Gemeente ondcertekent Convenant VVE

0

HOLTEN – De gemeente gaat woensdag 11 juni 2014, samen met de besturen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, directeuren van het primair onderwijs en de GGD, het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten ondertekenen.

In het convenant zijn alle verplichte en aanvullende afspraken over VVE vastgelegd. Alle betrokkenen onderstrepen hiermee het belang van VVE en een stevige doorgaande lijn, zodat jonge kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.

Wat is VVE?
Voor- en Vroegschoolse Educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een (risico op een) taal- en onderwijsachterstand. Door speciale VVE programma’s kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen of wegwerken. Zo krijgen deze kinderen een betere startpositie in groep 3 van de basisschool. Voor het wegwerken van taalachterstanden is bekend dat een vroege aanpak het beste effect heeft. Juist daarom is het zo belangrijk om al op de peuterleeftijd extra stimulering te geven.

Wet OKE
Op 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden. In de wet staat onder meer dat gemeenten samen met schoolbesturen en houders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen afspraken moeten maken over VVE.

“Op scholen en peuterspeelzalen waar VVE wordt toegepast, blijkt dat kinderen veel profijt ervan hebben. Zo presteren jonge deelnemers later beter op school. Wij vinden het belangrijk dat dit convenant wordt ondertekend en dat we steeds meer aandacht aan VVE geven”, aldus Ben Wolterink wethouder onderwijs en jeugd.

Afspraken
De afspraken gaan onder andere over het aanbod en bereik van voorschoolse educatie, de doelgroep (2,5 t/m 6 jaar). Doelstellingen, de uitwisseling van informatie, resultaten van vroegschoolse educatie, de doorgaande leerlijn en over de wijze van samenwerken. Nieuw zijn de afspraken niet, er wordt al geruime tijd op deze manier samengewerkt. Met het aangepaste VVE-convenant zijn de afspraken specifieker doorontwikkeld en opnieuw vastgelegd. De gemeente voert de regie waarbij wettelijke kaders, financiële kaders en lokaal maatwerk het uitgangspunt zijn. De uitvoering en programmatische invulling van het VVE-beleid zijn de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.