voor Holten, door Holten

Ondernemen doe je zo!

0

HOLTEN – Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Een groot deel van de starters redt het niet.  Redenen kunnen liggen in een onvoldoende voorbereiding en kennis van een goede bedrijfsvoering, en alles wat daarbij komt kijken. Een goede voorbereiding is daarom voor iedere onderneming essentieel. Weet kansen te zien, te benutten en creëer de waarde ervan.

De gemeente Rijssen-Holten biedt daarom in samenwerking met het ROC van Twente een unieke mogelijkheid om ondernemerschap en ondernemendheid te ontwikkelen. De leergang ‘Ondernemen doe je zo’ richt zich op zowel startende als ervaren ZZP-ers in Rijssen-Holten e.o.

Inhoud leergang
Nagenoeg alle onderwerpen voor succesvol ondernemen zoals marketing, financiën, administratie en social media komen aan bod. De lessen worden door vakbekwame docenten met een ondernemersachtergrond van het ROC van Twente gegeven. Daarnaast wordt gewerkt met externe trainers die dagelijks ondernemers coachen. De leergang bestaat uit 6 cursusavonden (18.00 – 21.00 uur) en wordt begin 2014 opgestart in de Citadel te Rijssen.

Het ROC van Twente is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente en werkt op dit terrein nauw samen met ROZ en Qredits.
Belangstellenden kunnen voor directe informatie terecht bij cursusleider Eric Hoveling van het ROC,
t 06 – 21 82 71 83 of [email protected]

De leergang ‘Ondernemen doe je zo!’ is naast het opzetten van een Centrum voor Jonge Ondernemers (CvJO) in oktober 2013 ook een van de actiepunten vanuit het Deltaplan.