Jaarlijkse Griepvaccinatie

0

HOLTEN – Griep is voor jongere, gezonde mensen een vervelende maar onschuldige ziekte. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Wist u dat elke winter in Nederland gemiddeld 20.000 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en 2.000 mensen overlijden als gevolg van griep?

Dit zijn meestal 60-plussers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een

hart- long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus extra belangrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aanbevolen en gratis gegeven.

Ook mensen die voor 1 mei volgend jaar 60 jaar worden, komen voor een gratis griepprik in aanmerking.

De mensen die behoren tot een van deze risicogroepen hebben al automatisch een uitnodiging thuis gestuurd gekregen.

Er wordt gevaccineerd op maandagavond 14 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur in de gymzaal aan de Vrijheidslaan te Holten, achter de groepspraktijk van de huisartsen.

Mensen die niet in aanmerking komen voor een gratis griepprik kunnen, indien zij toch een griepprik willen ontvangen, een recept afhalen bij de groepspraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinatieavond 14 oktober.

Deze mensen ontvangen hiervoor een nota.
Grote inspanning: kom naar de sporthal

Het vaccineren van een grote groep mensen, die in aanmerking komen voor deze griepvaccinatie, is een grote inspanning. Om de werkdruk van de griepvaccinatie in de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk te verminderen wordt u dringend gevraagd om op de bovengenoemde vaccinatieavond naar de sporthal te komen.

Toestemmingsformulier beschikbaar stellen van samenvatting medische gegevens tijdens waarneming:

Tevens willen wij u er op attent maken dat er op die avond ook een gelegenheid is voor het inleveren of ter plekke invullen van het toestemmingsformulier voor het elektronisch uitwissen van medische gegevens. Daarover heeft u maart 2013 een brief ontvangen.

Indien u deze nog niet heeft ingeleverd mag dat alsnog op 14 oktober of op de praktijk.

( zie ook website http://www.vzvz.nl/ informatiepunt).

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.