Tekening van plan Wansinktrace

0

HOLTEN – De gemeenteraad heeft in juli 2009 besloten over te gaan tot de aanleg van fase 1 van het verkeersstructuurplan Holten.

De aanleg van het Wansinktracé maakt deel uit van deze eerste fase. Het Wansinktracé betreft het aanleggen van een 50 km per uur wegtracé tussen de Oranjestraat en de Waagweg en bestaat concreet uit de volgende onderdelen:

    * aanleg afbuiging bij de aansluiting op de Oranjestraat
    * aanleg beschermmaatregel voor het fietsverkeer bij de afbuigende voorrang
    * verbreden en asfalteren van de H.J. Wansinkstraat
    * instellen voorrang ten gunste van het verkeer op de Kolweg met ondersteuning van een kruispuntplateau
    * verbreden en asfalteren van de Industriestraat
    * aanleg van diverse langsparkeervakken langs het tracé
    * aanleg van 2 bushaltes tussen de Weverstraat en de Waagweg

Een ontwerptekening ligt vanaf maandag 6 december tot en met donderdag 30 december 2010 ter inzage bij het loket Wonen en Ondernemen in de centrale hal in het gemeentehuis in Rijssen. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt aan burgemeester en wethouders.

Klik hier voor de ontwerptekening

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.