Fietsvisie gemeente

1

GEMEENTE – In de fietsvisie 2013-2020 is aangegeven hoe Rijssen-Holten zich op fietsgebied verder gaat ontwikkelen. Samen met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, scholen en diverse ondernemersverenigingen is er hard aan gewerkt.  Vooruitlopend op andere aanpassingen wordt alvast begonnen met het plein Hoge Wal en de Nijverdalseweg in Rijssen.

Voor fietsers is er in de gemeente de laatste jaren veel gerealiseerd. In Holten is de autoluwe/parkeervrije inrichting van de Smidsbelt/Dorpsstraat in Holten aangewezen als ‘best practice’ in de landelijke modelaanpak fietsveiligheid. De autoluwe inrichting heeft een positief effect op de veiligheid van fietsers en voetgangers en daarmee op de aantrekkelijkheid van de Dorpsstraat als verblijfs- en winkelgebied. De fietstunnels in de Reggesingel geven fietsers vrij baan zonder obstakels van overwegen en rijbanen.

Echte fietsgemeente
Wethouder Ben Wolterink: “In Rijssen-Holten wordt heel veel gebruik gemaakt van de fiets. Kijk ook maar eens bij de fietsenstallingen, bijvoorbeeld bij de Hoge Wal, en in Holten op de Smidsbelt.  De invoering van fietsvisie zal een extra stimulans zijn voor het fietsgebruik. Goede en veilige fietsroutes zijn van groot belang voor fietsen naar werk, school, sportvereniging en voor het doen van boodschappen. Bevordert het bereikbaar houden van de winkelcentra, is milieuvriendelijk en ook nog erg goed voor je gezondheid.”

Nijverdalseweg en Hoge Wal
Twee maatregelen die specifiek genoemd staan in de Fietsvisie, worden alvast uitgevoerd.  Dat zijn de oversteek aan de Nijverdalseweg in Rijssen (veiliger maken) en het plein Hoge Wal. Dit plein wordt ook voor fietsers geschikt gemaakt, nu is dat alleen voor voetgangers en moeten fietsers afstappen. Op deze manier komt er een goede aansluiting met de andere fietsroutes.

Het plein op het Schild staat ook genoemd in de Fietsvisie. Het college betrekt dit onderdeel bij de plannen voor herinrichting van het Schild en Tusveld.

Aansluiting bij eerdere plannen
De Fietsvisie sluit aan bij de Lange Termijn Visie Verkeer en Vervoer Rijssen (1998) en het Verkeersstructuurplan Holten (2005). Op basis daarvan is een scala aan fietsvriendelijke maatregelen getroffen en er is hard gewerkt aan een goed en veilig fietsklimaat.  
De visie wordt opiniërend voorgelegd aan de commissie Grondgebied.

1 reactie
  1. Edwin zegt

    [i] “In Holten is de autoluwe/parkeervrije inrichting van de Smidsbelt/Dorpsstraat in Holten aangewezen als ‘best practice’ in de landelijke modelaanpak fietsveiligheid. De autoluwe inrichting heeft een positief effect op de veiligheid van fietsers en voetgangers”[/i]

    Persoonlijk vind ik dat het er niet veiliger op geworden is in het centrum. Oplossing: Smidsbelt/Dorpsstr. autovrij! (zonder blik een beter aanblik)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer