Bekijk categorie

De Vèèrkàànte Viefkop

Drèug hèui

Àj’ oaver ’t Brook hen goat is ’t er vaake röstig. Zô veer àj’ kiek’n könt, gladde weid’ns. Veerder op Hoolt’n an, grôôte grèèfmechien’n en àànder materiaal, met op de achtergrôônd de kop van ’n Hoolterbarg. Het vleukt met mekaa, vuural àj’ wèèt, hoe het in eerdere tied’n was. Het is àmoa verààndert. Grôôte zwoare […]

Ne drèèikolk met onmeunige hette

Ie hebt het geveul dàj’ der neet meer uut komt. Het geet mà vedan. De triathlon, het wereldkampioenschap voetbal, de Belg’n bint duur, Max Verstappen, Wimbledon en dan stoat de Toer de France en de Nijmeegse Vierdaagse nog vuur de duure. Àj’ der an dèènkt kriej’ à bloar’n an de veute. Gèèft miej mà de […]

Maats is van alle generaties

Hèinig schuf ze noar beneed’n, Doortje. Zie is van de allereuldste generatie. Röstig drinkt ze eur glèèske prik. Èèm’n later zeej’ eur zönne duur ’t beeld schoem’n. Noa een uur is het café stààmpende vol en de verhaal’n bint neet van de lôch. Oeki is viem’nzestig en stopt met wark’n. Hij zit boordevol plann’n. Hij […]

Jan Willem Lubbersen

Een verhaal uut een beukske van de Oldheidkundige kring in Battum. Diss’n Lubbersen is geboor’n in 1925 in ’t Neerdarp, as zönne van Jan Lubbersen en Hendrika Kers. De vuuroolders komt vermoedelijk uut’n Ham. Zôl doar het gezegde vandan kômm’n, Hoolt’n en ’n Ham scheert ze oaver één’n kam? Jan Willem geet noar de christelijke […]

Getje en Sara

Van de wekke heiw we in de kràànte könn’n lèèz’n over de gruwelijkheed’n uut ’n tweed’n wereldoorlog, biej het hengoan van de Battumse Leny Polak, in de lèèftied van 99 joar. Zie hef ôôns het angriepende book “Leny’s Lèavens” noa eloat’n. Gelukkig, want de gruwelijkheed’n uut den oorlog meugt neet word’n vergett’n. Doarumme is het […]

Politiek is een hard vak

Zô sprök de börgemèister noa oflôôp van de tèènenkrommende discussie in de leste roadsvergadering. De köpkes stunn’n strak. Toch wadd’n ze àmoa tevrèène. Neet àmoa hadd’n ze krèèg’n wat ze geerne woll’n hemm’n. De mèèste punt’n op ‘n agenda wadd’n hamerstukk’n. Twei insprekkers over de openingstied’n, netuurlijk uut Hoolt’n, wörd’n an e heurt. De Hoolt’nse […]

Goeie buur’n en buur’nplich

Het stof is neer edwarrelt. Alle pertiën in de road hebt eur zegje meug’n doon. Meerdere insprekkers bint eheurt. De commotie was vuur sommigen grôôt en vuur ààndern wier neet. Wat ’n één’n môôi vun, was vuur ààndern, ne nachmerrie. Vuur de kommende vèèr joar zölt de buur’n wier met mekaa duur ééne duure mönn’n. […]

Judas, Janus en de Aldi

In en in verdreetig. De Hoolter hadd’n het zô good edoane biej de verkiezing. Vuur de allerèèrste kèèr meer opkomst as in Riess’n. Het CDA môs ne zetel inlèèver’n, um hun dappere stààndpunt oaver de winkelsluuting. Gemeentebelang wun, duur de Hoolter, ne zetel. Het volk gaf an det er ne meerderheid was vuur winkels lös […]

Boer’npannekooke

Ie hebt ze neet vaake op het menue stoan. Toch bint er tied’n ewes dàj’ alle wekke pannekooke op oen bord krèèg’n. De gedacht’n goat trugge, dà ‘k vuur moo, bosschopp’n dèè biej Mina van Kieft’nbeeld. Pannekook’nmel van Koopmans en ne flesse sloa-öllie. De kanne met melk stun à kloar. Een stuk of wat eier […]

Van de Preuter, Beeldman en de Zadelkamp

Miene gdacht’n gung’n disse wekke, iedere kèèr trugge noar de Zadelkamp. Appie van de Preuter is hen egoane. Ne bezundern keerl en wiej zatt’n ôk nog in de zelfde klasse. De gedacht’n vleegt trugge noar de tied det Appie nog an de Evertjesweg wônn’n en det an de Markelseweg buut’n Hoolt’n het kruudenierswinkeltje van Beeldman […]

Wat is ter te doon op ‘n Beeld?

Koningsdag, een vuurjoarszunneke en ne temperatuur diet nog wal iets hôôger had emeugt. Det was het geveul wàj’ ’s mäns veul’n op ’n Beeld. Koningsdag, de aubade zit er op, de Möll’nzangers bint good biej stemme en de rommelmarkt lèèvern van alle kèupkes op. Zelf hà ‘k miej vuur e nömm’n um gen rommel met […]

In naam van Oranje…

De tied van de feest’n en herdèènk’n kump ter wier an. Zelf bin ‘k ter à vuur in de stemming. Ofgelôôp’n wekke zag ik de nationalistische glorie van de Schott’n. Nôh ja, van de Schott’n, ééne zat er op de tribune. Het wadd’n vuurnamelijk Hollàànders diet ne machtige vuurstelling gaff’n van de Schotse folklore. Nog […]