Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Wonen Holten’.

0

HOLTEN – Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten geeft kennis van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Wonen Holten’.

Dit ontwerpbestemmingsplan beslaat vrijwel de gehele bebouwde kom van Holten inclusief de landhuizen op de Holterberg, villapark Look en Meermanskamp. De bebouwde kom van Dijkerhoek behoort ook tot het plangebied. Het centrum van Holten, het stationsgebied, De Kol, ’t Vletgoor en de bedrijventerreinen maken geen deel uit van dit bestemmingsplan.

Voor de woongebieden van Holten en Dijkerhoek geldt het bestemmingsplan ‘Wonen Holten’. Het bestemmingsplan wordt in het algemeen als prettig ervaren. Toch zijn er nog enkele punten in de bestemmingsplannen voor verbetering vatbaar. Om verbeteringen door te voeren is er een nieuw bestemmingsplan nodig die het ‘moederplan’ op onderdelen aanpast. Dit worden ‘veegplannen’ genoemd.

Alle aanpassingen staan beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting bij het bestemmingsplan. De aanpassingen zijn grofweg in te delen in de volgende categorieën;

1.
groenstroken die in de afgelopen jaren zijn verkocht door de gemeente en die in gebruik zijn genomen als tuin bij woningen;
2.
de begrippen ‘hoofdgebouw’ en ‘bijbehorende bouwwerken’ uit het besluit Omgevingsrecht zijn overgenomen en verwerkt in de woonbestemmingen;
3.
ontbrekende nieuwbouw mogelijkheden en of ontbrekende / onvolledige bouwvlakken in het bestemmingsplan;
4.
ontwikkelingen die via een afzonderlijke procedure afwijkingen / ontheffingen mogelijk zijn gemaakt en die nog niet in een bestemmingsplan zijn verwerkt;
5.
de uitbreiding van het afwegingskader bij afwijkingsbevoegdheden die nodig zijn voor een zorgvuldige afweging in het kader een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat;
6.
een betere afstemming tussen enkele begrippen en bestemmingen;
7.
dubbele of ontbrekende regels die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gebouwde omgeving.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2017000-0301 en op http://www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHW2017000-/NL.IMRO.1742.BPHW2017000-0301/

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 18 januari 2017 t/m dinsdag 28 februari 2017 inzien bij het loket Ruimtelijk Domein of digitaal op http://www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het Ruimtelijk Domein. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Meer informatie over zienswijzen vindt u op http://www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.