Actiegroep tegen bedrijventerrein Lokerbroek

HOLTEN – De Milieuraad Rijssen-Holten roept de Holtense bevolking op in actie te komen tegen de plannen voor het industrieterrein Lokerbroek. Samen met inwoners uit Rijssen-Holten en boeren uit het gebied wil de Milieuraad onder meer een enquete houden onder de bevolking. HOLTEN – De Milieuraad Rijssen-Holten roept de Holtense bevolking op in actie te komen tegen de plannen voor het industrieterrein Lokerbroek. Samen met inwoners uit Rijssen-Holten en boeren uit het gebied wil de Milieuraad onder meer een enquete houden onder de bevolking.

In samenwerking met inwoners van Rijssen-Holten en boeren uit het Holterbroek heeft de Milieuraad Rijssen-Holten de actiegroep ‘Houd het Holterbrook groen, zoals beloofd!’ opgericht. Kartrekkers zijn Herman Koetsier en Anton van Beek van de Milieuraad Rijssen-Holten en Frans Lentelink, voorzitter van het IVN Rijssen-Enter. De groep wil een tegenstem laten horen tegen de plannen voor grootschalige industrie in het gebied Lokerbroek, dat onderdeel is van het Holterbroek.
Volgens de actiegroep richt een groot industrieterrein in het Lokerbroek ‘onherstelbare schade’ aan, aan het Holtense buitengebied. Het ‘zoekgebied’ voor het industrieterrein Lokerbroek omvat 133 hectare en ligt tussen de A1, Oude Stationsweg, Boterbeek en parallel aan de S14 (waarbij het Catsmeer en het land van Vorkink buiten beschouwing worden gelaten). Daarvan moet uiteindelijk zo’n 85 hectare overblijven waar de gemeente bedrijven wil vestigen.

Niet nodig
Volgens de actiegroep is het industrieterrein helemaal niet nodig. ‘Niet ver van Rijssen-Holten, bij Almelo en Deventer, zijn plaatsen aangewezen waar grote industrie zich mag vestigen. Hierdoor kan buitengebied elders in de provincie gespaard blijven’, stelt de groep in een persbericht.
De actievoerders zeggen dat in Holten dreigt te gebeuren wat volgens hen elders in Nederland ook gebeurt: ‘Landelijk staan duizenden hectares industrieterrein leeg en onbenut, terwijl elders nieuwbouw wordt gepleegd. Wij denken dat nu het moment is gekomen om de verantwoordelijken in de besluitvorming duidelijk te maken dat plannen zoals Lokerbroek niet kunnen. Een nieuw industrieterrein middenin een landbouwontwikkelingsgebied in een tijd dat we zuinig moeten omgaan met de beschikbare ruimte is niet meer van deze tijd’, is de stellingname.

Alternatief
De actiegroep keert zich ook tegen het eventuele alternatief: een grote uitbreiding van het bestaande industrieterrein Vletgaarsmaten. ‘Geen optie’, is het oordeel. ‘Met wat nu gepland is bij Vletgaarsmaten kan Rijssen-Holten meerjarig vooruit. Voor ruimte-industrie met weinig werkgelegenheid stellen wij provinciale oplossingen voor. Zo moeten ongebruikte en vrijkomende industrieterreinen als eerste worden benut’, luidt de opvatting.
De actiegroep is van plan te peilen hoe de inwoners van Rijssen-Holten denken over het plan Lokerbroek. Daarom wordt begin november een enquête gehouden, mogelijk via een huis-aan-huisblad.

Bron: TCTubantie. Lees hier het hele bericht:
http://www.tctubantia.nl/regio/nijverdal/article706893.ece.

16 Reacties
 1. een gast zegt

  Volstrekte waanzin om dat hele stuk aan te wijzen als industrieterrein. Als er dan toch nog wat uitgebreid moet worden, doe je dat aansluitend aan het huidige industrieterrein. Als Lokerbroek volgebouwd wordt dan gaat de uitbreiding daarvan natuurlijk richting Holten, zover dat het aansluit bij Vletgaarsmaten en dat het hele stuk dus volgebouwd raakt. Dat zou natuurlijk absurd zijn, maar ja als Lokerbroek er wel komt, maakt dat het wel een stuk makkelijker. Maar daar zijn toch andere regionel bedrijventerreinen voor (in ontwikkeling??).

