GB gaat voor kostenverlaging kadernota

0

HOLTEN- De fractie van GEMEENTEBELANG gaat voor kostenverlaging bij de kadernota 2013/2016.

Heffingen en belastingen voor de burger en bedrijven. Het verhogen van de lokale lasten is voor ons geen begaanbare weg. Het voorstel om de OZB naast het doorberekenen van de prijscompensatie (3,4 %) met extra 4 % te verhogen is voor ons niet bespreekbaar.

De voorgestelde vermindering van de rioolheffing van € 22, = per huishouden per jaar is een sigaar uit eigen doos, immers de burger heeft al, door een administratieve fout, 5 jaar teveel (BTW ad € 1,7 miljoen) betaald.

GEMEENTEBELANG kiest voor geen extra verhoging OZB en vermindering van de rioolheffing met € 22, =.
 
Nieuw beleid in 2013
GEMEENTEBELANG wenst de € 100.000 die is opgenomen voor nieuw beleid te handhaven. Als aanvulling op de lijst voor  nieuw beleid zouden we graag zien dat de volgende zaken worden opgenomen:

1.       Ontwikkeling accommodatie voor TC de Mors.
2.       Nieuwbouw scouting Oosterhof- Niej Begin.
3.       Aanpassing verkeersdrempels o.a.  Beusebergerweg en Diekjansweg.

Genoemde projecten kunnen eventueel ten laste van het incidenteel perspectief worden gebracht.
 
Wegwerken begrotingstekort van € 400.000, —

Beperken risicobuffer bezuinigingen
Aangezien een groot deel van de tweede ronde bezuinigingen reeds is gerealiseerd en de risicobuffer nog niet is aangesproken, stellen wij voor deze te halveren van € 200.000 naar € 100.000.

Weerstandsvermogen en reserveringen.
Bij het te bepalen weerstandsvermogen wordt uitgegaan van een ratio van 1,4. Hierbij is uitgegaan van een reservepositie van 18 miljoen en een geïnventariseerd risico van 13 miljoen. Dit lijkt ons een conservatieve insteek. GEMEENTEBELANG gaat uit van een solide financiële positie en wenst uit te gaan van een ratio van 1,2. Wij stellen dan ook voor om de reserves met 2 miljoen te verlagen en daarnaast de reservering voor het plan Tusveld ongedaan te maken. Wie gaat er in deze tijd nog 1 miljoen bijdragen aan een ondergrondse parkeervoorziening voor, let wel 5 extra parkeerplaatsen!

Verkeersplannen
Voor de uitvoering van het LTVV (verkeersplannen) in Rijssen zijn ruim voldoende middelen beschikbaar. Het college geeft ook aan dat er 1 miljoen kan worden aangewend om structureel een ton te bezuinigen, zonder dat uitvoering LTVV in gevaar komt.

GEMEENTEBELANG stelt daarom voor om 1 miljoen uit de reserve LTVV te halen om daarmee € 100.000 van het structureel tekort te dekken.

Resumé
GEMEENTEBELANG wenst, dat de lasten voor de burger en bedrijven niet worden verhoogd, maar verlaagd en kiest er voor om de OZB (onroerende zaakbelasting) niet extra te verhogen.

Als extra wensen voeren wij op:

       Ontwikkeling accommodatie voor TC de Mors
       Nieuwbouw scouting Oosterhof- Niej Begin
       Aanpassing verkeersdrempels o.a. in de Beusebergerweg en Diekjansweg

Het structurele tekort, verhoogd met de door ons aangegeven wensen, kan als volgt worden gedekt:
Halveren risicobuffer bezuinigingen                                    €              100.000, —
Reserve LTVV aanwenden                                                  €              100.000, —
Geen bijdrage parkeergarage Tusveld                      €              100.000, —
Weerstandsvermogen verlagen                                    €              200.000, —

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer