Vragen Gemeentebelang aan commissie

0

ImageHierbij een aantal vragen van Gemeentebelang aan de portefeuillehouder van de commissie grondgebied in de commissievergadering van afgelopen donderdag 10 januari. 

Voorzitter,

De fractie van Gemeentebelang heeft kennis genomen van het regionaal mobiliteitsplan Twente 2007-2011. Een pracht boekwerk met een heleboel constateringen maar geen maatregelen voor onderstaand probleem. In dit boekwerk kunnen we lezen dat het treinverkeer in totaliteit dus zowel personen- als goederenvervoer door Rijssen-Holten in de komende jaren niet zal afnemen. In 2006 was de groei van het aantal goederentreinen door Twente nog aanzienlijk. De afspraak met de Minister was dat na opening van de Betuweroute het goederentreinvervoer tussen Zuidwest Nederland en Oost-Noordoost Europa geheel via de Betuweroute zou worden afgewikkeld.

——Wij vragen de portefeuillehouder na te gaan in hoeverre hier aan is voldaan. Als hier niet aan voldaan is zou de regio Twente de Noord-Oost-verbinding opnieuw bij de Minister aan de orde stellen.

Tegelijkertijd als bovenstaande gerealiseerd zou zijn, zou het personenvervoer wat betreft de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn verkort worden door frequentieverhoging en snelheidsverhoging, hetgeen wij toejuichen, maar geeft geen vermindering van treinlawaai.

Uit geluidsmetingen is gebleken dat zowel in Rijssen als in Holten in totaal 174 woningen zijn met een geluidsbelasting boven 65dBA en 163 woningen met zelfs boven de 70dBA.

Langs het gehele tracé in Rijssen-Holten treedt geluidhinder op. Vooral in Holten vallen de hoge waarden op nl. meer dan 60 woningen hebben een geluidsbelasting boven 75 dBa waarvan 12 stuks zelfs boven 80dBa. In Rijssen kennen we 16 woningen met een geluidsbelasting hoger dan 75 dBa. In vergelijking met andere Twentse gemeenten die ook aan de spoorlijn liggen gaat de gemeente Rijssen-Holten gebukt onder de zwaarste  geluidsbelasting.

—–Dit geeft ons aanleiding om de portefeuillehouder te vragen om gezamenlijk met de regio Twente er bij  Prorail op aan te dringen het aanbrengen van de geluidsschermen in onze gemeente te bespoedigen.

Een zeer snelle oplossing met veel minder lawaai zou al kunnen zijn dat de oude stoptreinen die nu tussen Apeldoorn en Almelo rijden door Pro-rail of wie ook de baas hiervan is, op andere trajecten worden ingezet zodat ook andere plaatsen mogen genieten van dat geluid. Ook het inzetten van dubbeldeks Intercitytreinen of nieuwe treinstellen op deze spoorlijn zal ongetwijfeld tot minder geluid leiden. Als bedrijven,auto’s en motoren in onze gemeente onnodig of te veel lawaai maken nemen wij als gemeente ook maatregelen, waarom dan hier niet? 

—–Wij vragen de portefeuillehouder of hij bereid is om op korte termijn eventueel met de Regio de spoorwegen onder druk te zetten zodat reeds in 2008 hiervan de resultaten merkbaar zijn.   
 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.