Rijssen-Holten aan de slag met buurtsportcoaches

0

RIJSSEN/HOLTEN –  De gemeente stelt in haar sportnota ‘Rijssen-Holten beweegt’ dat alle inwoners op een verantwoorde wijze, en tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, moeten kunnen bewegen en sporten. Ook in overeenstemming met hun eigen aanleg en mogelijkheden.

Om dit te realiseren stelt de gemeente een kwartiermaker aan die de buurtsportcoaches gaat realiseren. De kwartiermaker gaat onderzoek doen naar de sportbehoefte, betrekt en benadert partijen uit de sector sport, welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, etc. hierbij. Legt verbindingen en informeert de partijen over de subsidieregeling ‘Nadere regels subsidie buurtsportcoaches’ en zorgt ervoor dat er in 2013 minimaal 3 buurtsportcoaches worden aangesteld.

Stimuleren sport, bewegen en gezond leven bij jongeren

Naast het doel zoals is genoemd heeft de gemeente zich ook een subdoel gesteld. Rijssen-Holten wil de bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd tegengaan. Buurtsportcoaches stimuleren kinderen bij sport en bewegen. Belangrijk hierbij is om vooral de nog niet actieve jeugd aan te zetten tot sporten en bewegen, tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor een gezonde leefstijl.

Wat gebeurde er tot nu toe?

In september 2009 is de combinatiefunctionaris onderwijs-sport aangesteld bij de Stichting Kinderopvang West Twente en daarna zijn er nog een aantal fte bijgekomen. De combinatiefunctionaris heeft tot taak een brug te slaan tussen het onderwijs en de sportvereniging en zorg ervoor dat de jeugd vanuit het onderwijs wordt getrickerd om te gaan bewegen en sporten. De buurtsportcoach heeft een bredere functie. Naast de jeugd gaat deze functionaris zich ook richten op andere doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en dergelijke. Dit past perfect binnen het wijkgericht werken wat de gemeente voorstaat in haar strategische visie. De buurtsportcoach dient een brug te slaan tussen een buurt/wijk en de sportaccommodaties.

Om de inzet van buurtsportcoaches vanaf 2013 te kunnen realiseren is Johan Brinkman voor een half jaar als kwartiermaker aangesteld. Hij legt contact met bijvoorbeeld zorgorganisaties, ouderenorganisatie, gehandicaptenorganisaties, minderhedenorganisaties en brengt verbindingen aan tussen deze organisaties en de sportverenigingen. Met als uiteindelijk doel dat er in 2013 in de gemeente Rijssen-Holten buurtsportcoaches kunnen worden aangesteld.

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer