Politiek café: Holten over twintig jaar

0

HOLTEN – Nadat de kruitdampen rond de provinciale verkiezingen zijn opgetrokken, richt het Holter Politiek Café de aandacht weer op de gemeentepolitiek en in het bijzonder op Holten. Dinsdagavond 15 maart zal de discussie zich toespitsen op de Strategische Visie 2010-2030 van de gemeente Rijssen-Holten. Het gaat hier dus om de vraag: Hoe dient de gemeente er na 20 jaar uit te zien en welke politieke besluiten moeten hiervoor worden genomen.

Diverse politieke partijen en raadsleden hebben de wens te kennen gegeven met de bevolking in debat te gaan, voordat binnenkort dit belangrijke onderwerp Strategische Visie in de gemeenteraad wordt behandeld. Het politiek café wordt weer gehouden in het opnieuw geopende Grand Café ’t Keuntje, Dorpsstraat 29 in Holten. Aanvang acht uur. Gratis toegang en gratis koffie.

De gemeenteraad zal binnenkort ook behandelen de kadernota gemeentebegroting 2012 als een eerste stap op de lange route naar 2030. De gespreksleiders Wim Dalhuisen en Laurens-Jan Stam zullen in de discussie vooral die punten naar voren brengen, die direct invloed hebben op het leven van de burgers van Holten. Dat gaat dan bijvoorbeeld om woningbouw en huisvesting, verkeersproblematiek, inrichting centrum van Holten en het winkelbestand, agrarische sector, recreatie en recreatiebedrijven, sportvoorzieningen, bibliotheek en andere culturele voorzieningen. En niet te vergeten het onderwijs.

De raadsleden stellen het op prijs als de bevolking zelf ook ideeën naar voren brengt. Zoals een van hen onlangs zei: “Ik hoef het er zelf helemaal niet mee eens te zijn, maar het is nuttig om je eigen standpunten te toetsen aan die van anderen”.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.