Digitaal burgerpanel van start

Holten – Woensdag 28 februari ontvangen 4.000 inwoners van 16 jaar en ouder het verzoek om mee te doen met het digitale burgerpanel. Zij kunnen dan een paar keer per jaar hun mening geven over een breed aantal onderwerpen. Als eerste onderwerp is gekozen voor glasvezel.

De groep inwoners is uit het gemeentelijk bestand via een A-selecte steekproef samengesteld. Daaraan zijn de inwoners toegevoegd die op dit moment zitting hebben in een klankbordgroep, omdat zij op een deelterrein al meedenken met de gemeente. Welke inwoners aangeschreven zijn, wie er meedoen en wat ze stemmen, is niet bekend. Alleen het onderzoeksbureau I&O research uit Enschede heeft de vertrouwelijke gegevens. I&O research heeft ervaring in het begeleiden van digitale burgerpanels bij andere gemeenten. Zij voeren in Rijssen-Holten de grotere schriftelijke en mondelinge klanttevredenheidsonderzoeken uit.

De eerste enquête gaat over glasvezel. Is het bekend bij mensen wat er digitaal mogelijk is met glasvezel? Bestaat er behoefte in onze gemeente aan deze snelle digitale verbinding? De geselecteerde inwoners krijgen in de brief een code toegewezen. Alleen met deze code is het mogelijk de vragenlijst van het burgerpanel op te roepen. Het burgerpanel is met ingang van 28 februari 2007 met deze naam te vinden op de startpagina van http://www.rijssen-holten.nl.
Alleen de inwoners die gebruik kunnen maken van een internetaansluiting, kunnen meedoen. Meldt iemand zich aan, dan wordt hij of zij de volgende keer automatisch digitaal benaderd.
Vanaf die datum staat op internet een uitleg over glasvezel en de gebruiksmogelijkheden. Deze uitleg is voor iedereen in te zien.

Voor 2007 staan 3 enquêtes voor het burgerpanel gepland. Wat de inhoud van de volgende enquêtes is, is op dit moment nog niet bekend.

Het burgerpanel sluit aan bij de mening van het college en de raad om inwoners meer te betrekken bij de gemeentelijke besluitvormingsprocedures. De uitkomsten van de digitale enquêtes en schriftelijke klanttevredenheidsonderzoeken worden meegenomen bij de bestuurlijke besluitvorming en gepubliceerd op de website http://www.rijssen-holten.nl

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.