Plannen westflank Sallandse Heuvelrug

Plannen westflank Sallandse Heuvelrug
De stichting behoud natuur en landschap Holten en omgeving ( Greun Hoolt’n) is als belanghebbende mede betrokken bij de plannen van SBB/natuurmonumenten/provincie voor de Sallandse Heuvelrug. Na informatiebijeenkomsten in maart volgt in de zomer een uitleg ter plekke voor aanwonenden , daarbij wordt duidelijk dat SBB open staat voor de meningen van omwonenden. Er worden deze morgen diverse toezeggingen gedaan, de oude aanwezige eikenlanen worden gespaard, de parkeerplaats Helhuizen/Haarlerweg blijft op dezelfde plek, de oude eiken blijven staan en alléén de ondergroei wordt weggehaald. In de praktijk blijkt dat géén van de omwonenden het fraaie uitzicht ziet veranderen in een kale vlakte. Overigens waren in dit gebied eeuwenlang kleine akkertjes en zijn de bossen veel later ingeplant. Vaak zijn het monotone dennenbosjes zonder hoge natuurwaardes. Deze bossen zorgen er echter wel voor dat de heide geen direct contact meer heeft met de omliggende akker- en graslanden. Mede daardoor vind je bv. géén wulpen meer op de hei. Deze hei werd eeuwenlang gebruikt voor begrazing en bemesting. Eigenlijk zorgt de heide voor een prima natuurbeleving en is het dus ook nog ’s een keer cultuurhistorisch erfgoed van de bovenste plank. Nederland is immers gemaakt door mensen , en dat geldt óók voor onze natuur. In gevarieerde heide leven trouwens méér planten- en diersoorten dan in een monotoon dennenbos. Daarom wil Natura 2000 vooral méér open bos en bosranden met overgangen, méér variatie! De exotische sparren-larixbossen dus deels weg , méér natuurlijk bos . Overigens wordt de heide tegenwoordig steeds beter onderhouden, we zien dat er kleinschalig kalk wordt gestrooid tegen de verzuring, plaggen worden soms gemaaid en in de winter wordt bij gunstige weersomstandigheden heide afgebrand. Natuurlijk moet dit kleinschalig , zodat het soms lijkt dat er weinig tot niks gebeurt. Overigens ligt het in de bedoeling dat er in de toekomst weer 2 schaapskuddes ( en óók wat geiten voor de “hogere”blaadjes) komen die ook hun steentje bij kunnen dragen aan een gezonde heide. De stichting is blij met al deze maatregelen die er voor kunnen zorgen dat we van dit unieke heidegebied kunnen blijven genieten, natuurlijk in combinatie met half open natuurlijke bossen. Greun Hoolt’n is als agrarische natuurvereniging onderdeel van het collectief Midden Overijssel. De overheid maakt v.w.b. het agrarisch natuurbeleid sinds 2016 géén afspraken meer met individuele grondgebruikers, maar met het agrarisch collectief. Deze zoekt dan via de deelnemende natuurverenigingen potentiële grondgebruikers. Zo heeft Greun Hoolt’n in 2017 zo’n 7 km. aan kruidenrijke akkerranden aangelegd , daarnaast óók enkele hectares met granen. Bedrijfseconomisch wordt dit rendabel doordat de vergoedingen ( ruim 1900 Euro per ha. )de concurrentie met bv. de maisteelt aankunnen. Dit past dus prima bij het streven om de natuur- en landschapswaardes te verhogen door geleidelijke overgangen van hei naar agrarisch land via de corridors. Een aantrekkelijke overgang tussen het Nationale Park en de westelijk gelegen landbouwgebieden. Doordat er afgelopen maand nog weer 40 miljoen extra ( voor héél Nl.)beschikbaar is gekomen voor agrarisch natuurbeheer kunnen de collectieven op zoek naar extra deelnemers. Wie daarom gemotiveerd is om tegen een redelijke vergoeding beheercontacten af te sluiten (o.a. voor akker- en weidevogels) kan contact opnemen met Greun Hoolt’n. Daarbij worden in dit verband natuurlijk vooral gronden gezocht in het gebied Helhuizen-Espelo. E-mail: greunhooltn@espelo.nl )

EspeloSallandse Heuvelrug
Reacties (0)
Geef Reactie