Pvda over jongerenhuisvesting

10

Inleiding
Gezien de woningnood op dit moment in Nederland die niet alleen de minder draagkrachtigen treft maar ook de jongeren (immers de meeste koopwoningen zijn voor hen te duur en de goedkope huurwoningen te weinig aanwezig) is de bouw van goedkope koop- en huurwoningen van eminent belang. Bij koopwoningen denken wij dan aan woningen van maximaal € 135.000,- zoals elders in het land ook mogelijk is gebleken. Op dit moment gaat het met de ‘economie’ wat minder en jammer genoeg levert dat geen woningen op. Voor ons blijft het uitgangspunt dat alle burgers in goede en betaalbare (huur-)woningen moeten kunnen wonen. Daarnaast dienen de ondernemingen die willen bouwen in onze gemeente een grondhouding te hebben die innovatief is met huis-/leefconcepten; niet alleen voor zaken als “levensloopbestendig bouwen” of “energiebewust bouwen”.

Niet alleen Nederland maar ook Rijssen-Holten loopt achter in de ontwikkeling van woon-/leef eenheden waarin jongeren, tegen voor hen betaalbare prijzen, kunnen wonen en leven. Als beleidsmaker, toetser, vergunningverlener maar ook als regisseur en initiatiefnemer moet de gemeente(raad) haar essentiële rol oppakken. Dit kan door het structureel aan te pakken en heldere kwantitatieve doelen te stellen en tevens door de juiste voorwaarden te scheppen in het bestemmingsplan en convenanten af te sluiten met ondermeer corporaties en energiebedrijven.

Omdat er bijna geen enkel terrein is waar de gemeente(raad) zó haar stempel kan drukken als op het  terrein van wonen en woonomgeving wil de PvdA Rijssen-Holten meer prioriteit geven aan bouwprojecten  waarin woon-/leefconcepten voor jongeren zijn uitgewerkt . En zeker als die projecten ook nog eens ecologisch verantwoord, energiearm en duurzaam zijn.

AanpakOm de achterstand in de ontwikkeling van woon-/leef eenheden waarin jongeren, tegen voor hen betaalbare prijzen, kunnen wonen en leven om te buigen staan wij voor om met een aantal deskundigen[1] van gedachten te wisselen waar volgens hen de knelpunten zitten, welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn en welke aandachtspunten niet veronachtzaam mogen worden.

Bij deze gedachtewisseling hebben wij het Tweede Kamerlid Jacques Monasch[2], die ondermeer op het terrein van wonen woordvoerder namens de PvdA is, betrokken.

Deze gedachtewisseling vindt plaats op maandagochtend 4 juni in Zaal Rome van het Gemeentehuis in Rijssen.

Ruwweg is de aanpak als volgt:

1.       Het eerste uur (09-10) staat in het teken van kennismaking en voorstelronden; het schetsen en het specifiek maken van het probleem door een jongere.

2.       In het tweede uur (10-11) wordt ondermeer de aanpak met en door jongeren en de ervaringen van een projectontwikkelaar geschetst. Ook zullen we stilstaan welke rol de woningbouwverenigingen daarin kunnen vervullen.

3.       In het derde uur (11-12) zullen we stilstaan welke financiële (on-)mogelijkheden er zijn en wederom welke rol de woningbouwverenigingen daarin kunnen vervullen.

Doelstelling

Doelen zijn:

    kennismaken met elkaar en kennis nemen van de knelpunten binnen de verschillende organisaties en aftasten of wij iets voor elkaar kunnen betekenen en
    concrete realistische afspraken maken waarmee een ieder binnen  zijn eigen organisatie, voor kortere dan wel langere termijn, een stap verder mee kan..

Deelnemers

dhr.              J. Bakker                            BDC
dhr.              J.G. van der Spek               De Goede Woning
dhr.              M. Boersma                        Esprit Planontwikkeling
dhr.              J. van Eck                           Gemeente Rijssen- Holten
dhr.              H. ter Keurst                       Gemeente Rijssen- Holten
dhr.              J. Monasch                          PvdA, Tweede Kamer
dhr.              J.W. Allersma                      Viverion
dhr.              L.J. Stam                            Jongere

vertegenwoordigers van de              PvdA, Rijssen-Holten
vertegenwoordigers van de              PvdA, Hellendoorn
vertegenwoordigers van de              PvdA, Twenterand
vertegenwoordigers van de              PvdA, Wierden

10 Reacties
 1. HAMSTEG zegt

  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een beetje mosterd na de maaltijd is. Een jaar geleden was de hulp hard nodig maar in de begroting van 2011 werd deze kar vanuit de HIG getrokken (met politieke steun van VVD en CDA). Een zwaar programma wordt er nu opgetuigd maar de noodzaak is overduidelijk en de aanpak betrekkelijk eenvoudig, in de raad zonder vertragende onderzoeken effectief steun geven.

