Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

GEMEENTE – Door landelijke ontwikkelingen en bezuinigingen komt er steeds meer nadruk te liggen op de participatie en eigen kracht van inwoners.

Gevolg is dat daarmee ook de rol van de zorg, het welzijnswerk en die van het maatschappelijk middenveld verandert. Het projectplan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) is daarom in 2013 van start gegaan om met diverse samenwerkende partijen te komen tot een maatschappelijk verantwoord beleid. Hierbij vervullen sportverenigingen een belangrijke rol zoals het gelegenheid bieden voor sportdeelname door jeugd, ouderen, gehandicapten en zorgjongeren.

Welzijnsorganisaties, de zorgsector en het maatschappelijk middenveld willen beter aansluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig deel te kunnen nemen aan de samenleving en zo min mogelijk gebruik te maken van steeds duurder wordende professionele zorg. Vraag- en wijkgericht werken is hierbij de sleutel tot succes. Het stimuleren van sociale cohesie en noaberschap wordt steeds meer de kerntaak van welzijn en ook die van het maatschappelijk middenveld. De zorgsector richt zich steeds meer op de mensen met een complexere problematiek.
Doelstellingen van het plan zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden, voortijdig schooluitval te beperken, beweging door ouderen te stimuleren en participatie in het algemeen aandacht te geven. Vanuit deze doelstellingen zijn twee onderwerpen uitgewerkt en klaar om van start te gaan: inzet gratis sportmobiel en aanstellen van buurtsportcoaches.

Sportmobiel
Aan De Sterkerij in Rijssen is de opdracht verstrekt om samen met jongeren uit het VMBO van CSG Reggesteyn een sportmobiel te bouwen en in te richten. De sportmobiel is voorzien van allerlei sport- en spelmateriaal en audioapparatuur en is vanaf 1 februari 2014 gratis beschikbaar voor het organiseren van beweeg-, sport- en spelactiviteiten. Naast de combinatiefunctionarissen onderwijs-sport en de buurtsportcoaches kunnen ook de scholen (basis en voortgezet onderwijs) en sportverenigingen uit Rijssen-Holten gebruikmaken van de sportmobiel. De Sterkerij neemt de uitleenservice voor zijn rekening.

Buurtsportcoaches (BSC)
Per 1 januari 2014 gaat René Hoveling als coördinerend buurtsportcoach aan de slag en Ivet Harperink als uitvoerend buurtsportcoach. Beide BSC zijn aangesteld bij de nieuwe stichting ViaVie Welzijn (voorheen Stichting Sociaal Cultureel Werk). Dit ter stimulering in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. De buurtsportcoaches zijn een uitbreiding van de huidige combinatiefunctionarissen waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag waarbij zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in ten minste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven). Op die manier draagt een buurtsportcoach eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten, bewegen en participeren.

Wethouder Hans ter Keurst: “Ik ben blij te mogen vaststellen dat we, na een gedegen voorbereiding, van start kunnen gaan met de pilot MVV en dat door ViaVie twee buurtsportcoaches zijn aangesteld om MVV binnen onze gemeente voortvarend op te pakken. Daarnaast ben ik er trots op dat we samen met De Sterkerij en CSG Reggesteyn een prachtige sportmobiel hebben ontwikkeld die scholen en sportverenigingen gratis kunnen gebruiken”.

Ook directeur Inge Hiddink van ViaVie Welzijn toont zich enthousiast: “De doelstellingen uit het projectplan MVV zijn zeer uitnodigend voor diverse organisaties en verenigingen om zich aan te sluiten en deze gezamenlijk te realiseren. Hierdoor wordt onderlinge samenwerking en het leggen van dwarsverbanden positief gestimuleerd”.

Op donderdag 23 januari 2014 is door wethouder Hans ter Keurst samen met de buurtsportcoaches en leerlingen van CSG Reggesteyn, bij De Sterkerij in Rijssen,  het startsein gegeven voor
het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen door het in gebruik geven van de sportmobiel.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer