Archeologische vondst in het Zilverzandtracé

0

HOLTEN – Bij de voorbereidende werkzaamheden voor het Zilverzandtracé in Holten zijn resten van vuurstenen en potscherven gevonden.

Voordat het Zilverzandtracé wordt aangelegd, is onder meer archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is een geul gegraven van ongeveer vier meter breedte. Daarin is een aantal weken geleden een vondst gedaan. Er kwamen vuurstenen en potscherven tevoorschijn die waarschijnlijk dateren van ongeveer 2000 jaar voor onze jaartelling.

De vuurstenen en scherven bevonden zich op één plaats. De potscherven behoren tot het zogeheten Wikkeldraad-aardewerk dat is te herkennen aan zijn typische versiering (zie kleine foto) en dateert uit de Vroege Bronstijd (circa 2000-1800 voor Christus). De vuurstenen zijn afslagen van grotere stenen waarvan werktuigen, zoals messen en pijlpunten, zijn gemaakt.

De vuurstenen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de stuwwal, de Sallandse Heuvelrug. Archeologisch bureau Raap uit Zutphen heeft de onderzoeksplaats uitgebreid en op een groter oppervlak onderzoek gedaan. Daarin zijn geen vondsten aangetroffen, maar wel grondsporen. „De grondsporen moet je zien als verkleuringen in de grond en duiden op een vorm van bebouwing, waarschijnlijk palen voor een afrasteringen”, aldus drs. Liesbeth Schuurman van Raap. Volgens Schuurman is archelogisch onderzoek uitgevoerd omdat in de onmiddellijke omgeving van de vindplaats ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn archelogische monumenten zijn.

Het ene monument betreft een inheems nederzetting uit de Romeinse tijd en het andere bestaat uit resten uit het Laat-Neolithicum tot de IJzertijd. De gevonden archeologische resten worden ondergebracht in het depot voor bodemvondsten in Deventer. Dit is het archeologisch depot van de provincie Overijssel.

Het Zilverzandtracé en het eveneens nog aan te leggen Wansinktracé bieden automobilisten de gelegenheid om de dorpskern van Holten te vermijden. Een volgende fase in het verkeersplan is daarom het centrum van Holten verkeersluw te maken. De nutsbedrijven zijn er nu bezig met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt in mei met het werk gestart.

Afhankelijk van de invloed van de komende winterperiode zal de klus begin volgend jaar geklaard zijn.
(bron tubantia)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.