Beau Barvelink ontvangt scriptieprijs

1

HOLTEN – Onlangs (augustus 2014) is Beau Barvelink uit Holten afgestudeerd als meester in de rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Afgelopen donderdag heeft zij de door de Vereniging voor Sport en Recht uitgereikte Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs 2014 in ontvangst mogen nemen voor de door haar geschreven scriptie. Deze vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties van rechtswetenschappelijke aard op het gebied van sport en recht. In de door Beau Barvelink geschreven scriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid bij door paarden toegebrachte schade.

Het juryrapport luidt aldus: ‘Beau Barvelink heeft een origineel onderwerp ter hand genomen en in de uitwerking van dat onderwerp naar een grote mate van volledigheid gestreefd. Uit alles blijkt dat Beau Barvelink een grote persoonlijke betrokkenheid bij haar onderwerp heeft. Dat blijkt niet alleen uit de wijze waarop het eigen paard van Beau Barvelink als stijlfiguur door de scriptie draaft, maar ook uit de betrokken wijze waarop aan het scriptie-onderwerp invulling en uitwerking is gegeven. De scriptie is duidelijk met volle ziel en zaligheid geschreven. Beau Barvelink geeft een mooie overzichtstentoonstelling van de rechtspraak die ten aanzien van het scriptie-onderwerp aan snee is. De scriptie is vlot geschreven, maakt in alle opzichten een zeer verzorgde indruk en weet op treffende wijze een goede balans te vinden tussen de theorie en de praktijk.

In de scriptie wordt de lezer meegenomen in de historische evolutie van de aansprakelijkheid voor dieren. In verschillende hoofdstukken wordt voorts aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de bezitter van een dier, de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker en wat de rol is van eigen schuld. Een separaat hoofdstuk wordt gewijd aan in de praktijk voorkomende exoneratieclausules, het praktisch effect daarvan en de wenselijkheid van het beschikken over een goede verzekeringspolis. Beau Barvelink laat niet na bij de diverse door haar gesignaleerde dilemma’s een eigen mening naar voren te brengen.

Om in paardentermen te eindigen is de jury van oordeel dat Beau Barvelink een foutloos parcours heeft gereden. De scriptieprijs 2014 van de Vereniging voor Sport en Recht komt haar in alle opzichten toe.’

1 reactie
  1. Hjp zegt

    Van harte gefeliciteerd. Veel geluk en plezier in de vervolg-loopbaan.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.