Het tracébesluit en saneringsbesluit A1 Oost liggen ter inzage

Foto: Gerrit Willems

Rijkswaterstaat wil de A1 tussen Apeldoorn en Azelo de komende jaren gaan verbreden. Voor deze weg heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 12 juni 2018 het Tracébesluit (TB) A1 Apeldoorn-Azelo en het Saneringsbesluit (SB) A1 Lochem-Azelo vastgesteld. Vanaf 27 juni tot en met 8 augustus zijn het TB en SB inclusief alle bijlagen digitaal in te zien via de website van het platform participatie. Leest u liever vanaf papier? Dat kan op verschillende locaties.

Het TB beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, de inpassing van de weg (het tracé) in de omgeving en de maatregelen voor leefbaarheid. Het SB heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidsbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het tracébesluit kan plaatsvinden. De minister heeft het TB en SB vastgesteld met daarbij een Nota van Antwoord (bijlage 7). Deze Nota van Antwoord bevat de reactie op alle ingediende zienswijzen op het OTB. Bijlage 9 ‘Wijzigingen’ geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen tussen OTB en TB.

Waar kunt u de stukken inzien?
Het volledige TB en SB inclusief alle bijlagen kunt u vanaf woensdag 27 juni tot en met woensdag 8 augustus digitaal inzien via http://www.platformparticipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo.

U kunt alle stukken ook op papier bekijken. Het TB en het SB inclusief alle bijlagen liggen in dezelfde periode ter inzage op het gemeentehuis in Rijssen (Schild 1).

Informatiebijeenkomsten
Heeft u vragen over de inhoud van het TB of SB? Medewerkers van Rijkswaterstaat staan op 5 juli voor u klaar in het gemeentehuis Voorst aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello om de plannen toe te lichten. Op 9 juli bent u welkom in restaurant ’t Hof van Colmschate aan de Holterweg 104 in Colmschate. Op beide bijeenkomsten kunt u tussen 17:00 en 21:00 uur op elk tijdstip binnenlopen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Beroep instellen
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo of het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ontvangen hierover in de week van 27 juni een brief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij kunnen van 28 juni tot en met 8 augustus 2018 beroep aantekenen tegen het TB en SB bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen die gedeelten van het TB en SB die zijn gewijzigd ten opzichte van het OTB en OSB. Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen vindt u op http://www.raadvanstate.nl. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan het aantekenen van beroep bij de Raad van State.

Meer (actuele) informatie over het Tracébesluit en Saneringsbesluit A1 vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer