Beleid gemeente onderwerp van gesprek bij provinciale staten

HOLTEN – De actiegroep "Houdt het Holterbrook groen" heeft de provincie een brief  geschreven over het industrieterrein Vletgaarsmaten welke hieronder is te lezen. Ook hebben wij een link gemaakt naar een (live film) verslag van de behandeling van deze brief.

Houdt het Holterbrook groen maakt zich grote zorgen over het landelijke buitengebied van Holten. Vele hectares landschap moeten wijken voor industrieterreinen.
Met deze brief willen wij u verzoeken alles in het werk te stellen dit oververhitte proces in onze gemeente te stoppen. Als aanknopingspunt, de hamerslag van mevrouw Carry Abbenhues op de kop van jut in Bornebroek.

Lees verder voor de brief en de behandeling hiervan door de provincie.

Geachte mevrouw Abbenhues,
Geachte leden van de Commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur,

Met belangstelling las ik dit weekend in de krant een artikel over de symbolische klap die u gaf voor de bouw van het viaduct over de Pastoor Ossestraat in Bornebroek. Dit viaduct is belangrijk voor de ontsluiting van XL Businesspark Twente zo blijkt uit het artikel.

Het terrein van 180 ha. is vooral bestemd voor bedrijven in logistiek, transport, distributie of industrie. Dit bedrijventerrein moet bijdragen aan een duurzaam en mooi Overijssel. Immers, zo lees ik, met de realisatie van XL Businesspark voor grote ruimtevragers, geconcentreerd bij elkaar op een gemakkelijk bereikbare plek, wordt de druk op het landschap elders verlicht. 

Mooie woorden:  De druk op het landschap elders wordt verlicht .

Welke middelen en macht heeft u om dit te sturen  Landelijk, tot in de Tweede Kamer toe, worden vraagtekens gezet bij telkens maar meer industrieterreinen.

XL Businesspark Twente zou provinciaal beleid kunnen zijn. Beleid, mede om het buitengebied groen te houden.

Echter de gemeenten in de provincie gaan hun eigen gang. De druk op het landschap is groot. Gemeenten mogen steeds meer hun eigen gang gaan. 

Rijssen-Holten moet in Holten nog beginnen met de uitgifte van industrieterrein Vletgaarsmaten 2 (30 ha.) en heeft Vletgaarsmaten 3 (52! ha. netto) al in de planning. Daar moeten grote bedrijven komen in logistiek, transport, distributie en industrie. Dezelfde bedrijven zo u die voorziet op het XL Businesspark.

Het plattelandsdorp Holten krijgt door deze vestiging van industrie een totaal oppervlak aan industrieterreinen groter dan de huidige bebouwde kom van het dorp. 

Wij twijfelen er niet aan dat uw uitspraken over het landschap beschermen, gemeend zijn. Graag horen wij van u hoe u dit expliciet ziet voor Holten. 

Deze brief willen wij kort houden.

Er zijn meerdere argumenten die tegen Vletgaarsmaten 3 pleiten:

Een tegenonderzoek van bureau Louter; de behoefte berekening van Rijssen-Holten deugt niet. Vletgaarsmaten is in conflict met het Waterbeleid 21 eeuw. Verstedelijking van het dorp. Een belangrijk weidevogelgebied verdwijnt. 

Juist voor Rijssen-Holten geldt dat regionaal samengewerkt kan worden met het zeer nabij gelegen Bornebroek. 

Graag willen wij in een gesprek met u onze argumenten toelichten.

Hoogachtend,

Houdt het Holterbrook groen 
Anton van Beek.
Voorzitter

Klik hier voor het liveverslag en kies voor XL BusinessparkTwente/Vletgaarsmaten 3 Holten-PS/2008/538 [25:57]  

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer