Meester Brouwer

Heidelied

Voor ons ligt de grote heide als een puperrood tapijt Duizenden insekten gonzen over 't landschap, wijd en zijd Zoete geuren noden allen om te nemen van de spijs die de heidebloem vergaarde voor zijn gasten, zonder prijs Refrein: Schoon is de heide, schoon de natuur Vlammend van vreugde en vlammend als vuur! Witte wolken drijven langzaam over bos en...

Meester Brouwer

De herfst komt

't Is zo stil in het bos, als de herfst komt Geen geritsel, terwijl niemand spreekt En de zon schijnt zo vreemd door de bomen Van de wind merk je niets, hij ontbreekt Geen gegons, geen gebrom, geen geratel, geen gezang, nu de zomer verbleekt 't Is zo stil in het bos als de herfst komt en het zachtste gerucht...

Meester Brouwer

Voorjaar in Salland

De vuren vlammen in helle gloed Waarvoor het duister al wijken moet Duizenden jaren is 't al gebeurd De avondhemel is rood gekleurd Ver in de omtrek schijnt 't laaiende vuur Joelt er de jeugd nog in 't stil der natuur Buurtschap kwam samen bij 't feest der jeugd Heeft zich verblijd in die voorjaarsvreugd De blaadjes komen aan struik...

Meester Brouwer

Nieuw leven

De perelaar, de appelboom Ze zijn bekleed met bloemen De bijen hangen in de hof 't Is al gegons van 't zoemen De zachte meiwind speelt rondom De vogels zingen even..... En snellen dan weer haastig heen Om voedsel voor jonge leven " 't Is mei, 't is mei", zo zingen wij "De maand van 't nieuwe leven" De bloementuin...

Meester Brouwer

Het zummer kump

De beume fluustert in vuurjoarswind Dat 't mooie zommer temet begint De veugels heure wie aait moar zingen Zee kont hun zanglust neet bedwingen 't Is machtig mooi ut lenteleed Dat klinkt in weide, holt en heed Refrein: Veur zudenwind en heldre luchten Gung hier veur good ut winter vluchten! De bla, die zingt in de vuurjoarswind Dat 't völle...

Meester Brouwer

Zomernacht op de Borkeld

De avond valt, de mens is moe De arbeid is gedaan De boeren sloten d'huizen toe En zijn naar bed gegaan De uil vliegt door het uilegat Hij jaagt de ganse nacht En menig muisje laat op 't pad Geraakt snel in zijn macht.... Plotseling jubelt de nachtegaal Zijn tonen zijn zuiver en rein Hij prijst er zijn Schepper in...

Meester Brouwer

Morgenschemering op de Bergweg

De Bergweg, zo moe van het vele verkeer Rust thans in de nanacht wat uit Verlaten en stil, want geen mensen meer Scheuren stilte met motorgeluid Ver boven het donker van Bergweg en bos Staan sterren heel hoog aan 't plafond Vol vrede te schijnen, van d' aarde los Zij zenden hun licht naar de grond Maar morgenlicht duwt nu...

Meester Brouwer

Fazantenjacht in Neerdorp

De bosrand is zo stil Geen enkel bladgetril Geluid van mens en dier Verneemt men hier Tot een fazantentroep Door vrolijk kokgeroep De vroege rust verdrijft Zo lang zij blijft Ze pikken in de grond En schar'len ijv'rig rond Een ongekend plezier Is 't leven hier Daar komt een dapper heer Met zijne jachtgeweer Hij hoort het kokgeroep En speurt...

Meester Brouwer

Mijn Holterland

Mooi is mijn Holterland Zonnig en groot Rank steekt de torentop Door 't hoog geboomte op Daken schuilend in 't loof Blauw, grijs of rood Mooi is mijn Holterland Vruchtbaar de grond Goudgele korenzee Ademt hier rust en vree Vreemdeling, zomergast Dwaalt hier graag rond Mooi is mijn Holterland Opgaand in zijn hout Vaak zingt de nachtegaal Zijn held're vogeltaal...

Meester Brouwer

Vlaggelied

We zien onze vlag met haar kleur en symbool, Verheugen ons erg op een feest van de school! Die vlag is een stuwkracht, als hij zich ontplooit, Is't overal blijdschap, die harten ontdooit. Het bloed bruist van leven, wij voelen ons vrij. Wij weten ons een en we jubelen blij! Het rood is het leven, dat bruist als ons bloed....

Meester Brouwer

Krentebloesem

Als de krentebomen bloeien, is het voorjaar weer in 't land. Als de zachte winden stoeien langs begroeide weiderand. Dan begint alles te leven, jub'len vogels in de lucht. Hommels, bijen, vlinders zweven langs de bloemen in hun vlucht. Refrein: Wit zijn de bloesems van de krenteboom, Een lentedroom, die krenteboom. Wit zijn de bloesems van de krenteboom, Een lentedroom,...

Meester Brouwer

In de Schipbeek

Zie de golfjes van de schipbeek strelen langs het groene gras Van de oevers bij de Wippert daar waar eens de zwemplek was Hoe zacht gleed de zwemmer door 't midden der beek 't Was of er de wereld zo zorgeloos leek Door 't heerlijke water was 't scheiden wel zwaar O beek bij de Wippert hoe mooi lig je...

Meest gelezen Oud Holten

Inloggen op je account

Vul het formulier hieronder in!

Achterhaal je wachtwoord.

Geef je email adres of gebruikersnaam op om je wachtwoord te achterhalen