

  Zin er nog meer liefhebbers? Meld je bij JoJo!

  Maar ikke mooi niet. Dan maar geen NR.

 76. A zegt

  Met JoJo en de SGP gooien we onze gemeente op zondag op slot. Heeft JoJo eindelijk z’n zin.

  Zin er nog meer liefhebbers? Meld je bij JoJo!

  Maar ikke mooi niet. Dan maar geen NR.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.