Wat is verkeersluw

0

HOLTEN – Een verkeersluw centrum is iets waar in Holten al jaren over wordt gepraat. Iedereen heeft het erover met zijn eigen beelden. Maar wat is eigenlijk verkeersluw?

In een landelijk definitie onder de  principes van Duurzaam en Veilig gaat het om een ruimte waarbinnen gemotoriseerd verkeer zich ondergeschikt gedraagt aan fiets en voetganger. Maar met zo’n definitie kan verkeersluw nog steeds verschillend uitgelegd worden. En dat gebeurd dan natuurlijk ook in Holten. Het gevolg daarvan is dat de verdeeldheid over mogelijke oplossingen ook blijft regeren. Toch is iedereen het er wel over eens dat de verkeersstroom door het centrum een sterk negatief effect heeft op de waardering van de verblijfsfunctie en het gevoel van veiligheid, bij fiets en voetganger.

Dus moet  er iets aan die verkeersstroom worden gedaan. Dat is echter geen doel op zich. Het echte  doel is toch een levendig en gezellig centrum, waarbinnen men zich veilig kan verplaatsen, met positieve effecten voor horeca en middenstand. Het verkeersluw maken van het centrum door al het  doorgaand verkeer uit het centrum te weren, met een knip in de Dorpsstraat  lijkt voor sommigen  een randvoorwaarde om dat te kunnen bereiken. Maar daarbij worden de werkelijke doelen toch uit het oog verloren. In een stadse omgeving met een omvangrijk centrum is dat wellicht een randvoorwaarde.

Maar in Holten gaat het om een dorp met een beperkt centrum waar dorpse maatstaven bij horen. Een beperkte doorgang door het centrum voor autoverkeer (zonder vrachtverkeer) wat  ondergeschikt is gemaakt aan fiets en voetganger, past veel beter bij de werkelijke doelen op de schaal van Holten. Het werkt uitnodigend voor de onbekende toerist of passant en zal daarmee ook positieve effecten opleveren voor horeca en middenstand. Het zou mooi zijn als iedereen zou willen denken vanuit deze invulling van verkeersluw, waarmee daadwerkelijk ondersteuning wordt geboden aan de echte doelen.

Maar het hoeft natuurlijk niet. In dat geval krijgen we met de huidige ongastvrije denkwijze met een knip in het centrum een schijnoplossing, waarbij  horeca en winkeliers in werkelijkheid het kind met het badwater weg lijken te gooien.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.