Rustige jaarwisseling

HOLTEN/RIJSSEN – De vuurwerkvrije zones in en nabij fietstunnels (Reggesingel) en nabij kerkgebouwen in Rijssen en Holten hebben goed gewerkt. Ook het toezicht op die plekken waar jaarlijks veel vernielingen door illegaal vuurwerk plaatsvonden, heeft zijn vruchten afgeworpen.  Oudejaarsnacht is rustig verlopen en er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Schadebedrag gehalveerd
Dit jaar bedraagt de schade aan gemeentelijk straatmeubilair  door afsteken van illegaal vuurwerk en vandalisme tijdens Oud en Nieuw € 14.500,-. Vergeleken met vorig jaar is dat bijna een halvering van het schadebedrag, voor Rijssen is het zelfs een daling van maar liefst  70%. In onze gemeente zijn afgelopen jaarwisseling aanzienlijk minder verkeersborden en speeltoestellen  vernield. Opvallend is dat de helft van de verkeersborden is vernield in de weken voorafgaand aan oudejaarsdag. Voor het  buitengebied van Holten valt op dat, naast de vernielde borden, er 22 straatnaam- en verkeersborden zijn gestolen. Inmiddels heeft de gemeente hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Gemengde gevoelens
Burgemeester Hofland: ‘Op zich ben ik blij dat de schade aanzienlijk minder is dan vorig jaar. Maar toch vind ik het jammer dat er nog steeds spullen van een ander worden vernield. Dit vind ik zonde van het gemeenschapsgeld dat we hier toch weer opnieuw aan moeten besteden. Maar net zo belangrijk is het feit dat vernielde verkeersborden gevaar opleveren in en voor het verkeer en kapotte speeltoestellen gevaarlijk zijn voor spelende kinderen’.

Gezellige jaarwisseling
Oudejaarsdag  is in het algemeen rustig verlopen. In de vuurwerkvrije zones zijn geen voorvallen of meldingen van hinder of overlast bekend.  Ook zijn geen klachten in de winkelgebieden (tijdens de winkelopenstelling) ingediend. In de wijken heerste een gezellige sfeer, inwoners vierden  met jong en oud de jaarwisseling. Wel zijn er 12 processen verbaal opgemaakt voor jongeren die met illegaal vuurwerk aan de slag waren. In het buitengebied is op een verstandige en veilige manier met het afsteken van carbid  omgegaan. Blijvende aandacht is er voor de schade en het gevaar door afsteken van illegaal vuurwerk en de overlast door het afsteken van carbid binnen de bebouwde kom.  
 

Schadebeeld Oud en Nieuw    2013-2014    2014-2015
Prullenbakken    8    € 3.288,-    11    € 5.040,-
Bebording/ verkeerszuilen    123      € 14.511,-    76    € 7.753,-
Verkeerspaal    0        1    € 450,-
Speeltoestellen    53    € 5.516,-    10    € 840,-
Straatwerk    4    € 1.900,-    Nnb*    
Banken    0        5    € 380,-
Containers/hekwerken    2       € 250,-    0    
Overig (glasschade, kunstwerken en gevelreiniging)    3     € 1.270,-    0    
Totaal                € 26.735,-        € 14.463,-
*Nnb: Op dit moment is er geen zichtbare schade aan het straatwerk (straatkolk). Eventuele schade wordt pas in de loop van januari/februari zichtbaar

Voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Communicatie, Marije Koens, (06) 2243 2503

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.