 2. een gast zegt

  Volstrekte waanzin om dat hele stuk aan te wijzen als industrieterrein. Als er dan toch nog wat uitgebreid moet worden, doe je dat aansluitend aan het huidige industrieterrein. Als Lokerbroek volgebouwd wordt dan gaat de uitbreiding daarvan natuurlijk richting Holten, zover dat het aansluit bij Vletgaarsmaten en dat het hele stuk dus volgebouwd raakt. Dat zou natuurlijk absurd zijn, maar ja als Lokerbroek er wel komt, maakt dat het wel een stuk makkelijker. Maar daar zijn toch andere regionel bedrijventerreinen voor (in ontwikkeling??).

 3. een gast zegt

  “Zo moeten ongebruikte en vrijkomende industrieterreinen als eerste worden benut’, luidt de opvatting”.Beetje rare opvatting. Holten probeert net om alles uit Holten zelf weg te krijgen (Nido, Enko, Waterloo) willen deze mensen de boel weer vol bouwen met andere industrie .Beetje vreemd niet ?????

 4. een gast zegt

  “Zo moeten ongebruikte en vrijkomende industrieterreinen als eerste worden benut’, luidt de opvatting”.Beetje rare opvatting. Holten probeert net om alles uit Holten zelf weg te krijgen (Nido, Enko, Waterloo) willen deze mensen de boel weer vol bouwen met andere industrie .Beetje vreemd niet ?????

 5. een gast zegt

  Tja dat lijkt me geen oplossing om het terrein op de kol dan weer vol te bouwen en volgens mij heeft dit ook al een andere bestemming n.l. woningbouw.
  Ben het er wel mee eens dat kritisch gekeken moet worden hoe je een nieuw industrieterrein inricht, vanuit Vletgaarsmaten verder bouwen lijkt me dan het meest voor de hand liggend. Natuurlijk kijk je dan naar de invloed op het buitengebied maar kijk ook naar de economische belangen, aantrekken werkgelegenheid, woningbouw dus meer inwoners, betere kansen voor middenstand enz.

 6. een gast zegt

  Tja dat lijkt me geen oplossing om het terrein op de kol dan weer vol te bouwen en volgens mij heeft dit ook al een andere bestemming n.l. woningbouw.
  Ben het er wel mee eens dat kritisch gekeken moet worden hoe je een nieuw industrieterrein inricht, vanuit Vletgaarsmaten verder bouwen lijkt me dan het meest voor de hand liggend. Natuurlijk kijk je dan naar de invloed op het buitengebied maar kijk ook naar de economische belangen, aantrekken werkgelegenheid, woningbouw dus meer inwoners, betere kansen voor middenstand enz.

 7. een gast zegt

  Is er dan zo’n grote groep die zich verzet tegen een nieuw industrieterrein Lokerbroek? Zie hier betrekkelijk weinig reacties, niet van voor- of tegenstanders, of wachten we gewoon af wat er gebeurd en roepen dan achteraf dat had nooit mogen gebeuren, lekker makkelijk. Laten we de ontwikkeling van Holten stilzetten, net als int verleden dat bedrijven hun heil maar elders moeten zoeken en de werkgelegenheid weg vloeit en Holten rustig kan verder slapen? Of staan we open voor een kans , waarbij kritisch gekeken moet worden naar de gevolgen, maar het wel een kans geven dat (grote) bedrijven zich hier vestigen en daarmee kleinere aantrekken en zorgen voor werkgelegenheid en toekomst voor Holten. Kom Holten laat je eens horen hier.

 8. een gast zegt

  Is er dan zo’n grote groep die zich verzet tegen een nieuw industrieterrein Lokerbroek? Zie hier betrekkelijk weinig reacties, niet van voor- of tegenstanders, of wachten we gewoon af wat er gebeurd en roepen dan achteraf dat had nooit mogen gebeuren, lekker makkelijk. Laten we de ontwikkeling van Holten stilzetten, net als int verleden dat bedrijven hun heil maar elders moeten zoeken en de werkgelegenheid weg vloeit en Holten rustig kan verder slapen? Of staan we open voor een kans , waarbij kritisch gekeken moet worden naar de gevolgen, maar het wel een kans geven dat (grote) bedrijven zich hier vestigen en daarmee kleinere aantrekken en zorgen voor werkgelegenheid en toekomst voor Holten. Kom Holten laat je eens horen hier.

