Huisartsen Rijssen en Holten constructief met gemeente in gesprek

0

HOLTEN – Uitwerking Deltaplan: Samen aan de slag in de nieuwe werkelijkheid

De economische crisis en maatschappelijke ontwikkelingen geven een directe aanleiding om op korte termijn maatregelen te nemen op economisch en maatschappelijk terrein om de economie te stimuleren, de gevolgen van de crisis te verlichten en maatschappelijke ontwikkelingen positief te beïnvloeden. Zorg wordt steeds dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als eerste aanspreekpunt. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers (zeker met de drie geplande decentralisaties: jeugdzorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en de participatiewet). Daarmee is de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten van groot belang. Hierop is in de afgelopen periode actief ingezet en zijn resultaten geboekt.

Overlegstructuur is een feit

De huisartsen uit Rijssen hebben een corporatiemanager aangesteld die hun belangen richting de zorgverzekeraars en de gemeente behartigt. Ook de Holtense huisartsen gaan een corporatiemanager aanstellen. Een netwerkbijeenkomst is op dit moment in voorbereiding.

Wethouder Jan Ligtenberg: “De contacten tussen huisartsen en de gemeente waren erg schaars. Daar komt nu een eind aan. Met het oog op de komende decentralisaties en de inzet van het wijkgericht werken, is er meer dan voldoende stof tot overleg. Het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en gemeente leveren rechtstreeks voordelen op voor de patiënt. Partijen zijn goed geïnformeerd over elkaars werkzaamheden en weten ook welke organisatie voor goede zorg en ondersteuning in de buurt of wijk kan zorgen. Hiermee wordt dubbel werk voorkomen en benutten partijen elkaars rol in de aanpak van problemen”.

Wat gaan we hiervoor concreet doen?

Naast het aanstellen van de corporatiemanagers, geven de wijkverpleegkundigen, huisartsen en hun praktijkondersteuners vorm aan de samenwerking. Om elkaar beter te leren kennen wordt een lokale conferentie georganiseerd waarbij partijen als doel hebben gesteld om dan een gezamenlijke agenda te bepalen. Op die manier pakken de partijen samen de problemen aan. De planning hiervoor is eind 2013/begin 2014.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.