Concept begroting 2014 laat lagere lasten zien voor inwoners

0

HOLTEN – Op 28 juni 2013 heeft de raad besluiten genomen over de kaders voor de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

In deze vergadering is besloten 1,35 miljoen te bezuinigen in de komende 4 jaar. Ondanks deze bezuinigingen is er ruimte gevonden voor nieuw beleid. Het college heeft vandaag een sluitende begroting vastgesteld waarbij een gemiddeld gezin 17 euro minder aan gemeentelijke heffingen gaat betalen. De gemeenteraad neemt in november 2013 een definitief besluit.

Wethouder J. (Jan) Ligtenberg: “Ik ben binnen de gegeven omstandigheden van de huidige economische crisis, gelukkig dat we als college en raad dit financieel perspectief kunnen bieden. Dat komt ook omdat we in een vroeg stadium, al jaren geleden toen de eerste tekenen van een teruggang te zien waren, sterk op de interne organisatie hebben bezuinigd. Het is duidelijk dat we niet meer alles kunnen doen. Dat was en is moeilijk, ook voor de medewerkers, maar ik ben er wel trots op dat alle neuzen dezelfde richting op staan. We begrijpen allemaal dat dit nodig is, en dan schik je je. Ook dat is onze gemeente.”

bezuinigingen

De bezuinigingen die als gevolg van lagere rijksbijdragen doorgevoerd moesten worden, komen vooral uit de eigen bedrijfsvoering: € 550.000,- maar ook € 220.000 zorg en welzijn, € 170.000 sport, € 155.000 onderwijs. Door de hele begroting heen, in alle organisaties, worden de bezuinigingen wel gevoeld. Wethouder Ligtenberg: “we hebben begrip voor de gevoelens van organisaties en instellingen. Aan de andere kant zijn er initiatieven ontstaan om op verschillende vlakken samen te werken. Het college juicht dat toe. Gelukkig kan ik daar aan toevoegen dat tot op dit moment de voorzieningen zoals de zwembaden, sporthallen, bibliotheken etc. wel in stand konden worden gehouden.”

Nieuw beleid

Ondanks al deze bezuinigingen is er financiële ruimte gevonden voor nieuw beleid. Hierdoor kan een vervolg worden gegeven aan de acties op verschillende terreinen uit het Deltaplan. Daarnaast wordt de stationsomgeving van Holten op de schop genomen, is er ruimte om bedrijventerreinen te revitaliseren, wegen en riolering te reconstrueren. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen die ook recht heeft op een uitkering, die kan ontvangen. Hoewel de rijksmiddelen hiervoor zijn weggevallen, hebben wij ruimte gevonden om blijvend aandacht te schenken aan fraudebestrijding, aldus wethouder Ligtenberg. “

In 2014 betaalt huishouden €17,- minder heffingen

In navolging van het voorgaande jaar worden de gemeentelijke heffingen ook dit jaar verlaagd. Een gemiddeld huishoudend betaalt € 17,- (2,6%) minder. Vooral de riool- en afvalstoffenheffing worden verlaagd. De ozb wordt alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Hondenbelasting blijft op hetzelfde niveau. 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.