Burgerpanel denkt mee bij Licht en Donker

0

HOLTEN – Het digitale burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten is gevraagd mee te denken over Licht en Donker. Welke punten in stad en dorp zijn te licht en welke zijn te donker? De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om beleid op dit gebied te ontwikkelen of bij te stellen. De gemeente heeft hierbij ondersteuning gezocht bij bureau Licht en Donker Advies.

De ruim 900 deelnemers aan het digitale burgerpanel krijgen op of rond donderdag 10 maart 2011 een bericht in de mailbox met een verzoek om mee te doen aan de enquête. Daarin wordt gevraagd hoe inwoners bij donker stad en dorp ervaren. Het gaat daarbij zowel om het buitengebied als de centra, in Holten en in Rijssen.

Vooruitlopend op het samenstellen van de enquête hebben de 25 leden van de wijkpanels de mogelijkheid gehad mee te denken. Ook IVN en de werkgeversverenigingen konden hun inbreng geven. In een aantal bijeenkomsten zijn de voor- en nadelen, de financiële aspecten en de gevolgen voor mens en natuur toegelicht door bureau Licht en Donker Advies. Het externe bureau I&O research heeft op basis van de inbreng de vragenlijst verder opgezet en zorgt vervolgens voor een anonieme inbreng door de geënquêteerden.

Alle ruim 900 deelnemers krijgen een eigen unieke code in de mail. Zij hebben 10 dagen de tijd om de enquête in te vullen.

Het digitale burgerpanel heeft aan meerdere onderzoeken meegewerkt. Het college stelt deelname bijzonder op prijs.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.