Lokaal Liberaal vreest voor toekomst brandweerzorg

0

HOLTEN – Lokaal Liberaal heeft het college van Rijssen-Holten vragen gesteld over de toekomst van de vrijwillige brandweer in de Reggestad.

De positie van de vrijwilligers staat volgens de partij in toenemende mate grote druk.

Fractievoorzitter Rob de Koe: “Sinds 2013 werkt de brandweer in een nieuwe opzet samen  in veiligheidsregio’s.  Rijssen-Holten valt sindsdien onder de regio Twente. Vanuit deze regionale organisatie wordt o.a. de vrijwillige brandweer aangestuurd. Dit heeft grote gevolgen. De brandweerzorg staat of valt met de inzet van vrijwilligers. In kleine gemeenten zoals Rijssen – Holten is slechts een beperkt aantal fulltime brandweerlieden beschikbaar. Dat betekent dat bij branden, ongevallen en andere levensbedreigende situaties de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Voor deze vrijwilligers zijn lokale verbondenheid met de samenleving, goed materieel en opleidingen van groot belang. Dat houdt hen betrokken.

De huidige ontwikkelingen maken echter dat deze mensen ‘in de verdrukking’ komen. De lokale verbondenheid neemt af omdat ze afhankelijk zijn van een organisatie in de regio Twente, besluitvorming verloopt traag en er is veel onzekerheid. De beschikbare opleidingen en het materieel, brandweerwagens etc. waren in Rijssen – Holten van een hoog niveau. Nu wordt er regionaal gekeken naar de beschikbaarheid van materieel en wettelijke normen. Met als gevolg dat wordt ‘geschoven’ met materieel in plaats van dit te vervangen. Het onderhoud voldoet slechts aan de minimale eisen.

Voorheen was de inzet van vrijwilligers erg flexibel. Iedereen voelde zich verantwoordelijk voor elkaar en de veiligheid van Rijssen – Holten. Nu wordt het geregeld vanuit Twente. Voor vrijwilligers vaak een ‘ver van mijn bed show’. Het is voor hen vrijwel onmogelijk om zich betrokken te voelen bij een grote logge organisatie, laat staan verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in geheel Twente.

Brandweervrijwilligers willen zich graag inzetten voor de veiligheid van hun directe leefomgeving. Lokale inbedding van de brandweer is onmisbaar voor het goed en efficiënt laten functioneren van de brandweerzorg. Lokaal Liberaal vreest dat door de regionalisering het aantal betrokken vrijwilligers fors terug zal lopen. De betaalde professionals zullen dit werk dan moeten gaan overnemen. Met als gevolg dat de brandweer zorg alleen maar duurder wordt en aan kwaliteit moet inleveren.”

Lokaal Liberaal stelde het college van Rijssen – Holten vragen om helderheid te krijgen over de gang van zaken en de stand van zaken betreffende de brandweer Twente. De Koe: “Lokaal Liberaal heeft bij de regionalisering en professionalisering van de brandweer al vaker om aandacht voor deze kwestie gevraagd. Uiteraard om de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om de kosten te bewaken. Bovendien vindt Lokaal Liberaal deze vorm van ‘noaberschap’ – want dat is toch wat de vrijwillige brandweer doet – heel belangrijk. We blijven dit dossier dan ook volgen. Want de vrijwilliger mag nooit de dupe worden.” 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.