Gemeentelijk huishoudboekje in 2014 nog op orde

HOLTEN – Afgelopen dinsdag 3 juni 2014 heeft het college de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota 2014 vastgesteld. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Met de voorjaarsnota wordt gedurende het jaar bijgestuurd.

Jaarrekening 2013
In 2013 is er veel gedaan. Er is gestart met de eerste fase van het Deltaplan. Een plan om de lokale economie te stimuleren. Bedrijfsterreinen zijn daarmee gerevitaliseerd en er is een stimuleringsregeling om bedrijfspanden op te knappen gemaakt. Ook werd het ondernemersfonds ingesteld, waaruit marketing en promotie van de winkelcentra worden betaald. In het Opbroek werd gestart met de bouw van enkele woningen en heeft tennisclub de Mors haar plek gevonden. Ook werd een grote stap gemaakt met het Hart van Holten. In 2013 is het Verkeersplan fase 1 in Holten afgerond en de tunnel Veeneslagen in Rijssen. Op onderwijsgebied is het Pius X uitgebreid en de Klimop- en Holterenkschool zijn opgeleverd. Daarnaast is een begin gemaakt met de Brekeldschool, de dislocatie van de Johan Frisoschool, de obs Dijkerhoek en de Julianaschool. Ook zijn grote investeringen gedaan in de verplichte Basiskaart Grootschalige Topografie die in 2016 klaar moet zijn. Deze basiskaart wordt onder andere gebruikt voor beheerplannen groen, wegen en riool. Ondanks de bezuinigingen is de dienstverlening, die bovengemiddeld wordt gewaardeerd, op peil gebleven en zijn de lokale lasten gedaald. De jaarrekening sluit met een incidenteel tekort van € 322.000 dat wordt gedekt uit de algemene reserve.

Voorjaarsnota 2014
Het is gebruikelijk dat de gemeente in het voorjaar de begroting van het lopende jaar, kritisch onder de loep neemt en daar waar nodig, bijstelt. De voorjaarsnota sluit met een positief resultaat van € 103.000. Het college stelt voor dit bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Het resultaat bestaat uit een incidenteel voordeel van € 323.000 en een structureel nadeel van € 220.000. Het structurele tekort wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2015.

Wethouder Beens: “We dekken het incidentele tekort van de jaarrekening uit de algemene reserve. Die reserve is voldoende groot en daar voegen we bij de voorjaarsnota al weer een bedrag aan toe. Bovendien hebben we in 2013 veel gedaan. Ik ben daar tevreden over en zie uit naar behandeling in de raad van 3 juli 2014. Op basis van de voorjaarsnota 2014 voorzie ik echter een structureel tekort voor 2015 en dat is minder. Daar zullen we het met raad in het najaar over moeten hebben.”

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer