• Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam
  • Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam

Ie gèèft toch ôk vuur ôônze Canadeez’n?

Dartig april, koneginnedag, vèèr mei, dood’nherdèènking en op vief mei ôônze bevrijding, viem’nzestig joar e lèène. Det mag neet ongemarkt vuurbiej goan. Hoolter, det möt een onvergettelijk môôi fees word’n. De Stichting Viering Nationale Feestdagen en Welcome again Veterans, http://www.come.to/wavHolten.nl bint ter al een joar volop met gangs um der iets môôis van te maak’n. Det doot ze neet allèène. Ôônder meer, vereeniging’n as de Oudheidkamer, de BAF, HMV, de MAC, OCH, de Atletiekvereniging, de Horecavereniging en de Fienpreuvers, bint ter drôk met, um dit gebuur’n onvergettelijk te maak’n. Rekkent ter op det Hoolt’n op de kaarte wördt e zet. Het herdèènk’n van alle oorlogsslachtoffers, woerôônder ôônze Canadeez’n en het vier’n van ôônze vriejheid, is iets wat ôôns nog altied noa an ’t harte lig. Het zôl disse kèèr, wal is vuur ’t leste könn’ weer det ter nog Canadeese suldoat’n noar Hoolt’n komt. In ieder geval stoat ter op vèèr mei wier duuzenden mèèns’n op ’n Canadeez’n Karkhof. Völle vereniging’n doot met an dit bezundere herdèènkingsjoar. De Ôôldheidkamer schèènkt terech de kômm’nde tied völle andach an de Hoolter Jödd’n, diet in’ oorlog bint vermoord. Zie kômt met ne speciale tentoonstelling. Wiej zölt wier ôôle lèègervoertuug’n in Hoolt’n zeen. Doar kump ne lèèzing oaver Hoolt’n in oorlogstied. HMV is ter as altied biej met de aubade en de taptoe. De atletiek haalt het vriejheidsvèur op uut Wagening’n. OCH spölt een oorlogsstuk. De jongs van de BAF uut ’n Bèusebarg bint, as warkgroep van de Canadeez’nroute commissie, gangs met iets hèèl bezunders, ne fiets/autoroute langs alle Hoolter oorlogsherinneringen, met ôônderweg, oorlogsuutbeelding’n. Ne toch duur ’t darp, duur ’n Bèusebarg, oaver de Borkeld, ’n Hoolterbarg en Splôô, langs versierde boerderiej’n, buurt’n en stroat’n. Kiek mar is op de website http://www.canadezenroute.nl. De Fienpreuvers en de horeca maakt het met mekaa gezellig op de Kalfstermanswèire. Zô kan ‘k nog wal een tiedje duur goan. Um kort te goan, hèèl Hoolt’n dut met. Hèèl Hoolt’n zal der feestelijk uut zeen met versierde stroat’n. Want wat ter ôk gebuurt, dit fees geet duur. Doar is allèène één grôôt prebleem en det is het geeld. Al die feestelijkheed’n kost völle geeld. Ôônze gemeente hef zien portie à touw e zeg en ôk langs kanaal’n van donaties is ter ôôndersteuning. Allèène in disse tied van, de hàànd op de knippe, is het nog völs te wèinig. Doarumme Hoolter, noe is één kèèr neet vuur ’t buut’nlàànd, mà gewoon vuur ôôns zelf, vuur een machtige viem’nzestigjoarige herdèènking van ôônze vriejheid. Loaw we der met mekaa een fees van maak’n en gèèft waj’ miss’n könt vuur dit grôôte vriejheidsfees in Hoolt’n. Vuur de Candeez’n, zie hebt ôôns ôk neet loat’n zitt’n. Loat de organisatie neet zitt’n met een gat in de begrôôting. Trekt de knippe en stort op rekkening 328561894 van de SVNF. Loat zeen det in Hoolt’n alles kan as ’t möt en vuural noe ’t geet um ôônze Canadeez’n. Alle klèine betjes helpt, ie doot toch ôk met! Ne joarlijkse machtiging mag ôk. Rekkening 328561894, o.v.v. Vuur de Canadeez’n. Aj’n tweed’n wilt weer möj’ noe stort’n, want ’n èèrst’n bin ik. Wis en waarachtig.

De Vèèrkàànte Viefkop.

De Vèèrkàànte Viefkop

De Vèèrkàànte Viefkop

Vèèrkàànte Viefkop schrijft wekelijks een column op HoltensNieuws.nl. Hij neemt de politiek kritisch onder de loep, vertelt over zijn jeugdbelevenissen en laat zijn fantasie de vrije loop om (mis)toestanden aan de kaak te stellen. Soms is hij mild, dan weer scherp. ,,Ik schop en geef complimentjes. Een columnist verkondigt een bepaalde mening en de lezers kunnen zelf bepalen wat ze er mee doen. Soms herkennen mensen zich er in. Enkele verhalen kunnen ze niet met droge ogen lezen, is mij verteld.''

Gerelateerde artikelen

Volgende

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Log hieronder in op je account

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.