voor Holten, door Holten

Zilverzandtracé nu in uitvoering

0

HOLTEN – Inwoners dachten mee bij de eerste fase van het Zilverzandtracé. Deze reacties zijn meegewogen in het definitieve voorstel van het college. Naar verwachting volgt de gunning op de aanbesteding deze maand en wordt de weg opgeleverd in het voorjaar van 2012.

Veel aandacht voor veiligheid in het verkeer voor zowel fietsers, voetgangers als gemotoriseerd verkeer, maar ook een groene omgeving met kikkerpoel en passende straatverlichting. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer én om te rusten. Dat is in een notendop het plan voor het Zilverzandtracé. Bewoners en verenigingen konden over het plan meedenken en daar is ook gebruik van gemaakt. Een aantal inwoners en belanghebbende verenigingen hebben hun ideeën en reacties ingediend. “Dat heeft zeker invloed gehad op het uiteindelijke inrichtingsplan”, zegt wethouder Jan Ligtenberg. “Wij hebben alle reacties bekeken en daar waar het mogelijk was zijn de ideeën verwerkt. Zo gaan we het Groenewegje verharden, de verbinding tussen Beukenlaantje en Reebokkenweg. Dat was ook een verzoek van met name de sportverenigingen. Dan kan deze fietsverbinding meteen gebruikt worden als fietsroute wanneer de Drostenstraat aangepakt wordt.

Opvallende punten uit het plan zijn:
* Alle kruispunten zijn aangewezen als voorrangskruispunten waarbij verhoogde plateaus ervoor zorgen dat de snelheid teruggedrongen wordt.
* Bij de fietsoversteek Dikkesteenweg-Reebokkenweg komt een verhoogd plateau te liggen. De Dikkesteenweg zelf wordt fietspad. De lichtmasten worden nu aan de westzijde geplaatst. Daarmee wordt lichthinder zoveel mogelijk beperkt
* Het eerste deel van het Ziverzandtracé tussen de Rijssenseweg tot de Dikkesteenweg is alleen voor auto’s en motoren..
* Tussen de Dikkesteenweg en het Zilverzandtracé komt een groengebied met een ecologische en recreatieve functie. In dit gebied komen nieuwe houtwallen, bomen, een wandelpad, zitbakjes met uizicht op de Holterberg en een kikkerpoel.
* Aansluiting van de Kolweg op de hoofdrijbaan van de Rijssenseweg wordt opgeheven na aanleg van het Zilverzandtracé.
* De lijnbus maakt gebruik van het Zilverzandtracé. Aan de Drostenstraat komen twee bushaltes. De bushaltes aan de Pannenbakkersstraat en aan de parallelweg Rijssenseweg worden opgeheven.
* Omdat de streekbus geen gebruik meer maakt van de parallelweg Rijssenseweg wordt bekeken of een of meerdere snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Het gaat dan om het weggedeelte tussen de Kolweg en de Oranjestraat.

Om welk deel van het Zilverzandtracé gaat het en hoe ziet dat er straks uit?
Het Zilverzandtrace gaat over de aanleg van het tracé tussen rotonde Rijssenseweg N350 en Dikkesteenweg; de reconstructie van de Drostenstraat tussen Dikkesteenweg en Pannenbakkersstraat, opheffen aansluiting tussen de Kolweg en de parallelweg N350 en aanleg groengebied met een ecologische en recreatieve functie.

Het gedeelte vanaf de Rijssenseweg N350 tot de Dikkesteenweg krijgt zwart asfalt. Op dit gedeelte rijden geen fietsers, deze gaan gebruik maken van de Dikkesteenweg. Deze Dikkesteenweg wordt gesloten voor auto’s en motoren. Bij de bestaande rotonde Rijssenseweg N350 wordt de parallelweg uitgebogen.
Vanaf de Dikkesteenweg tot de Pannenbakkersstraat krijgt de Drostenstraat asfalt met aan weerszijden op de rijbaan een fietsstrook uitgevoerd in rood asfalt.
Langs de Drostenstraat komt een groenstrook met wadi’s en nieuwe bomen. De wadi’s zorgen voor een goede afvoer en infiltratie van het water afkomstig van de Drostenstraat. Ook de haag langs de spoorbaan wordt vernieuwd.

Start van de werkzaamheden
Het project is aanbesteed. De verwachting is dat in mei 2011 het werk gegund kan worden. In overleg met de aannemer wordt een planning gemaakt van de werkzaamheden. Waarschijnlijk wordt nog voor de bouwvak 2011een begin gemaakt met de uitvoering. Als alles volgens planning verloopt wordt de weg in het voorjaar van 2012 opgeleverd.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link