 9. een gast zegt

  Het gaat natuurlijk niet om nieuwe bedrijven die zich hier gaan vestigen en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Het gaat gewoon om grote Rijssense bedrijven, die in Rijssen niet meer kunnen uitbreiden. Met Rijssense werknemers.
  Ondertussen slokt het een groot stuk van de Holtense natuur op, waardoor toeristen tabee zeggen. Want die zoeken rust en groen. Zeker geen rokende fabrieken.
  De middenstand in Holten leeft voor een groot deel op deze toeristen en kunnen dus de deuren sluiten als hun klanten wegblijven.
  Holten wordt in de toekomst dan een soort Dijkerhoek met 1 buurtsuper. De rest moet je maar uit Rijssen halen.
  De nieuwbouw van Rijssen komt daarnaast steeds dichterbij Holten, zodat we over enkele tientallen jaren kunnen spreken over de Rijssense woonwijk Holten.

 10. een gast zegt

  Het gaat natuurlijk niet om nieuwe bedrijven die zich hier gaan vestigen en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Het gaat gewoon om grote Rijssense bedrijven, die in Rijssen niet meer kunnen uitbreiden. Met Rijssense werknemers.
  Ondertussen slokt het een groot stuk van de Holtense natuur op, waardoor toeristen tabee zeggen. Want die zoeken rust en groen. Zeker geen rokende fabrieken.
  De middenstand in Holten leeft voor een groot deel op deze toeristen en kunnen dus de deuren sluiten als hun klanten wegblijven.
  Holten wordt in de toekomst dan een soort Dijkerhoek met 1 buurtsuper. De rest moet je maar uit Rijssen halen.
  De nieuwbouw van Rijssen komt daarnaast steeds dichterbij Holten, zodat we over enkele tientallen jaren kunnen spreken over de Rijssense woonwijk Holten.

 11. een gast zegt

  Wat een kortzichtige reactie. Het nieuwe bedrijventerrein komt in de Holterbroek cq Lokerbroek en niet op de Holterberg. Nieuwe bedrijven brengen ook werkgelegenheid mee en daarmee nieuwe mogelijkheden, mensen die zich hier vestigen in Holten en zodoende nieuwe klanten voor de middenstand. Wat te denken van bedrijven die profiteren van bedrijven die hier zich vestigen, dus het gaat wel wat verder. Natuurlijk moet je een afweging maken wat wenselijk is maar laten we nou eens positief kijken naar dit plan en wat het Holten kan opleveren, dat Holten weer wat te bieden heeft, nu moet toch bijna iedereen voor z’n werk buiten Holten kijken, of zie je ’s ochtends niet de uittocht en ’s middags de terugkeer van alle forenzen.
  Hoe zo rokende fabrieken? We leven niet meer in de jaren 60 of 70, tegenwoordig dienen bedrijven aan zeer scherpe millieu voorschriften te voldoen.
  Toeristen zullen in Holten toch wel wegblijven zolang het verkeer door Holten blijft rijden, want waar wil je gezellig gaan zitten of winkelen, los van het aanbod, dan heeft Rijssen wel weer wat te bieden.
  Niet te kortzichtig zijn, in goed overleg denken aan vooruitgang en mogelijkheden als Holten het niet doet zal een andere gemeente er wel inspringen en hebben we weer een kans gemist.

 12. een gast zegt

  Wat een kortzichtige reactie. Het nieuwe bedrijventerrein komt in de Holterbroek cq Lokerbroek en niet op de Holterberg. Nieuwe bedrijven brengen ook werkgelegenheid mee en daarmee nieuwe mogelijkheden, mensen die zich hier vestigen in Holten en zodoende nieuwe klanten voor de middenstand. Wat te denken van bedrijven die profiteren van bedrijven die hier zich vestigen, dus het gaat wel wat verder. Natuurlijk moet je een afweging maken wat wenselijk is maar laten we nou eens positief kijken naar dit plan en wat het Holten kan opleveren, dat Holten weer wat te bieden heeft, nu moet toch bijna iedereen voor z’n werk buiten Holten kijken, of zie je ’s ochtends niet de uittocht en ’s middags de terugkeer van alle forenzen.
  Hoe zo rokende fabrieken? We leven niet meer in de jaren 60 of 70, tegenwoordig dienen bedrijven aan zeer scherpe millieu voorschriften te voldoen.
  Toeristen zullen in Holten toch wel wegblijven zolang het verkeer door Holten blijft rijden, want waar wil je gezellig gaan zitten of winkelen, los van het aanbod, dan heeft Rijssen wel weer wat te bieden.
  Niet te kortzichtig zijn, in goed overleg denken aan vooruitgang en mogelijkheden als Holten het niet doet zal een andere gemeente er wel inspringen en hebben we weer een kans gemist.