 2. HAMSTEG zegt

  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een beetje mosterd na de maaltijd is. Een jaar geleden was de hulp hard nodig maar in de begroting van 2011 werd deze kar vanuit de HIG getrokken (met politieke steun van VVD en CDA). Een zwaar programma wordt er nu opgetuigd maar de noodzaak is overduidelijk en de aanpak betrekkelijk eenvoudig, in de raad zonder vertragende onderzoeken effectief steun geven.

 3. ano zegt

  Hulp dringend gevraagd. Graag zo spoedig mogelijk goedkope/betaalbare huurwoningen voor jongeren. In deze tijd waarin jongeren ook nog geen werk kunnen vinden en als ze werk hebben dat met een een kortlopend dienstverband is, is een koopwoning sowieso niet aan de orde. Nu ook weer : in dat nieuwe plan in Holten op Kalfstermansweide staat vermeld dat er goedkope koopappartementen gepland zijn voor jongeren. Dat schiet niet op voor een heleboel jongeren in Holten.!!!!!!!!!!!!!!

 4. ano zegt

  Hulp dringend gevraagd. Graag zo spoedig mogelijk goedkope/betaalbare huurwoningen voor jongeren. In deze tijd waarin jongeren ook nog geen werk kunnen vinden en als ze werk hebben dat met een een kortlopend dienstverband is, is een koopwoning sowieso niet aan de orde. Nu ook weer : in dat nieuwe plan in Holten op Kalfstermansweide staat vermeld dat er goedkope koopappartementen gepland zijn voor jongeren. Dat schiet niet op voor een heleboel jongeren in Holten.!!!!!!!!!!!!!!

 5. De Snelste zegt

  De woningbouwverenigingen hebben hier een duidelijke taak.
  Ik zou zeggen: De gemeente stelt grond beschikbaar (om niet of tegen een zeer lage prijs)We weten toch niet wat we met de grond aan moeten.
  De woningbouwvereniging bouwt een project en klaar is Kees.
  Maar dat is in deze tijd van bureaucratie te simpel gedacht natuurlijk.

 6. De Snelste zegt

  De woningbouwverenigingen hebben hier een duidelijke taak.
  Ik zou zeggen: De gemeente stelt grond beschikbaar (om niet of tegen een zeer lage prijs)We weten toch niet wat we met de grond aan moeten.
  De woningbouwvereniging bouwt een project en klaar is Kees.
  Maar dat is in deze tijd van bureaucratie te simpel gedacht natuurlijk.

 7. Peterh zegt

  Op de Kol is plek zat voor onze jongeren. De woningbouwverenigingen en gemeentes zouden gewoon net als vroeger verplicht moeten worden om goed en goedkoop te bouwen voor jongeren en niet alleen appartementen maar ook betaalbare eengezinswoningen.
  Niet alleen geld willen verdienen met speculeren wat deze publieke instanties wel gedaan hebben en nog doen waar ze nu het slechter gaat mee de boot in gaan met centen van ons.
  Investeer in jongeren en niet alleen om geld te verdienen maar om holten leefbaar te houden met de nodige voorzieningen.

 8. Peterh zegt

  Op de Kol is plek zat voor onze jongeren. De woningbouwverenigingen en gemeentes zouden gewoon net als vroeger verplicht moeten worden om goed en goedkoop te bouwen voor jongeren en niet alleen appartementen maar ook betaalbare eengezinswoningen.
  Niet alleen geld willen verdienen met speculeren wat deze publieke instanties wel gedaan hebben en nog doen waar ze nu het slechter gaat mee de boot in gaan met centen van ons.
  Investeer in jongeren en niet alleen om geld te verdienen maar om holten leefbaar te houden met de nodige voorzieningen.

 9. ano zegt

  @Peterh: Plek zat op de kol? waardan? Voordat het plannetje van Esprit er staat op “De Nieuwe Kol” ben je ook weer 1 1/2 jaar verder. En dat zijn inderdaad alleen maar huurappartementjes voor 1 persoon. Voor de rest van de bestaande huurwoningen op de Kol (van Viverion) moet je meeloten met ik weet niet hoeveel anderen. En om toch de jeugd in Holten te houden graag aub met spoed regelen dat er betaalbare woonruimte komt voor hen!!!

 10. ano zegt

  @Peterh: Plek zat op de kol? waardan? Voordat het plannetje van Esprit er staat op “De Nieuwe Kol” ben je ook weer 1 1/2 jaar verder. En dat zijn inderdaad alleen maar huurappartementjes voor 1 persoon. Voor de rest van de bestaande huurwoningen op de Kol (van Viverion) moet je meeloten met ik weet niet hoeveel anderen. En om toch de jeugd in Holten te houden graag aub met spoed regelen dat er betaalbare woonruimte komt voor hen!!!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer