Weinig ongeregeldheden, enkele vernielingen tijdens jaarwisseling

HOLTEN – De vuurwerkvrije zones in en nabij fietstunnels (Reggesingel) en nabij kerkgebouwen in Rijssen en Holten hebben opnieuw goed gewerkt. Ook het toezicht op die plekken waar jaarlijks veel vernielingen door illegaal vuurwerk plaatsvonden, heeft zijn vruchten afgeworpen. Oudejaarsnacht is rustig verlopen en er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Daarnaast zijn preventieve acties uitgezet door op voorhand gesprekken te voeren met de overlastgevers van vorig jaar waardoor nu minder overlast ontstond.

Schadebedrag iets minder dan vorig jaar
Dit jaar bedraagt de schade aan gemeentelijk straatmeubilair door afsteken van illegaal vuurwerk en vandalisme tijdens Oud en Nieuw ongeveer € 13.810,-. Vergeleken met vorig jaar is dat iets minder toen bedroeg het bedrag ongeveer € 14.463,-. Opvallend is dat het aantal prullenbakken stijgen, ook is er een stijging te constateren bij de vernieling van de verkeersborden- en zuilen.

Gemengde gevoelens
Burgemeester Arco Hofland: “Ik ben die nacht rondgegaan door de gemeente en mijn beeld dat het in het algemeen een gezellige jaarwisseling was, lijkt te kloppen. Toch is het volkomen nutteloos dat mensen spullen van een ander vernielen. Dit kost de gemeenschap onnodig geld”.

Preventieve controles illegaal vuurwerk
Bij postorderbedrijven zijn controles uitgevoerd om de handel in illegaal vuurwerk via internet tegen te gaan.

Gezellige jaarwisseling
Oudejaarsdag is in het algemeen rustig verlopen. In de vuurwerkvrije zones zijn geen voorvallen of meldingen van hinder of overlast bekend. Ook zijn geen klachten in de winkelgebieden (tijdens de winkelopenstelling) ingediend. Het enige dat door de politie in beslag is genomen is een vuurwerkpistool.

In de wijken heerste een gezellige sfeer, inwoners vierden met jong en oud de jaarwisseling. In het buitengebied is op een verstandige en veilige manier met het afsteken van carbid omgegaan. Blijvende aandacht is er voor de schade en het gevaar door afsteken van illegaal vuurwerk en de overlast door het afsteken van carbid binnen de bebouwde kom.

Het totaal schadebedrag in jaren:
2013-2014: € 24.835,00
2014-2015: € 14.463,00
2015-2016: € 13.810,00

Reacties zijn gesloten.