Straatversiering + update

0

Geachte inwoners van Holten,

Sinds december 2009 is de Stichting Viering Nationale Feestdagen bezig om middels een mededeling op de Gemeentelijke informatiepagina in het Rijssens Nieuwsblad de Holtense bevolking op te roepen om in verband met het 65 jarige bevrijdingsjubileum de straten te versieren.

Op de Gemeentelijke Informatiepagina in het Rijssens Nieuwsblad d.d 23-03-2010 zijn de voorwaarden gepubliceerd voor straatversiering, waarin vermeld staat onder punt 9 dat er geen trottoirtegels verwijderd mogen worden en er niet in de grond gegraven of geboord mag worden.

Na vele telefoontjes en mails met de Gemeente Rijssen-Holten en een verzoek bij het Kadaster om een collectieve Klick- melding voor geheel Holten aan te vragen, is het niet gelukt ontheffing te krijgen van deze voorwaarden.

Het bestuur van de S.V.N.F. verzoekt u indien u in in het trottoir wilt boren of graven  om u via e-mail te melden bij Kadaster-KLICK, e-mail adres [email protected], U bent dan gedekt voor eventuele schade aan kabels en leidingen. De kosten voor deze melding bedragen

€ 24,00. De kosten voor deze click-melding komen voor rekening van de aanvrager.

Hoewel het ons bijzonder spijt dat een feestelijke aankleding van Holten niet soepeler geregeld kan worden, wensen wij U als straat of buurt veel creativiteit en genoegen om met z’n allen Holten in de picture te zetten.

Het bestuur van de S.V.N.F.

Regels

Hieronder staan de regels waaraan u zich moet houden als u uw straat wilt versieren:

   1. Breng de straatversiering zodanig aan dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar wordt gebracht.
   2. Houd rekening met de bereikbaarheid van de straat of buurt voor brandweer en ambulance.
   3. Houd rekening met het vrijhouden van de rijbaan voor het verkeer en zorg ervoor dat de hoogte boven het wegdek minimaal 4,20 meter is.
   4. De versiering moet goed vastzitten.
   5. Houd brandkranen en bijbehorende bordjes schoon, zichtbaar en rondom 1 meter vrij.
   6. Blijf bij kruispunten minimaal 10 meter uit de hoeken van de straten.
   7. Zorg ervoor dat de straatversiering het zicht op verkeersborden en dergelijke niet belemmert.
   8. Maak de straatversiering van deugdelijk materiaal.
   9. Vanwege kabels en leidingen mag u niet graven of boren in het trottoir; ook mag u geen trottoirtegels verwijderen.
  10. Plaatst u een boog of wilt u gemeentelijk plantsoen gebruiken voor de straatversiering of het plaatsen van een tent dan moet u dit vooraf overleggen met de wijkopzichter, de heer B. Sanderman, telefoonnummer (06) 22 917 687.
  11. U bent verplicht de schade die door de straatversiering ontstaat te vergoeden en verder de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden door de straatversiering schade lijdt.
  12. Beschadig geen bomen of andere beplanting door het aanbrengen van de straatversiering.

Tent
Als u een tent plaatst waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, moet u een vergunning aanvragen bij het loket Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis. Deze vergunning regelt onder andere de brandveiligheid in de tent.

Buurtfeest
Wilt u een buurtfeest organiseren dan moet u dit minimaal 6 weken van tevoren bij de gemeente aangeven. Bij het Loket Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis kunt u een formulier invullen om te zien of u kunt volstaan met een melding of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen.

Versiering in tenten en bouwwerken
Goede versiering is niet makkelijk ontvlambaar. Dit staat in de meeste gevallen vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die te koop zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om versieringen aan te schaffen en op te hangen die brandveilig zijn. Als u twijfelt over de veiligheid van de versieringen, kunt u deze beter niet aanschaffen. De versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.


 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.