 13. ...:gast zegt

  Holten voorziet volledig in eigen werkgelegenheid. Voor de hele werkende bevolking is er een werkplek. Dat uittocht-verkeer is dus voor Holtenaren die er voor kiezen elders te werken. Maar dat betekent tevens dat er van buitenaf evenveel forenzen naar hier komen. Dat schiet dus niet op.

 14. ...:gast zegt

  Holten voorziet volledig in eigen werkgelegenheid. Voor de hele werkende bevolking is er een werkplek. Dat uittocht-verkeer is dus voor Holtenaren die er voor kiezen elders te werken. Maar dat betekent tevens dat er van buitenaf evenveel forenzen naar hier komen. Dat schiet dus niet op.

 15. Keuneveld zegt

  Het bedrijven terrein in het Holterbroek houdt heel Holten en omgeving bezig, dit moeten we geloven als we de recente publicaties mogen lezen van de actiegroep” Houdt het Hoolterbrook groen, zoals beloofd” . Is dit werkelijk zo, of is het een groepering die niet groen is maar wel grijs is en hunkert naar een ver verleden waarin Holten nog een rustig en vreedzaam dorpje was!

  Natuurlijk zitten we wel te wachten op een industrieterrein in de Holterbroek, vraag is alleen waar dit zal moeten plaatsvinden!

  De realiteit leert ons dat lokale bedrijven in Holten en Rijssen zitten te springen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor expansie en verplaatsing van hun bedrijven op middellange termijn.

  Enkele jaren geleden is er al geïnventariseerd wat de mogelijkheden waren van bestaande locaties in Rijssen en Holten. Ruim 150 Ha nieuwe industriegrond was er nodig om de lokale ondernemers tot het jaar 2020 verder te helpen.Deze lokale bedrijven zorgen er voor dat we samen een gezond en vitaal Holten-Rijssen hebben .

  Het resultaat van deze expansiedrift levert voldoende werk op in de nabije toekomst met daar aan gekoppeld meer woningbouw voor de zeer krappe woningmarkt in Holten. De sociale en commerciële voorzieningen worden beter doorat het inwonersaantal met een kleine 10% kan gaan groeien.

  Uiteindelijk kan het sterk vergrijzende Holten dan door groeien naar de plaats met het groene hart van Salland, met als hoogtepunt de Holterberg, en dat is mensen van de actiegroep: De plaats waar Holten en haar vele toeristen wandelt en fiets!

 16. Keuneveld zegt

  Het bedrijven terrein in het Holterbroek houdt heel Holten en omgeving bezig, dit moeten we geloven als we de recente publicaties mogen lezen van de actiegroep” Houdt het Hoolterbrook groen, zoals beloofd” . Is dit werkelijk zo, of is het een groepering die niet groen is maar wel grijs is en hunkert naar een ver verleden waarin Holten nog een rustig en vreedzaam dorpje was!

  Natuurlijk zitten we wel te wachten op een industrieterrein in de Holterbroek, vraag is alleen waar dit zal moeten plaatsvinden!

  De realiteit leert ons dat lokale bedrijven in Holten en Rijssen zitten te springen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor expansie en verplaatsing van hun bedrijven op middellange termijn.

  Enkele jaren geleden is er al geïnventariseerd wat de mogelijkheden waren van bestaande locaties in Rijssen en Holten. Ruim 150 Ha nieuwe industriegrond was er nodig om de lokale ondernemers tot het jaar 2020 verder te helpen.Deze lokale bedrijven zorgen er voor dat we samen een gezond en vitaal Holten-Rijssen hebben .

  Het resultaat van deze expansiedrift levert voldoende werk op in de nabije toekomst met daar aan gekoppeld meer woningbouw voor de zeer krappe woningmarkt in Holten. De sociale en commerciële voorzieningen worden beter doorat het inwonersaantal met een kleine 10% kan gaan groeien.

  Uiteindelijk kan het sterk vergrijzende Holten dan door groeien naar de plaats met het groene hart van Salland, met als hoogtepunt de Holterberg, en dat is mensen van de actiegroep: De plaats waar Holten en haar vele toeristen wandelt en fiets!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer