Aanleg Zilverzandtracé

0

HOLTEN – De gemeenteraad heeft in juli 2009 besloten om over te gaan tot de aanleg van fase 1 van het verkeersstructuurplan Holten.

De aanleg van het Zilverzandtracé maakt deel uit van deze eerste fase. Het Zilverzandtracé betreft in eerste instantie het aanleggen van een 50 km per uur wegtracé tussen de Rijssenseweg (N350) en de Pannenbakkersstraat en bestaat concreet uit de volgende onderdelen:

    * Aanleg van een nieuwe weg tussen de Rijssenseweg (N350) en Dikkesteenweg.
    * Verbreden en asfalteren van de Drostenstraat.
    * Aanleg van een fietspad over de Dikkesteenweg.
    * Reconstructie van het kruispunt Drostenstraat – Dikkesteenweg.
    * Aanleg van een natuurgebied tussen de Dikkesteenweg en het Zilverzandtracé.
    * Opheffen aansluiting Kolweg – N350.

Een ontwerptekening en de onderbouwing van het natuurgebied liggen vanaf 1 maart tot en met 29 maart 2011 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Rijssen. Binnen deze periode van ter inzage legging kunnen schriftelijke zienswijzen kenbaar worden gemaakt aan burgemeester en wethouders.

Ontwerptekening

Notitie onderbouwing natuurinrichting Zilverzandtrace

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.