Project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen werpt vruchten af

0

HOLTEN – Begin dit jaar is het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) in Rijssen-Holten van start gegaan onder de vlag van ViaVie Welzijn.  

Tijd om eens de balans op te maken.
De buurtsportcoaches René Hoveling en Ivet Harperink zijn nu ruim een half jaar verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het project MVV. Met ViaVie Welzijn als werkgever wordt binnen het project de nadruk gelegd op het verbreden van de maatschappelijke rol van de sportverenigingen in Rijssen-Holten. Door het in contact brengen en verbinden van sportverenigingen met andere sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg, bedrijfsleven en welzijn ontstaan kansen om bijvoorbeeld (kwetsbare) doelgroepen meer in beweging te brengen, accommodaties beter te benutten en participatie van burgers te bevorderen.

Eén van de eerste concrete resultaten die uit MVV voortkwam was de beweeg- en zorgmarkt ‘Gezond ouder worden’ in Holten in april. ‘Het doel was sport- en zorgaanbieders uit Holten de kans te geven hun aanbod en zichzelf te presenteren aan senioren en tevens om de organisaties en sportverenigingen met elkaar in contact te brengen’, aldus René Hoveling, buurtsportcoach en coördinator van MVV. ‘We hebben sportverenigingen tevens gevraagd naar een laagdrempelig vervolgaanbod voor deze doelgroep, welke we bij elkaar in een boekje hebben verzameld en tijdens de beweeg- en zorgmarkt aan de bezoekers hebben uitgedeeld. Door de strakke organisatie en de feedback van bezoekers en deelnemende organisaties en verenigingen kijken we terug op een geslaagd evenement.’
Naast het in beweging krijgen van inwoners van Rijssen-Holten is het bevorderen van participatie een belangrijke doelstelling in Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. (Sport)verenigingen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld als plek dienen waar mensen in een uitkeringssituatie dagritme en nuttige tijdsbesteding kunnen vinden door bepaalde taken uit te voeren waar de vrijwilligers van de vereniging zelf niet aan toe komen. Eén van de personen die dit jaar met een dergelijke participatieplek is gestart is Jan Sanderman. Hij heeft bij Excelsior ’31 verschillende taken gekregen die ook bij zijn interesse aansluiten. ‘Door het project MVV heb ik een mooie uitdaging gekregen, waardoor ik bij het dagelijkse arbeidsproces betrokken blijf en hoop mag blijven houden om op korte termijn een passende baan te vinden’, zegt Sanderman. ‘Deze MVV ‘baan’ biedt mij zekere ruimte en vrijheid, waardoor je met behoud van een stuk discipline volledig je ei kwijt kunt en ondertussen ook nog eens volwaardig geaccepteerd wordt door je werkende omgeving. Doelloos thuiszitten is geen optie, voor mij’.

Een ander mooi voorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is komst van de beweegactiviteit ‘Internationaal dansen’ in de kantine voetbalvereniging VV Holten. De dansactiviteit bestaat al vele jaren, voorheen bij ViaVie Welzijn. Wegens omstandigheden was de groep echter genoodzaakt een andere locatie te zoeken . Bij VV Holten wordt enthousiast gereageerd, zij bieden al onderdak aan een kaart- en een biljartclubje en willen graag de groep ‘Internationaal dansen’ verder helpen . ‘ VV Holten wil meer betekenen voor de kern Holten dan alleen voetbal aanbieden, deze beweeggroep onderdak bieden past prima binnen onze ideeën en het project MVV’, zegt Robert Oolbekkink, de voorzitter van VV Holten. ‘Nadat een aantal dames de kantine had bekeken en zij enthousiast reageerden, hebben we uiteraard wel wat praktische zaken moeten regelen zoals de huurprijs, dag en tijdstip en afname van koffie en thee. Maar hier waren we vrij snel uit en inmiddels hebben de dames er al twee lessen opzitten.’
Naast deze voorbeelden hebben de twee buurtsportcoaches vanuit het project al meer deuren weten te openen. ‘Van het wandelen van cliënten van RIBW met wandelgroepen van AV Rijssen tot het organiseren van sportactiviteiten met verenigingen bij de Kindervakantieweek, de Uutmarkt en de komende Week van de Opvoeding. We proberen eigenlijk constant op creatieve wijze kansen te creëren om mensen te laten bewegen en participeren, vaak door verschillende partijen met elkaar te verbinden’, stelt René Hoveling. ‘Hierbij houden we tevens het belang van de vereniging in het oog, door dit soort nieuwe mogelijkheden kunnen verenigingen ook versterkt worden.’
Wilt u als vereniging of organisatie meer informatie over het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen of in contact komen met de buurtsportcoaches? Neem dan contact op met ViaVie Welzijn, 0548-362755, of via [email protected] of [email protected].

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.