Tweede Kamer verkiezingen 2017

0

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Neem uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen in Rijssen-Holten
Als u kiesrecht heeft, ontvangt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen uw stempas via de post. Met deze stempas én uw identiteitsbewijs kunt u uw stem uitbrengen in een van de stemlokalen in de gemeente Rijssen-Holten.

Wie mogen stemmen?
Om een stem uit te mogen brengen bij een verkiezing voor de Tweede Kamer moet een kiezer:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn
 • Niet zijn uitgesloten van het kiesrecht 

Stembureaus
U kunt uw stem uitbrengen in een van onderstaande stembureaus in Rijssen en Holten:

 • Gemeentehuis, Schild 1, Rijssen
 • De Schutse, Wierdensestraat 65, Rijssen
 • Parkgebouw, ingang Parkstraat, Rijssen
 • Gebouw schietvereniging Tubantia, Nieuwlandsweg 5, Rijssen
 • Sion, Johannes Vermeerstraat 2, Rijssen
 • De Wellehof, Welleweg 19, Rijssen
 • Willem-Alexanderschool, Koninginneweg 44A, Rijssen
 • Openbare basisschool de Salto, ingang Keizersdijk, Rijssen
 • Basisschool De Ronde Maat, ingang Roelf Bosmastraat, Rijssen
 • Jacobus Fruijtierschool, De Stroekeld 142, Rijssen
 • De Tabernakel, Veeneslagen 107, Rijssen
 • Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten
 • Diessenplas, Vrijheidslaan 1, Holten
 • Kulturhus Dijkerhoek, Maatmansweg 1, Holten
 • Openbare basisschool Holterenk, Slachthuisstraat 1, Holten
 • Voormalige Liezenboerderij, Larenseweg 102, Holten

Standplaatsen mobiel stembureau op woensdag 15 maart 2017:

 • van 07.30 – 09.30 uur: station Rijssen
 • van 10.30 – 12.00 uur: Maranatha, Diekjansweg 1, Rijssen
 • van 13.30 – 14.30 uur: Reling, Karel Doormanstraat 36, Rijssen
 • van 14.30 – 15.30 uur: Eltheto, Karel Doormanstraat 36, Rijssen
 • van 17.00 – 18.30 uur: Tabernakel, Veeneslagen 107, Rijssen
 • van 18.30 – 20.00 uur: Fruijtier, De Stroekeld 142, Rijssen

Stemmen in een andere gemeente
Als u wilt stemmen in een andere gemeente kunt u persoonlijk tot 14 maart 2017 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. De mee te nemen stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 zijn ontvangen door het team Burgerzaken, Postbus 244, 7460 EA Rijssen. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op
http://www.rijssen-holten.nl/verkiezingen. Verder is het formulier beschikbaar bij het team Burgerzaken, Schild 1 te Rijssen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

U wilt een ander voor u laten stemmen
Als u op 15 maart 2017 niet zelf kunt stemmen, kunt u tot en met de dag van de stemming een ‘onderhandse volmacht’ verlenen. Op de achterzijde van de stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen en ook in de gemeente Rijssen-Holten woont. Degene die voor u stemt, moet een (kopie-)identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Stemmen met volmachtsbewijs
Er kan ook een schriftelijk verzoek worden gedaan om bij volmacht te stemmen. Het verzoekformulier Lees voor met Readspeaker moet uiterlijk op 10 maart 2017 worden ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op 30 januari 2017 is geregistreerd. De gemachtigde moet ook op 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd (dit mag ook in een andere gemeente zijn). Bij inwilliging ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en kan uw stem alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 zijn ontvangen door het team Burgerzaken, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Stempas kwijt
Als u de stempas kwijt bent, kunt u persoonlijk tot 14 maart 2017 12.00 uur bij het team Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen. Een schriftelijk verzoek kan worden gedaan tot en met 10 maart 2017. Vindt u daarna de stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.