Comité uitbreiding A1 Oost opgericht

HOLTEN – Naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding/verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is vanuit de buurtvereniging Beuseberg (buitengebied Holten)  het comité Uitbreiding A1 Oost opgericht.

Er is een bestuur gevormd dat als taak heeft om de ontwikkelingen ten aanzien van deze uitbreiding nauwlettend te volgen en contact te onderhouden met Rijkswaterstaat en planontwikkelaar Royal Haskoning DHV.
De buurtbewoners maken zich met name zorgen over de toenemende geluidsoverlast en het toenemen van fijnstof.
Behalve de verbreding van de A1 van 2×2 rijstroken naar 2×3 is er ook sprake van uitbreiding van de verzorgingsplaatsen Bolder en Struik. Struik is gelegen in de Beuseberg aan de Langstraat.

Omwonenden vrezen extra overlast als deze verzorgingsplaats uitgebreid wordt en willen daarom graag inspraak in de plannen van Rijkswaterstaat. Struik staat in de top 20 van de onveiligste parkeerplaatsen in Nederland.

Reacties zijn gesloten.