Gemeente heeft drugsgebruik in kaart gebracht

0

HOLTEN – Eind 2012 tot en met juni 2013 hebben gemeente en politie een onderzoek verricht naar het drugsgebruik onder jongeren tot 23 jaar.

Uit dit onderzoek blijkt dat drugs in verschillende mate onder jongeren wordt gebruikt.

De resultaten zijn verwoord in een nota die een beeld geeft van de huidige problematiek en de aanpak en geeft een voorstel voor intensivering van de huidige aanpak.

In verschillende (landelijke) onderzoeken is erkend dat factoren als onder meer slechte schoolresultaten, betrokkenheid bij antisociale en criminele activiteiten en agressie en angst, jonge mensen extra kwetsbaar maken voor drugs gerelateerde problemen. Het voorkomen van drugsgebruik op jonge leeftijd is belangrijk, omdat drugsgebruik op jonge leeftijd snel kan leiden tot verslaving.

De nota beoogt derhalve een effectieve aanpak voor jongeren die (nog geen) drugs gebruiken. Het feit dat jongeren in de pubertijd kwetsbaar zijn voor middelen gebruik en de gevolgen van drugsgebruik zorgwekkend zijn, maakt dat deze nota cruciaal is.

Gemeente en Politie overleggen met de zorg- en veiligheidspartners in het veld, zoals onder meer Tactus, Halt, Openbaar Ministerie en instellingen jeugd en jongerenwerk.

De raadscommissie ABZM heeft in 2012 aangegeven ‘drugs en jongeren’ tot speerpunt te benoemen. Dat heeft geresulteerd in het onderzoek en de nota.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.